Ny programmedarbejder i Hempel Fonden

Hempel Fonden har ansat Casper Thulstrup, som ny programmedarbejder. Han skal arbejde med at give verdens fattigste børn bedre læringsmuligheder.

Casper Thaning Thulstrup
Som del af Hem­pel Fon­dens am­bi­tion om at styr­ke sit stra­te­gi­ske fo­kus på at gi­ve ver­dens fat­ti­ge børn mu­lig­he­der for at læ­re, er Cas­per Thul­strup ble­vet an­sat pr. 1 marts 2018 i en ny­op­ret­tet stil­ling som Ma­na­ger for fon­dens in­ter­na­tio­na­le projekter.

Cas­per Thul­strup kom­mer fra en stil­ling som Se­ni­or Stra­te­gi­rå­d­gi­ver ved Red Bar­net og har tid­li­ge­re ar­bej­det for blandt an­det Uni­ted Na­tions En­viron­ment Pro­gram­me og som kon­su­lent ved Ox­ford Re­search og Ka­bell Konsulting.

Cas­per Thul­strup ind­går i ar­bej­det med at ud­mønte Hem­pel Fon­dens nye stra­te­gi ift. ud­dan­nel­se - "Em­powe­ring Chil­dren to Learn" og skal hjæl­pe med at iden­ti­fi­ce­re, ud­vik­le og im­ple­men­tere nye pro­jek­ter og part­ner­ska­ber samt styr­ke en ef­fek­tiv op­følg­ning og frem­drift af projektporteføljen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer