Annoncespot_img

Michael Holm indtræder i Sallings Fonds bestyrelse

CEO i Systematic A/S, Michael Holm, er valgt til bestyrelsen i Købmand Herman Sallings Fond.

Mi­cha­el Holm (fo­to: Systematic)

Kon­cer­n­chef og CEO i Sy­ste­ma­tic A/S, Mi­cha­el Holm, ind­træ­der i be­sty­rel­sen i Køb­mand Her­man Sal­lings Fond.

Han af­lø­ser An­ne Bro­eng, der har sid­det i be­sty­rel­sen si­den 2014. Det frem­går af fonds­le­del­sens op­da­te­ring i cvr-registeret.

Mi­cha­el Holm grund­lag­de i 1985 Sy­ste­ma­tic Softwa­re En­gi­ne­e­ring A/S, som i dag er kendt som Sy­ste­ma­tic A/S, der blandt an­det le­ve­rer softwa­re og sy­stem­løs­nin­ger til Forsvaret.

Mi­cha­el Holm er des­u­den be­sty­rel­ses­med­lem i For­svars- og Ae­ros­pa­ce­in­du­stri­en i Dan­mark, som hø­rer un­der Dansk Industri.

Pri­vat er Mi­cha­el Holm gift med Per­nil­le Salling.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer