Britt Meelby Jensen indtræder i Hempel Fondens bestyrelse

CEO i Zealand Pharma A/S, Britt Meelby Jensen, er indvalgt i Hempel Fondens bestyrelse, hvor hun afløser Carsten Gerner.

Britt Meelby Jensen

Britt Me­el­by Jen­sen er pr. 6. april ind­valgt i Hem­pel Fon­dens bestyrelse. 

”Som CEO i Ze­aland Phar­ma A/S og med sin bag­grund fra tid­li­ge­re po­si­tio­ner i bl.a. McK­in­sey og No­vo Nor­disk til­fø­rer Britt Me­el­by Jen­sen Hem­pel Fon­dens be­sty­rel­se vær­di­fuld vi­den og knowhow, så­vel i for­hold til fon­dens stra­te­gi­ske ud­de­lings­fo­kus in­den for forsk­ning som i for­hold til fon­dens ejer­skab af Hem­pel­kon­cer­nen,” skri­ver fon­den i en pressemeddelelse. 

Britt Me­el­by Jen­sen er ud­dan­net cand. merc. i in­ter­na­tio­nal mar­ke­ting & ma­na­ge­ment. Hun af­løser Car­sten Ger­ner, som har sid­det i Hem­pel Fon­dens be­sty­rel­se si­den 2012.

Hem­pel Fon­den er ene­e­jer af Hem­pel­kon­cer­nen og ud­del­te i 2017 ca. 150 mio. kr. til filan­tro­piske formål.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer