Ny direktør i A.P. Møller Fonden

Adm. direktør i A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Henrik Tvarnø, går på pension. Fhv. direktør i Industriens Fond, Mads Lebech tager over.

Mads Lebech (foto: Industriens Fond)
Mads Le­bech (fo­to: In­du­stri­ens Fond)

Ef­ter 12 år som di­rek­tør for A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fond til al­me­ne For­maal (A.P. Møl­ler Fon­den) går 65-åri­ge Hen­rik Tvar­nø på pension.

Det op­ly­ser fond­s­kon­cer­nen i en pressemeddelelse.

Be­sty­rel­ses­for­mand for A.P. Møl­ler Fon­den, Ane Mær­sk Mc-Kin­ney Ug­g­la, udtaler:

”Jeg vil ger­ne på eg­ne og be­sty­rel­sens veg­ne tak­ke Hen­rik for en stor og vig­tig ind­sats. Hen­rik har le­det fon­den i en pe­ri­o­de, hvor fon­dens pro­jek­ter – små som sto­re – er ble­vet im­ple­men­te­ret på for­nem vis.”

Hen­rik Tvar­nø slut­ter ved ud­gan­gen af sep­tem­ber 2020.

Ny di­rek­tør i fon­den bli­ver Mads Le­bech, der til­træ­der stil­lin­gen per 15. august.

Mads Le­bech (52) har væ­ret borg­me­ster på Fre­de­riks­berg fra 2001 til 2009 og var her­ef­ter di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond i knap ti år. Han er des­u­den be­sty­rel­ses­med­lem i fle­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de samt næst­for­mand i be­sty­rel­sen for By & Havn samt næst­for­mand i Ti­vo­li A/S.

”Vi glæ­der os til at by­de Mads Le­bech vel­kom­men. Jeg har stor til­lid til, at Mads Le­bech med sin bag­grund kan til­fø­re nyt blod til fon­den,” si­ger Ane Mær­sk Mc-Kin­ney Uggla.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer