Fhv. sundhedsminister indtræder i Bevica Fonden

Tidligere sundhedsminister Jakob Axel Nielsen, 54, er indtrådt som nyt bestyrelsesmedlem i Bevica Fonden.

Jakob Axel Ni­el­sen er nyt med­lem af be­sty­rel­sen i Be­vi­ca Fonden.

Be­vi­ca Fon­den, der ar­bej­der for størst mu­lig selv­stæn­dig­hed og uaf­hæn­gig­hed for men­ne­sker med et be­væ­gel­ses­han­di­cap, får en tid­li­ge­re sund­heds­mi­ni­ster i bestyrelsen.

Det er Jakob Axel Ni­el­sen, der fra 2005 var med­lem af Fol­ke­tin­get for Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti og se­ne­re blev hhv. trans­port- og ener­gi­mi­ni­ster og sundhedsminister.

Jakob Axel Ni­el­sen er ud­dan­net cand.jur. fra Aar­hus Uni­ver­si­tet og hav­de en kar­ri­e­re som ad­vo­kat (H) fra 1997 ind­til han blev han valgt til Folketinget.

I 2010 ud­t­rå­d­te Jakob Axel Ni­el­sen af Fol­ke­tin­get for at bli­ve ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ale­ris Privathospitaler.

Jakob Axel Ni­el­sen har si­den 2012 væ­ret ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ca­lum A/S.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer