Per Have får suppleantpost i Fondenes Videnscenter

Adm. direktør i Bitten & Mads Clausens Fond, Per Have, overtager posten efter Steffen Nørgaard, som går på pension.

Per Have (foto: Bitten & Mads Clausens Fond)
Per Ha­ve (fo­to: Bit­ten & Mads Clau­sens Fond)

Adm. di­rek­tør i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, Per Ha­ve, er valgt til ny sup­ple­ant i be­sty­rel­sen for Fon­de­nes Videnscenter.

Det ske­te på årets or­di­næ­re ge­ne­ral­for­sam­ling i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, som blev af­holdt den 18. marts, op­ly­ser fonds­for­e­nin­gen i en pressemeddelelse.

Per Ha­ve er­stat­ter der­med di­rek­tør i Spar Nord Fon­den, St­ef­fen Nør­gaard, som går på pen­sion og der­for stil­ler sin plads til rådighed.

På ge­ne­ral­for­sam­lin­gen var og­så halv­de­len af be­sty­rel­sen på valg i hen­hold til for­e­nin­gens vedtæg­ter. Men al­le fi­re be­sty­rel­ses­med­lem­mer genop­stil­le­de uden modkandidater.

Be­sty­rel­sen i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter be­står af:

 • Be­sty­rel­ses­med­lem­mer:
  • Lars Han­sen, Vil­lum Fon­den (for­mand)
  • Jes­per Ny­gård, Re­al­da­nia (næst­for­mand)
  • Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed, Be­vi­ca Fonden
  • Ma­ri­an­ne Phi­lip, No­vo Nor­disk Fonden
  • Bo Ry­gaard, Drey­ers Fond, KV Fon­den og KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond
  • Sten Schei­bye, In­du­stri­ens Fond og Knud Høj­gaards Fond
  • An­ne-Ma­rie Skov, Tu­borg­fon­det, Carls­berg­fon­det og Ny Carlsbergfondet
  • Hen­rik Tvar­nø, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne McK­in­ney Møl­lers Fond
 • Sup­ple­an­ter til bestyrelsen: 
  • Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, Nor­dea-fon­den (gen­valg)
  • Per Ege­bæk Ha­ve, Bit­ten og Mads Clau­sens Fond (nyvalg).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer