Fondsmyndighed får ny topchef

Civilstyrelsen henter ny direktør fra Syd- og Sønderjyllands politi.

Le­ne Vol­ke Ro­e­sen er ud­nævnt til ny di­rek­tør for Ci­vilsty­rel­sen, op­ly­ser Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et i en pressemeddelelse. 

”Le­ne Vol­ke Ro­e­sen kom­mer som ny di­rek­tør i Ci­vilsty­rel­sen til at stå i spid­sen for en sty­rel­se, der har stor be­tyd­ning for bor­ge­re, fon­de og myn­dig­he­der. Hun skal væ­re med til at sik­re, at sty­rel­sen op­le­ves som imø­de­kom­men­de, ef­fek­tiv og kom­pe­tent,” skri­ver mi­ni­ste­ri­et i pressemeddelelsen. 

Ci­vilsty­rel­sen er fondsmyn­dig­hed for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de og har sam­ti­dig an­sva­ret for of­fe­rer­stat­ning, fri pro­ces og for de cen­tra­le it-sy­ste­mer med Dan­marks love og regler.

Le­ne Vol­ke Ro­e­sen er 48 år og er ud­dan­net som jurist i 1996. Hun kom­mer fra en stil­ling som stabs­chef i Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti og har tid­li­ge­re blandt an­det væ­ret vi­cepo­li­ti­di­rek­tør i Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti og kon­tor­chef i Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets departement. 

Le­ne Vol­ke Ro­e­sen til­træ­der stil­lin­gen den 1. april 2019.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer