Per Have nyvalgt til Realdanias bestyrelse

Adm. direktør i Bitten og Mads Clausens Fond, Per Egebæk Have er valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem i Realdania. Professor Majken Schultz er ny næstformand.

Majken Schultz og Per Have
Ma­j­ken Schultz er ny næst­for­mand og Per Ha­ve nyt med­lem af be­sty­rel­sen i Realdania.

Der var valg til be­sty­rel­sen da re­præ­sen­tant­ska­bet man­dag den 8. ju­ni af­holdt or­di­nært re­præ­sen­tant­skabs­mø­de i for­e­nin­gen Realdania.

Adm. dir. i Bit­ten og Mads Clau­sens Fond, Per Ege­bæk Ha­ve blev valgt som nyt med­lem af be­sty­rel­sen. Per Ege­bæk Ha­ve har væ­ret med­lem af re­præ­sen­tant­ska­bet si­den 2015 og er valgt i om­rå­de 4, som om­fat­ter Bil­lund, Es­b­jerg, Fa­nø, Ha­der­s­lev, Søn­der­borg, Tøn­der, Var­de, Vej­en og Aabenraa.

Sam­ti­dig blev part­ner og adm. di­rek­tør i Hen­ning Lar­sen Ar­chi­tects, Ma­ri­an­ne Kyn­ne Frand­sen, gen­valgt til end­nu en pe­ri­o­de i be­sty­rel­sen, hvor hun har væ­ret med­lem si­den 2016. Ma­ri­an­ne Kyn­ne Frand­sen er valgt i om­rå­de 1, som om­fat­ter Dra­gør, Fre­de­riks­berg, Kø­ben­havn og Tårnby.

Ef­ter re­præ­sen­tant­skabs­mø­det kon­sti­tu­e­re­de be­sty­rel­sen sig med Mi­cha­el Bro­ck­en­huus-Scha­ck som fort­sæt­ten­de for­mand og med pro­fes­sor på CBS Ma­j­ken Schultz som ny næst­for­mand. Hun er­stat­ter der­med Car­sten With Thy­ge­sen, der træ­der ud af bestyrelsen.

Car­sten With Thy­ge­sen har sid­det i re­præ­sen­tant­ska­bet si­den 1999 og væ­ret næst­for­mand i be­sty­rel­sen si­den 2009.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer