Grundfos-direktør i Spar Nord Fondens bestyrelse

Spar Nord Fondens bestyrelse har udpeget kommunikationsdirektør i Grundfos, Kim Nøhr Skibsted som nyt medlem af bestyrelsen.

Kim Nøhr Skibsted, kommunikationsdirektør i Grundfos og nyt medlem i Spar Nord Fondens bestyrelse
Kim Nøhr Skib­sted, kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør i Grund­fos og nyt med­lem i Spar Nord Fon­dens bestyrelse

Spar Nord Fon­dens for­mand si­den 2004, Bjar­ne Damm Jo­han­sen, er ud­t­rå­dt af be­sty­rel­sen pr. 26. april 2017. For­mand­spo­sten er over­ta­get af Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Be­sty­rel­sen har sam­ti­dig ud­pe­get kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør i Grund­fos, Kim Nøhr Skib­sted, til den le­di­ge plads i be­sty­rel­sen. Han har sær­li­ge kom­pe­ten­cer in­den for kom­mu­ni­ka­tion, mar­ke­ting, sam­funds­ansvar og -relationer

Kim Nøhr Skib­sted er des­u­den med­lem af be­sty­rel­sen i Børns Vil­kår samt i Aar­hus Festu­ge. Han har tid­li­ge­re væ­ret med­lem af Fol­ke­tin­get for Socialdemokratiet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer