Nyt bestyrelsesmedlem i Spar Nord Fonden

Morten Bach Gaardboe er indtrådt i Spar Nord Fondens bestyrelse, hvor han overtager pladsen efter Kaj Christiansen, der har siddet i 12 år.

Mor­ten Bach Gaardboe

Mor­ten Bach Gaard­boe er i hen­hold til fon­dens vedtæg­ter valgt til be­sty­rel­sen af Spar Nord Bank A/S’ bankrådsformænd.

Han har selv i en år­ræk­ke væ­ret med­lem af bank­rå­det i Spar Nords ban­k­om­rå­de Sla­gel­se. Og si­den 2016 har han sid­det i be­sty­rel­sen i Spar Nord Bank A/S, som fon­den ejer godt 19 pro­cent af.

Mor­ten Bach Gaard­boe er ban­kud­dan­net og ud­over den nye be­sty­rel­ses­plads i Spar Nord Fon­den, be­klæ­der han tre be­sty­rel­ses­for­mand­spo­ster i:

  • Ge­fion Group A/S
  • Svend Aa­ge Ni­el­sen, Au­to­ri­se­ret El-in­stal­la­tør A/S
  • Sla­gel­se Er­hvervs­cen­ter A/SHan er des­u­den med­lem af be­sty­rel­sen i Spa­re­kas­sen Nord­jyl­lands Fond af 29. marts 1976.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer