Nyt bestyrelsesmedlem i Industriens Fond

Erhvervsminister Simon Kollerup har udpeget nyt bestyrelsesmedlem til industriens Fond.

Mi­ka­el Bay Han­sen (fo­to: Dansk Metal)

Se­kre­ta­ri­ats­chef i Dansk Me­tals for­mands­se­kre­ta­ri­at Mi­ka­el Bay Han­sen er pr. 1. ok­to­ber ind­t­rå­dt i be­sty­rel­sen for In­du­stri­ens Fond.

I hen­hold til fon­dens fun­dats er Mi­ka­el Bay Han­sen ud­pe­get af Er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup og af­lø­ser di­rek­tør i Dansk In­du­stri Lars San­dal Han­sen, der har sid­det i be­sty­rel­sen si­den 2011.

Mi­ka­el Bay Han­sen er ud­dan­net cand. po­lit. og er næst­for­mand i Det rå­d­gi­ven­de re­præ­sen­tant­skab i Ar­bej­der­nes Lands­banks. Han er des­u­den be­sty­rel­ses­med­lem i Sym­bion Fon­den, A4 Me­di­er og Tek­no­lo­gisk Institut.

Be­sty­rel­sen i In­du­stri­ens Fond:

  • Sten Schei­bye (for­mand)
  • Jes­per Møl­ler (næst­for­mand)
  • Tor­ben M. Andersen
  • Ma­rie-Lou­i­se Bjerg
  • Lis­bet Thy­ge Frandsen
  • Mi­ka­el Bay Hansen

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer