Annoncespot_img

Ny regnskabschef i Nordea-fonden

Jesper Toustrup er ny regnskabschef i Nordea-fonden og Tietgenfonden.

Jes­per Tou­strup (fo­to: Nordea-fonden).

Jes­per Tou­strup er 1. sep­tem­ber til­t­rå­dt som regn­skabs­chef i Nordea-fonden.

Han bli­ver li­ge­le­des regn­skabs­chef i Nor­dea-fon­dens lil­le­søster­fond, Tiet­gen­fon­den, der ind­til sid­ste år hed Nor­dea Bank-fonden.

Jes­per Tou­strup er ud­dan­net re­visor og har de se­ne­ste 16 år ar­bej­det med økonomistyring.

Han ta­ger blandt an­det er­fa­ring med sig fra to sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de – nem­lig fon­den Den Blåt Pla­net og fra DI, hvor han bl.a. va­re­tog øko­no­mi­sty­rin­gen for In­du­stri­ens Fond.

Nor­dea-fon­den har en egen­ka­pi­tal på knap 15 mil­li­ar­der kro­ner, og 80 pro­cent af fon­dens ak­ti­ver er pla­ce­ret i bankak­tier i Nor­dea Abp.

Sid­ste år ud­del­te fon­den for 381 mil­li­o­ner kroner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer