Nyt bestyrelsesmedlem i Spar Nord Fonden

Mor­ten Bach Gaard­boe er ind­t­rå­dt i Spar Nord Fon­dens be­sty­rel­se, hvor han over­ta­ger plad­sen ef­ter Kaj Chri­sti­an­sen, der har sid­det i 12 år. 

Mor­ten Bach Gaardboe

Mor­ten Bach Gaard­boe er i hen­hold til fon­dens vedtæg­ter valgt til be­sty­rel­sen af Spar Nord Bank A/S’ bankrådsformænd.

Han har selv i en år­ræk­ke væ­ret med­lem af bank­rå­det i Spar Nords ban­k­om­rå­de Sla­gel­se. Og si­den 2016 har han sid­det i be­sty­rel­sen i Spar Nord Bank A/S, som fon­den ejer godt 19 pro­cent af.

Mor­ten Bach Gaard­boe er ban­kud­dan­net og ud­over den nye be­sty­rel­ses­plads i Spar Nord Fon­den, be­klæ­der han tre be­sty­rel­ses­for­mand­spo­ster i:

  • Ge­fion Group A/S
  • Svend Aa­ge Ni­el­sen, Au­to­ri­se­ret El-in­stal­la­tør A/S
  • Sla­gel­se Er­hvervs­cen­ter A/SHan er des­u­den med­lem af be­sty­rel­sen i Spa­re­kas­sen Nord­jyl­lands Fond af 29. marts 1976.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer