Lundbeckfonden Invest ansætter ny investeringsspecialist

Nikolaj Kamedula er ny Senior Investment Director hos Lundbeckfonden Invest.

Nikolaj Kamedula
 
Ni­ko­laj Ka­me­du­la er an­sat som Se­ni­or In­ve­st­ment Di­rector hos Lund­beck­fon­dens in­ve­ste­rings­sel­skab, Lund­beck­fon­den Invest.

Han er fra 1. ju­ni en vig­tig del af Lund­beck­fon­dens In­vest-team og vil bi­dra­ge til den po­si­ti­ve ud­vik­ling med fo­kus på no­te­re­de ak­tier og kre­dit, skri­ver Lund­beck­fon­den i en pressemeddelelse.

Ni­ko­laj Ka­me­du­la er ud­dan­net cand.polit. og har tid­li­ge­re ar­bej­det som Chief Ana­lyst i Dan­marks Skibs­kre­dit, Se­ni­or Ana­lyst hos FIH og SEB, og si­den 2014 har han væ­ret an­sat som Se­ni­or Ana­lyst i Nor­dea As­set Management.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer