Annoncespot_img

Hempel Fonden hyrer kommunikationsansvarlig

Hempel Fonden fortsætter oprustningen af sekretariatet og har netop ansat Søren Gade som kommunikationsansvarlig. Derudover søger fonden i øjeblikket kandidater til en ny stilling som manager for International Partnerships.

Søren Gade, kommunikationsansvarlig i Hempel Fonden
Sø­ren Ga­de, kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­lig i Hem­pel Fonden

Fonds­se­kre­ta­ri­a­tet i Hem­pel Fon­den er ble­vet ud­vi­det med en kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­lig. Sø­ren Ga­de er pr. 15. novem­ber til­t­rå­dt den ny­op­ret­te­de stil­ling i fonden.

Sø­ren Ga­de er cand. mag. i re­to­rik og har tid­li­ge­re væ­ret an­sat som kommunikations­med­ar­bej­der i By & Havn og tid­li­ge­re og­så i Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­ets departement.

In­den læn­ge vil Hem­pel Fon­den øn­ske end­nu en ny me­d­ar­bej­der vel­kom­men i se­kre­ta­ri­a­tet. Fon­den sø­ger i øje­blik­ket en me­d­ar­bej­der, som skal ar­bej­de med at sik­re kva­li­tets­ud­dan­nel­se til nog­le af ver­dens fat­ti­ge børn.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer