Abonnér på Fundats – med 25% rabat

Med et abon­ne­ment på Fun­dats får du ad­gang til lan­dets før­en­de me­die om den dan­ske fonds­sek­tor. Vi skri­ver uaf­hæn­gigt og nu­an­ce­ret om dan­ske fon­de og de­res filan­tro­pi­ske ind­fly­del­se i samfundet.

RABAT 25%

1 bruger

600 kr.
de før­ste tre måneder
– her­ef­ter 750 kr. i kvar­ta­let (eks­kl. moms)

Tegn abon­ne­ment i marts 2020 og få 25% ra­bat i de før­ste tre må­ne­der (gæl­der kun nye abonnenter).

Tegn abonnement her 

Udvalgte artikler