Nye ansigter i bestyrelsen for Fondenes Videnscenter

Mads Lebech, Frank Rechendorff Møller og Per Have er nye bestyrelsesmedlemmer i Fondenes Videnscenter, som har udvidet bestyrelsen fra otte til ni personer.

Per Ha­ve, Mads Le­bech og Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler er net­op trå­dt ind i be­sty­rel­sen for Fon­de­nes Videnscenter.

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har budt tre nye an­sig­ter vel­kom­men i bestyrelseslokalet.

På ge­ne­ral­for­sam­lin­gen i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter den 23. marts blev di­rek­tør i A.P. Møl­ler Fon­den Mads Le­bech og ad­mi­ni­stre­re­de di­rek­tør i Au­gusti­nus Fon­den Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler valgt som nye med­lem­mer af be­sty­rel­sen for en to­årig periode.

Der­u­d­over er di­rek­tør i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond Per Ha­ve, der blev valgt som sup­ple­ant til be­sty­rel­sen på vi­dens­cen­trets ge­ne­ral­for­sam­ling i 2020, ble­vet indsup­ple­ret i be­sty­rel­sen frem til 2022.
Sam­ti­dig blev det på årets ge­ne­ral­for­sam­ling ved­ta­get at ud­vi­de be­sty­rel­sen fra ot­te til det iføl­ge vedtæg­ter­ne mak­si­ma­le an­tal på ni personer.

Ud af be­sty­rel­sen er trå­dt Sten Schei­bye, der blandt an­det er be­sty­rel­ses­for­mand i Knud Høj­gaards Fond og In­du­stri­ens Fond, og Ma­ri­an­ne Phi­lip, som blandt an­det er for­mand for Ko­mi­te­en for god Fonds­le­del­se, be­sty­rel­ses­for­mand i Ger­da & Vi­ctor B. Strands Fond og næst­for­mand i No­vo Nor­disk Fonden.

På et kon­sti­tu­e­ren­de mø­de i be­sty­rel­sen er di­rek­tør i Vil­lum Fon­den Lars Han­sen gen­valgt som for­mand, og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia Jes­per Ny­gård er gen­valgt som næstformand.

An­tal­let af sup­ple­an­ter til be­sty­rel­sen i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter er ble­vet ud­vi­det fra to til tre. Sup­ple­an­ter er Ane Hen­drik­sen, di­rek­tør i Ve­lux Fon­den, Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen, di­rek­tør i Eg­mont Fon­den, og Jes­per Mai­lind, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Leo Fondet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer