Lundbeckfonden ansætter ny investeringschef med ansvar for 14 mia. kr.

Den 1. maj startede Peter Rothausen som Chief Investment Director i Lundbeckfonden. Han bliver ansvarlig for at investere fondens frie formue på 14 mia. kr.

Peter Rothausen

Lund­beck­fon­dens nye in­ve­ste­rings­chef, Pe­ter Ro­t­hau­sen, har 20 års er­fa­ring fra den fi­nan­siel­le sek­tor – som ak­tie­a­na­ly­ti­ker i Car­ne­gie, FIH og Dan­ske Bank og de se­ne­ste år som in­ves­tor på dan­ske og eu­ro­pæ­i­ske aktier. 

Han kom­mer fra en stil­ling som Chief Po­rt­fo­lio Ma­na­ger for Dan­ske Ca­pi­tals ak­tie­hed­ge­fond, og til­t­rå­d­te stil­lin­gen som Chief In­ve­st­ment Di­rector i Lund­beck­fon­den den 1. maj.

Pe­ter Ro­t­hau­sen er 45 år gam­mel og har en kan­di­dat­grad i Fi­nan­ce & Ac­co­un­ting fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer