Leo Fondet ansætter kommunikationsansvarlig

Leo Fondet udbygger fortsat sekretariatet og har netop ansat Charlotte Malassé i en nyoprettet stilling som kommunikationsansvarlig.

Charlotte Malassé
Char­lot­te Ma­las­sé – Com­mu­ni­ca­tion Spe­ci­a­list i Leo Fondet

Leo Fon­det har an­sat Char­lot­te Ma­las­sé som an­svar­lig for fon­dens ek­ster­ne kom­mu­ni­ka­tion. Hun kom­mer fra en til­sva­ren­de stil­ling hos DTU Ke­mi og har tid­li­ge­re blandt an­det ar­bej­det som re­dak­tør for Na­tio­nal Geo­grap­hic Ma­ga­zi­ne i Nor­den og med kommunikationsrådgivning.

Char­lot­te er ud­dan­net cand.mag fra Roskil­de Uni­ver­si­tet samt i jour­na­li­stik, kom­mu­ni­ka­tion og So­Me-plan­læg­ning fra Dan­marks Me­die- og Journalisthøjskole

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer