Christine Paludan-Müller bliver uddelingschef i Nordea-fonden

Nordea-fonden foretager ændringer i organisationen og etablerer en ny stilling som uddelingschef.

Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler (fo­to: Nordea-fonden)

Nor­dea-fon­den har ud­nævnt ph.d. Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler til ud­de­lings­chef med an­svar for støt­te til go­de liv in­den for sund­hed, mo­tion, na­tur og kultur.

Sam­ti­dig ind­træ­der Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler i fon­dens ledergruppe.

Det op­ly­ser Nor­dea-fon­den til Fundats.

Si­den 2013 har Pa­lu­dan-Mül­ler væ­ret fon­dens pro­jek­t­chef for sund­heds­om­rå­det. Or­ga­ni­sa­tions­æn­drin­gen skal styr­ke tvær­fag­lig­he­den og den me­to­di­ske ind­sats i fon­dens ad­mi­ni­stra­tion, her­un­der ud­de­lin­ger fra Nor­dea-fon­dens al­me­ne søster­fond, Nor­dea Bank-fonden.

Nor­dea-fon­den ud­del­te sid­ste år for 268 mil­li­o­ner kr. for­delt på 1.769 be­vil­lin­ger. I år for­ven­ter fon­den at ud­de­le for cir­ka 380 mil­li­o­ner kr.

Nor­dea-Bank-fon­den ud­del­te for knap 22 mil­li­o­ner kr. for­delt på 15 be­vil­lin­ger pri­mært in­den­for erhvervsuddannelsesområdet.

 

 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer