Fundats 2020 #14

14. april

Konsulenthuse: Ny beskatningsmodel vil næppe skabe flere fonde

Hver­ken et skridt frem el­ler til­ba­ge for nye fonds­stif­tel­ser, men et lil­le skridt til si­den. Så­dan kan man op­sum­me­re re­ak­tio­nen fra fle­re kon­su­lent­hu­se på…

Fondsbevilling sikrer musik til plejehjemsbeboere i en vanskelig tid

Dø­re­ne er her­me­tisk luk­ket for be­sø­gen­de, og tal­ri­ge ak­ti­vi­te­ter er grun­det cor­ona­kri­sen af­lyst i øje­blik­ket på de dan­ske ple­je­hjem og an­dre ste­der, hvor ældre…