Nordea-fonden får ny projektchef

Nordea-fonden henter ny projektchef fra Bark Rådgivning A/S.

Di­rek­tør i Bark Rå­d­giv­ning A/S Sa­ra Li­ne Bo­hn bli­ver ny pro­jek­t­chef i Nordea-fonden.

Den tvær­fag­li­ge rå­d­giv­nings­virk­som­hed Bark, der er ejet af Byg­nings­arvs­fon­den, skal ha­ve ny direktør.

Den 1. de­cem­ber fra­træ­der Sa­ra Li­ne Bo­hn nem­lig di­rek­tørstil­lin­gen og bli­ver i ste­det ny pro­jek­t­chef i Nordea-fonden.

Her skal hun ud­rul­le fon­dens ud­de­lings­stra­te­gi i di­a­log med en bred vif­te af ak­tø­rer in­den for fon­dens støt­te­o­m­rå­der men får sær­ligt fo­kus på sund­heds- og motionsområdet.

”Sa­ra brin­ger et bredt net­værk og stor rå­d­gi­ve­rer­fa­ring med sig til Nor­dea-fon­den. Hos Nor­dea-fon­den be­stræ­ber vi os på at le­ve­re spar­ring af høj kva­li­tet, der un­der­støt­ter an­sø­gers ide­er og pro­jek­ter. Med Sa­ra styr­ker vi fon­dens ud­de­lings­ar­bej­de, og vi glæ­der os me­get til at få hen­de med på hol­det for go­de liv,” si­ger Nor­dea-fon­dens ud­de­lings­chef Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler i en pressemeddelelse.

Sa­ra Li­ne Bo­hn er ud­dan­net Cand.mag. i fi­lo­so­fi og virk­som­heds­stu­di­er, og har i me­re end 15 år rå­d­gi­vet i kryds­fel­tet mel­lem pro­jek­te­je­re, fon­de og organisationer.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer