Ny økonomichef i Hempel Fonden

Hempel Fonden får ny Økonomi- og Administrationschef.

Camilla Kruse (foto: Hempel Fonden)
Ca­mil­la Kru­se (fo­to: Hem­pel Fonden)

Hem­pel Fon­den har an­sat Ca­mil­la Kru­se som ny Øko­no­mi- og ad­mi­ni­stra­tions­chef. Hun skal blandt an­det va­re­ta­ge Hem­pel Fon­dens øko­no­mi­sty­ring, regn­skabs­af­læg­gel­se samt un­der­støt­te ar­bej­det med for­valt­ning af kapitalreserven.

Ca­mil­la Kru­se er ud­dan­net cand.merc.aud. og kom­mer fra en stil­ling som øko­no­mi­chef i den so­ci­alø­ko­no­mi­ske virk­som­hed All Ears.

”I Hem­pel Fon­den kom­mer jeg til at ar­bej­de med spæn­den­de nye op­ga­ver og er sam­ti­dig med til at gø­re en for­skel. Det er stor per­son­lig mo­ti­va­tion for mig, at fon­den er de­di­ke­ret til at gø­re en for­skel in­den for ud­dan­nel­se, forsk­ning og na­tur,” si­ger Ca­mil­la Kruse.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer