Annoncespot_img

Nordea-fonden støttede 1.401 foreninger via Lokalpuljen

Nordea-fonden uddelte sidste år ca. 25 millioner kroner gennem Lokalpuljen, der støtter lokalt forankrede projekter i hele Danmark.

Nordea-fonden: Lokalpuljen

Sund­hed, mo­tion, na­tur og kul­tur. Det er nog­le af te­ma­er­ne for de ak­ti­vi­te­ter og pro­jek­ter, der år­ligt får del i de 25 mil­li­o­ner kro­ner, som Nor­dea-fon­den ud­mønt­er i den så­kald­te Lo­kal­pul­je. Al­men­nyt­ti­ge for­e­nin­ger i Dan­mark har uan­set sted og stør­rel­se mu­lig­he­den for at an­sø­ge om op til 100.000 kro­ner. Det ty­pi­ske be­løb der ud­de­les lig­ger på 5.000-30.000 kroner.

I 2018 blev der ud­delt he­le 25,69 mio. kr. til 1.401 for­e­nin­ger. For­e­nin­ger­ne søg­te i høj grad støt­te til mu­sikin­stru­men­ter, sport­s­ud­styr og stør­re ar­ran­ge­men­ter. Og­så e-sport ud­gjor­de en af de helt sto­re em­ner for det se­ne­ste års ansøgninger.

”Nor­dea-fon­den har et al­men­nyt­tigt for­mål, og der­for er det vig­tigt for os at bak­ke op om ini­ti­a­ti­ver, som styr­ker det lo­ka­le fæl­les­skab. Vi hå­ber, at for­e­nin­ger og an­dre non-pro­fit or­ga­ni­sa­tio­ner har lyst til og fin­der det nemt at sø­ge vo­res lo­kal­pul­je,” si­ger Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, di­rek­tør i Nordea-fonden.

Fon­dens øn­ske om lo­kal for­ank­ring af­spej­les i den re­gio­na­le for­de­ling, hvor al­le lan­dets re­gio­ner er re­præ­sen­te­ret. Den stør­ste af­ta­ger er Re­gion Ho­ved­sta­den, hvis for­e­nin­ger har mod­ta­get 374 ud­de­lin­ger. Næst­f­lest går til Re­gion Midtjyl­land med 346 bevillinger.

Lokalpuljen – uddelinger 2018

ModtagerOmrådeBeløb
Menighedsplejen i Tingbjerg SognSundhed29.700
BoliggårdenSundhed13.500
Gladsaxe Røde Kors samarit afdSundhed21.094
Danske Funktionærers BoligselskabSundhed46.000
Hillerød kommuneSundhed15.000
Løsning lykkesSundhed10.000
Alhede-HallerneSundhed15.000
Bytoften Bo- og AktivitetscenterSundhed7.000
Café KolindSundhed39.450
Aalborg kommuneSundhed10.791
Fjelsø-Klotrup BeboerforeningSundhed40.000
Foreningen Rørvig By og LandSundhed15.000
Netværket for yngre kræftramteSundhed20.000
Boligselskabet SjællandSundhed21.770
HERSLEV STRAND SEJLKLUBSundhed45.000
Vinterbaderne BogøSundhed30.000
Seniorværkstedet i NæstvedSundhed15.000
Foreningen Rynkeby LokalrådSundhed45.000
Ældre SagenSundhed16.500
Gråsten ForumSundhed50.000
Ærø KommuneSundhed36.000
Fanø ØstersfestivalSundhed42.000
DFUNKSundhed25.000
Dansk Røde Kors HovedstadenSundhed19.000
Gribskovens Hårde KerneSundhed16.000
Danmarks Naturfrednings-foreningSundhed30.000
BlossomSundhed19.786
LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitutionSundhed40.000
Christianshavns Idrætsklubs CafeteriaSundhed26.270
SaralystFondenSundhed20.000
Skanderborg KommuneSundhed25.000
Grundejerforeningen Skovby NygårdSundhed12.050
Idræt for SindetSundhed16.000
Viborg ModelflyveklubSundhed10.000
Foreningen Ulbjerg FriluftsbadSundhed41.195
Dynamik i LemSundhed20.000
NytårsfestivalSundhed5.000
Løsning CenterrådSundhed10.000
Kaløvig BådelaugSundhed35.000
Hobro SvømmeklubSundhed35.000
Svanevig HospiceSundhed15.000
Ærø KommuneSundhed20.000
Svendborg kommuneSundhed18.000
Løjt Lands VinterbadereSundhed50.000
Vallensbæk SportsdykkerklubSundhed30.000
Trampolinhuset S/ISundhed27.990
KBH & NØRREB ASYL BØRNEH FREDERIK 6Sundhed10.000
Say YesSundhed45.500
Børnehaven ved HavetSundhed23.500
Dansk Røde Kors HovedstadenSundhed30.000
PsykorevyenSundhed15.000
HØRNING KIRKEGÅRDSundhed8.370
EGMONT HØJSKOLENSundhed13.000
Støtteforeningen Hospice RandersSundhed15.000
Foreningen FundamentetSundhed15.500
ARBEJDERNES BYGGEFORENINGSundhed50.000
AABYBRO GOLFKLUBSundhed20.000
Krik og omegns BadelaugSundhed40.000
S/I Agersted Friskole og Børnehave SFO-klubSundhed30.000
Ældre SagenSundhed10.000
dof Næstved AftenskoleSundhed10.000
Dansk Røde Kors Nykøbing F - SydfalsterSundhed10.000
Medicinhaverne i TranekærSundhed28.500
Kongeå RideklubSundhed20.000
Egense Rantzausminde IdrætsforeningSundhed45.000
FANØ BOLDKLUBSundhed25.000
Rudkøbing BadmintonklubSundhed20.000
Visby Frivillige BrandværnSundhed10.000
Bornholms 4HSundhed5.000
De 5 SpringgymnastikforeningerSundhed20.000
Dagcentret ChristianehøjSundhed10.000
Fredensborg Atletik KlubSundhed45.000
Lyngby almennyttige BoligselskabSundhed100.000
Lejrcenter HvidekildeSundhed64.000
4HSundhed50400
Café Grenaa - KFUM's Sociale ArbejdeSundhed20.000
Nappedam VinterbadereSundhed5.000
Randers KommuneSundhed20.000
FestivandSundhed25.000
Aarhus Golf-Bridge KlubSundhed10.000
Aarhus KommuneSundhed5.377
4HSundhed42000
4HSundhed21000
Hjørring kommuneSundhed3.590
Nibe Fjordbadeklub - De Friske SildSundhed10.000
Højby-Vig jagtforeningSundhed15.000
KRÆFTENS BEKÆMPELSESundhed5.000
Sorø Vinterbadeklub - Hold hovedet koldtSundhed50.000
4HSundhed42000
BørneBasket OdenseSundhed20.600
Venner til Friskolen City OdenseSundhed10.000
Thurøbund SpejdercenterSundhed16.000
Svømmeklubben FREMSundhed20.000
Odense eventyr Golf KlubSundhed10.000
Støtteforeningen Børnehaven KornumgårdSundhed10.000
Øko Life CampSundhed10.000
Fjellerups Seje SildSundhed6.000
Silkeborg KajakklubSundhed20.000
FC ParkinsonSundhed24.000
FrivilligCenter GreveSundhed25.000
Orø BådelaugSundhed30.000
Aarhus 1900 MTBSundhed12.500
Bast - StudenterterapeuterneSundhed10.000
Tornbjerg GymnasiumSundhed10.000
Støtteforeningen for frivillige brand og akuthjælpere på SkarøSundhed6.700
DGI Bornholm BadmintonSundhed24.000
Netværk for familier til børn med særlige behovSundhed5.000
Esport VesthimmerlandSundhed10.000
Vennekredsen ved Ældrecenter Fjordparken i RingkøbingSundhed8.000
Kafe Kolind v/ KFUM's Sociale ArbejdeSundhed15.000
Den Økologiske Fælleshave i OdderSundhed10.000
TRI8660Sundhed10.000
KontinensforeningenSundhed10.000
Takshaven BørnehaveSundhed15.000
Selmers BørnehusSundhed23.000
Nivå FritidsfiskerforeningSundhed15.000
Præstø VinterbadeklubSundhed10.000
Aarhus Fremad FodboldSundhed25.000
ALBA BasketballklubMotion17.600
Frederikssund OaksMotion12.000
Copenhagen Ultimate Spinners dameholdMotion10.000
Nørrebro UnitedMotion21.500
Allerød SvømmeklubMotion15.000
Dalby IFMotion44.805
AC HillerødMotion19.900
Athlete NationMotion14.925
Grundejerforeninge RolighedsparkenMotion10.000
Fc. KingoMotion10.000
KØBENHAVNS KOMMUNEMotion25.000
Sports College GladsaxeMotion10.000
VALBY BADMINTON CLUBMotion15.000
BSI GYMNASTIKMotion37.250
TIK BueskydningMotion22.725
Vester Velling IdrætsforeningMotion20.000
BØRNEHAVEN MOSEGÅRDENMotion7.000
Vrønding Gymnastik- og IdrætsforeningMotion5.495
BIF- gymnastikforening BjerringbroMotion15.000
Hou Sydstrands jolle laugMotion8.000
Den Integrerede Institurion Ellengårdens BørnehusMotion4.750
Thorsø RideklubMotion25.000
TeamGym AarhusMotion27.000
Aulum SenioridrætsforeningMotion10.000
TMIF HÅNDBOLD-AFDMotion20.000
Odder HåndboldMotion25.000
Randers SeniorkrolfMotion9.255
ASA, Århus - HåndboldMotion15.000
AARHUS GYMNASTIKFORENING AF 1880Motion15.000
IK SKOVBAKKEN - HÅNDBOLDMotion15.000
Silkeborg Pigerne Og DrengeneMotion40.000
Frederikshavn kommuneMotion15.000
Snedsted Borger og ErhvervsforeningMotion20.000
Jammerbugt kommuneMotion50.000
LineDance Frederikshavn - SindalMotion10.000
Thisted Gymnastik & IdrætskulturMotion50.000
Sønderhå - Hørsted KulturcenterMotion50.000
Mariager og Omegns RideklubMotion20.000
Aalborg RoklubMotion35.000
Skøjte og sports forening nordMotion20.000
Arena Rebild Stenbohallen / Arena HimmerlandMotion10.000
ØSTER BRØNDERSLEV IDRÆTSFORENINGMotion24.000
Rebild KommuneMotion25.502
Springteam SæbyMotion10.000
Fjerritslev IdrætsforeningMotion8.094
Thy WakeboardMotion15.000
Skovsgaard MotionscenterMotion20.000
HJORTDAL UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENINGMotion15.000
Aabybro HåndboldklubMotion20.000
Roskilde SUP KlubMotion14.000
Dianalund UdviklingsrådMotion40.000
Sædder IdrætsforeningMotion20.000
Borup eSportMotion20.000
Holbæk Trial KlubMotion20.000
Brydeklubben ThorMotion20.000
TEAM MIDTSJÆLLANDMotion25.000
HVALSØ GYMNASTIKFORENINGMotion37.500
Greve Floorball ClubMotion10.000
Roskilde Line DanceMotion9.250
Stillinge IFMotion18.000
Lolland kommuneMotion10.000
LANGESKOV IDRÆTSFORENINGMotion10.000
Agerbæk SFMotion20.000
Sdr. Felding og Omegns FolkedanserforeningMotion10.000
FORUM Ferritslev-RolfstedMotion22.650
Kolding KickboxingMotion16.000
Den selvejende institution Naturrum Sdr. OmmeMotion30.000
SKRAVE UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENINGMotion18.900
HAMMELEV SOGNS UNGDOMSFORENINGMotion20.000
CivicaMotion30.000
Dybbøl Idræts- og UngdomsforeningMotion20.000
Svendborg RoklubMotion40.000
Den Selvejende Institution Alfa - FredensborgMotion12.270
Allerød Atletik og MotionMotion7.000
Rungsted Kyst VandskiklubMotion25.000
Bornholms GolfklubMotion10.000
Rudersdal KommuneMotion65.000
Yachtklubben FuresøenMotion31.400
Team AjaxMotion10.000
Allerød LinedanceMotion10.000
Grundejerforeningen KolleruplundMotion29.800
GIF-GymnastikMotion7.000
Gurre Idræts KlubMotion5.000
Boldklubben af 1893Motion10.000
Roklubben FuresøMotion25.000
Den Alternative SkoleMotion15.000
Viborg RideklubMotion20.000
Allingåbro AktivitetsparkMotion50.000
Hinnerup Gymnastik-samvirkeMotion17.560
Ry KlatreklubMotion85.000
Aarhus KommuneMotion10.000
Vium-Hvam IdrætsforeningMotion30.675
Rødkærsbro IdrætsforeningMotion18.988
Tangsø Forenede SportsklubberMotion16.346
Sejs-Svejbæk Idrætsforening-GymnastikMotion10.000
Ikast KFUM HåndboldMotion25.000
Bordtennisklubben Kongsvang AarhusMotion20.000
Farre IdrætsforeningMotion9.500
Struer Boldklub af 1904Motion10.000
Brydeklubben Thor VejgaardMotion15.000
Hjørring RideklubMotion25.000
Aalborg BordfodboldforeningMotion18.000
Storstrømmen-Kippinge IdrætsforeningMotion15.000
Flakkebjerg LandsbyrådMotion15.000
Solrød Strand SejlklubMotion20.000
Nørre Alslev GymnastikforeningMotion23.125
Holbæk RoklubMotion18.799
Glumsø GymnastikForeningMotion15.994
Stenlille IFMotion25.000
Kalundborg RoklubMotion25.000
Maribo Roklubs StøtteforeningMotion22.075
Nykøbing Sjælland GymnastikforeningMotion10.000
Støtteforeningen for Rødby SvømmehalMotion10.000
Sejlforeningen VikingenMotion28.900
Lintrup Ungdoms-og GymnastikforeningMotion10.000
Team Vest HåndboldMotion10.000
Rødding GymnastikforeningMotion100.000
Horne HallenMotion25.000
Aabenraa Badminton ClubMotion7.500
Adsbøl BorgerforeningMotion25.000
Ponyklubben i HaderslevMotion5.000
Svendborg HåndboldklubMotion6.000
Vojens SkøjteklubMotion26.055
Broen VejleMotion10.000
KFUM's AktivitetscenterMotion25.000
Skibet IfMotion15.000
Fjelsted-Harndrup LokaludvalgMotion75.000
Brørup tennisklubMotion10.000
Vejle IdrætshøjskoleMotion27.999
Dancing StarsMotion9.908
Ærø SUPMotion24.000
Tønder Seminariums VolleyballklubMotion9.597
Haderslev RoklubMotion22.500
KIF BrydningMotion33.750
Bokseklubben NørremarkenMotion12.098
Haderslev TennisklubMotion15.000
Atletklubben HerosMotion12.330
Gadbjerg LokalrådMotion50.000
Ebberup IdrætsforeningMotion10.000
Allerup gamle HaveMotion9.122
Ringe TennisklubMotion10.406
Hundested RoklubMotion30.000
Nørrebro UnitedMotion15.000
TIK MinigolfMotion15.000
Helsinge BadmintonklubMotion25.000
Helsingør HåndboldMotion10.000
LILLERØD BADMINTONKLUB LILLERØD HALLERNEMotion20.000
Holte Idrætsforenings VolleyballafdelingMotion15.950
TG 80 IFMotion15.000
Skibby Krolfklub "Hornuglerne"Motion20.000
BRØNDBYERNES IDRÆTSFORENINGMotion18.000
Boldklubben SkjoldMotion100.000
Slagslunde BMX ForeningMotion90.000
FHH90Motion7.500
SØLLERØD GOLFKLUBMotion20.000
Århus TigersMotion30.000
Holstebro DragonsMotion45.000
Tarm Billardklub 2000Motion25.000
TMIF HÅNDBOLD-AFDMotion10.000
Det Sociale GullestrupMotion9.000
Odder IGF FodboldMotion28.245
LIF HåndboldMotion15.000
Kølkær / Fasterholt GymnastikafdelingMotion23.570
HAMMEL GYMNASTIK FORENINGMotion50.000
Silkeborg KajakklubMotion20.000
Venø Gymnastik- og IdrætsforeningMotion25.000
SAHL KULTUR- og IDRÆTSFORENINGMotion30.000
ØBG Silkeborg GymnastikMotion100.000
Foreningen Udbyhøj HavnMotion20.000
Vestjysk GymnastikforeningMotion25.000
Bork Havn HandelsforeningMotion40.000
Rødkærsbro IdrætsforeningMotion20.000
Lystrup Shotokan KarateMotion20.500
VENDSYSSEL HÅNDBOLD F.M.B.A.Motion24.180
Operators hockey club EST. 2018Motion25.000
ASTRUP-SØNDERSKOV IDRÆTSFORENINGMotion7.000
KONGERSLEV IDRÆTSHALMotion19.000
TÅRS-UGILT IDRÆTSFORENMotion30.000
Agersted MotionscenterMotion20.000
Sindal Billard KlubMotion20.000
Sorø Gymnastik ForeningMotion20.000
KARLSLUNDE SKYTTE GYMN & IDRÆTSFOREMotion30.000
Holbæk Disc GolfersMotion28.750
KARISE IDRÆTS KLUBMotion15.000
Roskilde PigefodboldMotion10.000
Greve Gymnastik og TrampolinMotion28.000
Bowlingklubben KBC 2005Motion8.100
Køge BueskyttelaugMotion10.000
Roskilde FægteklubMotion20.800
Maribo Sø GolfklubMotion14.895
Korsør RoklubMotion45.000
Horne GymnastikforeningMotion19.960
TØNDER RIDEKLUB AF 1986Motion25.000
Apenrader RudervereinMotion30.000
Agerskov Sogns UngdomsforeningMotion27.380
Idræt for alleMotion15.000
Skads/Andrup ByfestMotion25.000
Svaneke SkytteforeningMotion5.000
BORNHOLMS GOLF KLUBMotion7.000
Allé ForeningenMotion25.000
Københavns Vestegns KarateskoleMotion30.000
Københavns KajakpoloklubMotion13.112
Basketballklubben FalconMotion70.000
KØBENHAVNS KOMMUNEMotion25.000
Kano- og Kajaklubben NordMotion5.900
Kano- og Kajaklubben NordMotion90.000
Dank BlindesamfundMotion35.000
GaK Gadevang KlatringMotion100.000
Hillerød kommuneMotion100.000
Helsingør HandelMotion15.000
Farum OrienteringsklubMotion65.000
Mammen og Omegns HundeklubMotion10.000
Bjerringbro Lawn TennisklubMotion10.000
Stensballe IdrætsklubMotion25.000
Hedensted familie og firma idrætMotion15.000
Sole Esport - Sole IdrætsforeningMotion15.000
Gymnastik i Langå - GILMotion17.300
Ry RoklubMotion15.000
De Ældres Billardklub under Solbjerg SeniorforeninMotion4.350
Skanderborg Golf KlubMotion7.500
Skanderborg SkakklubMotion10.000
MH24 Foreningen Mikkel mod mobningMotion50.000
Den selvejende institution ÅdalshallenMotion30.000
Kolt-Hasselager IF - SenioridrætMotion3.368
JAI Fodbold AarhusMotion22.000
HK Give FremadMotion8.000
Kølkjær - Fasterholt HåndboldMotion15.000
Vestbyen FriskoleMotion10.000
Hodsager RideklubMotion5.000
Mejrup eSportMotion10.000
Sunds GF HåndboldMotion15.000
Bøvling Ungdoms- og IdrætsforeningMotion8.000
Thyborøn SkateparkMotion25.000
Lemvig GFMotion25.000
Lemvig RoklubMotion10.000
Ringkøbing-Skjern KulturcenterMotion10.000
Bork BådelaugMotion15.000
Bremdal IdrætsklubMotion13.829
STRUER BOLDKLUB AF 1904Motion10.000
Brejninggaard TeamGym og TumblingMotion5.000
Ringkøbing-Skjern kommuneMotion25.000
Dronninglund GolfklubMotion20.000
KONGERSLEV IDRÆTSFORENINGMotion10.000
Østhimmerlands KunstgræsbaneMotion10.000
Aktivt Børneliv i KlitmøllerMotion20.000
Aalborg Krolf SeniorerMotion10.000
Nibe RoklubMotion10.000
Assens Motion og FitnessMotion10.000
Idrætsforeningen ØstermarkenMotion10.000
Ryttergården RavnkildeMotion3.000
Aktivitetspladsen Bogfinkevej anno 2017Motion10.000
Aalestrup Heste- og RideklubMotion10.000
Vesterbølle Efterskole mfl.Motion10.000
Foreningen AaB IshockeyMotion50.000
Blokhus Golf KlubMotion50.000
Ejegårdens GrundejerforeningMotion17.200
Borrent MotionMotion30.000
Sejerø GolfklubMotion25.000
Kalundborg kommuneMotion50.000
GF Køge BugtMotion30.000
Lolland Falster LivredderklubMotion10.000
Sejl og Motorbådsklubben GrønsundMotion37.500
Håndboldklubben SK 82Motion10.000
Ringsted SvømmeklubMotion20.000
Slagelse SvømmeklubMotion20.000
Korsør Kart KlubMotion15.000
Vordingborg kommuneMotion38.500
Ørslev Gymnastik & IdrætsforeningMotion25.000
FDF Sct. JørgensbjergMotion18.000
Himmelev Veddelev FodboldMotion35.000
BR66 LangeskovMotion25.000
Brande HKMotion10.000
Børnecentret ÆbletMotion10.000
Haderslev BueskyttelaugMotion15.000
Ribe RoklubMotion15.000
Aktive TimerMotion10.000
Bredebro IdrætsforeningMotion9.000
GIF GramMotion20.000
DEN SELVEJENDE INSTITUTION GENNER HALLENMotion10.000
Vejle BoldklubMotion70.000
Engum UIMotion10.000
Bogense TennisklubMotion10.000
Aarup BoldklubMotion10.000
BK RingenMotion5.000
Efterskolen FlyvesandetMotion20.000
Viking AtletikMotion20.000
Bornholms TravselskabMotion20.000
Nexø Kristne SkatecenterMotion20.000
Woxholtt & Dam EventsMotion10.000
Rønne Idræts KlubMotion25.000
Tour De Bornholm NexøMotion8.000
Kerteminde KajakklubMotion8.000
Dansk Håndcykel klubMotion10.000
DanehofskolenMotion5.000
Frederikshavn RoklubMotion4.000
Strandby Elling IdrætsforeningMotion25.000
Hjørring HåndboldMotion30.000
Lundergaard IdrætsforeningMotion15.000
Frederikshavn SejlklubMotion50.000
Fjerritslev IdrætsforeningMotion50.000
Aalborg Chang TennisMotion25.000
Hals Forenede SportsklubberMotion3.995
Grundejerforeningen KongelundenMotion25.000
Fredericia-Vejle Håndbold DommerklubMotion10.000
Grindsted Håndboldklub GGIFMotion6.000
Hejnsvig IFMotion10.000
Haderslev Fodbold KlubMotion5.000
Haderslev Styrkeløfter KlubMotion20.000
Ribe BordtennisklubMotion10.000
Støtteforeningen for LegehusetMotion21.276
Vejle Taekwondo KlubMotion10.000
Klintholm RideklubMotion10.000
Fredericia Golf ClubMotion25.000
Brande GolfklubMotion3.125
Bane 7330 - Urban Street ZoneMotion5.000
Give TennisklubMotion10.000
Holstebro GolfklubMotion5.000
Pyskiatriens Venner i Holstebro KommuneMotion12.000
Mejldal-Halgård GIK FodboldMotion25.000
Ikast SvømmeklubMotion12.500
Ikast F.S. Håndbold UngdomMotion15.000
Kibæk Petanqueklub.Motion10.000
Ramme-Lomborg IFMotion7.500
Ryde Handis UngdomsforeningMotion36.000
Aulum DiscgolfMotion5.000
FC Glesborg - Handicap FodboldMotion5.000
Djurs Handi Fodbold for udviklingshæmmedeMotion3.500
Grenaa IF FodboldMotion7.500
HSK BasketMotion25.000
Team Favrskov HåndboldMotion20.000
Horsens Golfklub, talenthold.Motion10.000
Hou BådelaugMotion15.000
Foreningen for Øster Bjerregrav AktivitetsparkMotion52.200
Ommersyssel RideklubMotion15.000
Randers Bokse og MotionsklubMotion8.295
Ans Idræts- og Kultur Center (AIKC)Motion20.000
Skanderborg Roklub mfl. under Skanderborg KommuneMotion15.000
Rødkærsbro Idrætsforening.Motion8.000
KrumspringMotion46.740
Hvidovre Atletik & MotionMotion20.000
Brøndby Strand IK (fodboldklub)Motion15.000
Vestamager GymnastikforeningMotion16.165
Hafnia Floorball ClubMotion16.890
Gentofte-Vangede IdrætsforeningMotion20.000
Nørrebro FFMotion16.000
Københavns Idræts forening (KIF)Motion15.000
Børnenes DyremarkMotion5.250
Brønshøj BasketMotion4.300
Dagbehandlingsskolen IsbryderenMotion10.000
Frederik d. 6 ́s asylMotion19.200
Helgoland SurfersMotion32.200
AtheneskolenMotion30.000
Roskilde GymnastikforeningMotion50.000
Shin Go Ruy Karate Klub HelsingørMotion20.000
Egene RideklubMotion25.000
Birkerød HåndboldklubMotion25.000
Roskilde Square- & Line Dance ClubMotion3.000
Nødebo eSportMotion30.000
Hornbæk TuristforeningMotion40.000
TEAMGYM HelsingørMotion13.500
Solrød GymnastikforeningMotion25.000
Solrød Atletik & MotionMotion7.250
Svinninge GymnastikforeningMotion20.000
Aarby FritidscenterMotion12.000
Lions CupMotion25.000
Vallø Billard og Dart KlubMotion5.000
Køge Nord FCMotion15.000
Rishøj BillardklubMotion8.700
Borup IdrætsforeningMotion30.000
Nakskov Havkajak klubMotion20.000
Karrebæk IdrætsforeningMotion10.000
Næstved SportsrideklubMotion25.000
Haslev KegleklubMotion5.000
Næstved KlatreklubMotion28.000
Holmegaard Glasværk FodboldMotion50.000
Næstved Sejlklub, jolleafdelilngenMotion10.000
Benløse IdrætsforeningMotion10.000
Slimminge GrundejerforeningMotion15.000
Regattaforeningen SjællandMotion8.000
Stenlille IdrætsforeningMotion12.000
SOR IFMotion10.000
Vordingborg GymnastikforeningMotion24.000
Nyråd IdrætsforeningMotion10.000
Holbæk SejlklubMotion20.000
Todbjerg-Mejlby Idræts Forening HåndboldMotion12.000
HEI HåndboldMotion25.000
Aarhus RoklubMotion20.000
Njord HavkajakMotion20.000
Aarhus Watersports ComplexMotion15.000
MarselisløbsfondenMotion30.000
Ebberup IdrætsforeningMotion5.000
Kølstrup Rynkeby HåndboldklubMotion6.000
Kerteminde TennisklubMotion8.000
Bostedet syvstjernenMotion5.000
Sct. Knuds GolfklubMotion11.250
RævebakkeskolenMotion7.500
Odense SejlklubMotion25.000
Postens MotionsklubMotion8.000
Svendborg Politis IdrætsforeningMotion15.000
Poulsker IdrætsforeningMotion25.000
BøgebjerghallenMotion10.000
Strib Ro- og kajakklubMotion18.000
Brønderslev GolfklubMotion25.000
Hjørring Badminton KlubMotion10.000
Sæby Basketball ClubMotion10.000
Børnehaven StjernehusetMotion10.000
Vadum IF HåndboldMotion40.000
Esbjerg SvømmeklubMotion25.000
Esbjerg Sædding Guldager BadmintonklubMotion20.000
Orienteringsklubben FROSMotion25.000
Taulov Skærbæk IF, fodboldMotion11.250
Fredericia KFUMMotion20.000
Bredstrup Pjedsted HallenMotion13.000
Skærbæk BådeklubMotion20.000
Gårslev MidsommerløbMotion3.000
Haderslev Civile HundeførerforeningMotion5.000
Jegerup Ungdoms og IdrætsforeningMotion25.000
Birkemose Golf ClubMotion25.000
Kolding SejlklubMotion15.000
Kliplev Løbe Og Motions KlubMotion5.000
Esbjerg GolfklubMotion30.000
Dalgasskolen og Blåhøj Skole v/Ikast-Brande KommuneMotion10.000
Brande Gymnastik- og Ungdomsforening BGUMotion4.370
Ejstrupholm-Hærvejens HåndboldklubMotion8.000
Sportsforeningen Give Fremad, fodboldMotion12.000
Hauge Gymnastik- og IdrætsforeningMotion5.000
Holstebro Billard KlubMotion25.000
Borbjerg FodboldMotion10.000
Struer CykelklubMotion10.000
Langhøj KFUM IF, FitnessMotion10.000
Rydhave Slots Efterskole - cykellinjeMotion10.000
Låsby Boldklub af 1959 - HåndboldafdelingenMotion25.000
Nørre Djurs HKMotion10.000
RyomkarateMotion10.000
Hammel Gymnastik Forening - HGFMotion12.000
Horsens SejlklubMotion10.000
Gymnastikforeningen GedvedMotion10.000
Løsning-Hedensted SkytteforeningMotion10.000
Odder Firma IdrætMotion10.000
Odder IGF FodboldMotion10.000
Odder IGF SvømmeafdelingMotion10.000
Auning GymnastikforeningMotion25.000
SMIFF09Motion15.000
Silkeborg Orienteringsklub SOKMotion20.000
Idrætsforeningen Skanderborg Real - Floorball afdelingenMotion20.000
Solbjerg IF BadmintonMotion5.000
Støtteforeningen i Kristrup HåndboldklubMotion15.000
Parasport FrederiksbergMotion35.000
Københavns HockeyklubMotion20.000
kajakklubben NeptunMotion17.890
Vallensbæk GymnastikMotion40.000
Studiepræsterne på Frederiksberg CampusMotion48.000
Dragør SejlklubMotion30.000
Kastrup Gymnastikforening af 1966Motion20.000
CGC Golf ClubMotion18.000
ParkinsonforeningenMotion27.000
Hvidovre KommuneMotion50.000
Fredensborg RoklubMotion19.925
Hesselrød Rideklub og RideskoleMotion30.750
Hørsholm 79ers Basketball KlubMotion25.000
Aktivitets-og ForebyggelsescentretMotion12.500
Helsingør Floorball TeamMotion10.000
Vejby Billard KlubMotion20.000
Foreningen FRISKMotion14.513
Kronborg KnightsMotion10.000
Hørsholm KarateklubMotion30.000
Center for By & MiljøMotion13.000
JGI-SWIMMMotion30.000
HK LammefjordenMotion5.000
Dartklubben FluenMotion5.000
Kyokushin Karate Nykøbing Sj.Motion20.000
Kalundborg RoklubMotion25.000
Stevns MotorklubMotion10.922
Roklubben StevnsMotion21.000
Rødvig RoklubMotion11.000
Mænds Mødesteder StevnsMotion10.450
Havdrup GymnastikforeningMotion33.971
Boldklubben Frem SakskøbingMotion10.000
Toreby-Grænge Boldklubs StøtteforeningMotion25.000
Brydeklubben ThorMotion20.000
Toksværd Olstrup FodboldMotion15.000
Rønnede IF GymnastikMotion15.000
Haslev Billard Klub 1976Motion10.000
Korsør SejlklubMotion25.000
Sorø SportsrådMotion100.000
Aarhus SkatesceneMotion10.000
Brabrand Idrætsforening FodboldafdelingenMotion30.000
AGF HåndboldMotion19.800
Børnehuset Rosenhøj og Quark NaturCenterNatur12.000
Sejlklubben LynæsNatur45.000
S/I Nydningen Slangeup Private Skov- og NaturbørnehaveNatur30.000
KØBENHAVNS KOMMUNENatur20.000
DDS - AlugodNatur10.000
Albergue BallerupNatur16.720
FDF K33 Utterslev FriluftskredsNatur16.000
Hvidovre RoklubNatur34.000
Djursland for fuld DampNatur32.000
Det danske spejderkorps KarupNatur50.000
CICERO-løbetNatur5.000
Colin Archer Laug LemvigNatur25.000
DET DANSKE SPEJDERKORPS HINNERUP GRUPPENNatur18.000
Foreningen NatureMovesNatur33.881
Aaby Sogns JagtforeningNatur5.000
Frederikshavn kommuneNatur20.000
KFUM-Spejderne Aabybro GruppeNatur15.000
KFUMSpejderne i NorsNatur10.000
KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVENatur10.000
De grønne pigespejdereNatur15.000
Storkesøens VennerNatur29.495
FDF HADERSLEV KREDSNatur12.500
DDS, Blackfoot BloustrødNatur30.000
RungstedspejderneNatur10.000
Høje-Taastrup KommuneNatur22.000
Det Danske Spejderkorps, 1. Ordrup GruppeNatur24.000
Haren i ÅdalenNatur30.000
Charlottenlund SpejdergruppeNatur15.000
Københavns KommuneNatur20.000
Vejle SvæveflyveklubNatur30.000
Hjælp til hjemløseNatur29.995
LOF MidtjyllandNatur25.000
Sortebrødre Gruppe DDSNatur14.751
Tarm UdviklingsforumNatur20.680
Aarhus KommuneNatur15.000
Turistforening for Viborg og omegnNatur21.760
Aalborg Havkajak klubNatur25.000
Haverefugiet SorøNatur30.000
Tostenæs UdelivNatur25.000
Søllested BorgerforumNatur25.000
Red BarnetNatur6.270
Lolland Falster SvæveflyveklubNatur30.000
Køge Søspejd - Ivar Huitfeldt GruppeNatur23.000
Foreningen Destination SønderjyllandNatur30.000
Odense KommuneNatur18.495
DDS SpejderneNatur20.000
Foreningen Naturdagplejen EviggladNatur11.100
Græsvænge BeboerforeningNatur20.000
Varde kommuneNatur16.985
Tistrup og Omegns SpejdercenterNatur25.000
Danske Baptister Spejderkorps 1. Odense KredsNatur22.394
NF SundvængetNatur55.000
DareGenderNatur25.995
TöltaNatur20.000
FDF Stenløse-VeksøNatur8.600
BØRNEHAVEN PRINSESSEHØJNatur28.300
DET DANSKE SPEJDERKORPS-HOLBONatur14.000
DDS Ølstykke Spejderne Erik Harefod GruppeNatur50.000
KFUM-Spejderne SkiveNatur10.000
Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDFNatur50.000
DRONNINGLUND RIDEKLUBNatur10.000
KøgespejderneNatur25.000
Røsnæs Udvikling & BeboerforeningNatur10.000
Guldborgsund KommuneNatur17.489
Ravnsholt / ReoposNatur17.000
Folk og naturNatur10.000
FDF Ny TolstrupNatur6.000
FDF GevningeNatur15.000
FDF SnertingeNatur5.000
FDF Nykøbing Sj.Natur25.000
FDF HundigeNatur10.000
VEREIN DEUTSCHE PRIVATSCHULENatur10.000
DDS Øsby SpejderneNatur20.000
Krarup FriluftsrådNatur20.000
FDF Frederiksberg 7Natur55.600
FDF K25 BrøndshøjNatur30.000
HØJE-TAASTRUP KOMMUNENatur13.000
Rideklubben RidevennerNatur20.000
Det Danske Spejderkorps, ErikEjegod GruppeNatur70.000
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNENatur31.000
HELSINGØR KOMMUNENatur48.000
Vuggestuen Georgs VuggeNatur5.600
Bjerringbro og Omegns BiavlerforeningNatur15.000
Ans IFNatur15.000
Norsminde KajakklubNatur40.000
FDF Herning 2Natur13.662
Herning JagtforeningNatur20.000
Det Danske Spejderkorps - Vinderup GruppeNatur10.000
LIONS CLUB BØRNEHAVENatur10.000
FDF VidebækNatur25.000
Hjørring kommuneNatur15.000
Hjørring kommuneNatur10.000
Han Herred Havbåde - Anna af SlettestrandNatur30.000
Menighedsplejen i Nykøbing FNatur8.040
Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og omegNatur10.000
Næstved kommuneNatur30.000
ChrtistiansmindespejderneNatur12.400
ODENSE KOMMUNENatur10.000
De grønne spejdere i DalumNatur10.000
Aabenraa Baad ClubNatur5.000
Gårdbørnehaven SpirevippenNatur10.000
Natur- og Helhedsskolen ÅrslevNatur15.000
Baptistspejderne - DBS Rønne KredsNatur15.000
Landsforeningen Praktisk ØkologiNatur5.000
KFUM spejderne Ærø GruppeNatur10.000
Middelfart KommuneNatur5.000
Daginstitutionen MælkebøttenNatur3.500
Lillebælt FritidsfiskerforeningNatur10.000
Sønderborg Sportsdykker KlubNatur20.000
FDF Vejle 1Natur10.125
StjerneskuddetNatur10.000
Skarrild BorgerforeningNatur5.000
KFUM-spejderne i Lønborg-VostrupNatur10.000
RøddinglundcentretNatur10.000
Videbæk IdrætsforeningNatur10.000
Herning FDF's Fritids- og LejrcentreNatur25.000
1. Mols Sø spejder.Natur25.000
KFUM spejderne Ejer Baunehøj GruppeNatur15.000
Bruunshåb BorgerforeningNatur20.000
AlbertslundspejderneNatur20.000
Folk og NaturNatur30.000
Trekløveren VuggestueNatur21.245
Quark NaturcenterNatur30.000
Kirsebærgården BørnehusNatur45.000
Jyllinge SkoleNatur17.280
Peder Syv GruppeNatur20.000
Peter Lassen GruppeNatur30.000
Prins Hamlet GruppeNatur20.000
FDF Sct. JørgensbjergNatur30.000
Bent Byg GruppeNatur23.699
Haveforeningen TrelhestNatur34.470
Naturcenter KildegårdenNatur15.000
Det Danske Spejderkorps, Vipperød GruppeNatur10.000
Ovstrup SpejdercenterNatur31.000
Privat børnehaven HumleboNatur5.440
Løve-Ørslev 4HNatur5.000
Hulebygger-laboratoriets vennerNatur21.500
Sanderum RideklubNatur10.000
Dansk LejrskoleforeningNatur5.000
Peter Wessel Gruppe (DDS)Natur10.000
Birkebos VennerNatur5.000
Grundejerforening FredstedvængetNatur15.000
Den Selvejende Institution Ålykkegade 45Natur18.000
KFUM Spejderne DybbølNatur10.000
KFUM Spejderne i BolderslevNatur10.000
Isenvad og omegns borgerforeningNatur15.000
Ringkøbing-skjern MuseumsNatur25.000
KFUM og KFUK i DanmarkNatur18.500
Frilandsmuseet Hjerl HedeNatur50.000
KFUM Spejderne BjerringbroNatur13.835
Boligorganisationen Møllevænget og StorgaardenNatur10.000
Spejderløbet Seditio v/ AdventuregruppenNatur10.000
Landsbysammenslutningen "Fjordklyngen"Natur20.000
Børnehuset SundbyvesterNatur40.000
Tinderhøj SkoleNatur25.000
Trekoner BørnehusNatur25.959
KFUM-Spejderne i EgedalNatur15.000
FDF RoskildeNatur16.840
RollespilslaugetNatur20.000
Vallekilde TinglaugNatur17.000
Dansk Ornitologisk Forening VestsjællandNatur10.000
Daginstitutionen MælkebøttenNatur15.000
GrundejerforeningenNatur10.000
De grønne pigespejdere, Hasle-Møllevang gruppenNatur15.000
FREDERIKSBERG KOMMUNEKultur10.000
Fonden Morgencafe for HjemløseKultur21.715
Kunstnernes EfterårsudstillingKultur25.000
Ledøje-Smørum Historisk ForeningKultur15.000
Sankt Annæ Gymnasium / SangskoleKultur26.500
CkulturAKultur40.000
Nørrebro Musicalteater TeaterforeningKultur45.000
Amatørstenhugger Lauget, BornholmKultur22.585
Værløseegnens Historiske ForeningKultur25.000
Kunsthus uden MureKultur75.000
Ledøje-Smørum KunstforeningKultur18.020
Halsnæs kommuneKultur14.500
Frederiksberg Brass BandKultur15.000
Hodja fra ØrestadenKultur11.500
NielsenKultur20.000
Helsingør PigegardeKultur15.000
Frivilligcenter GentofteKultur15.000
SceneKBHKultur10.000
Nørre GymnasiumKultur16.000
Fæstningskanalens VennerKultur19.000
Diabolus koretKultur5.000
panterasKultur17.500
BaroqueArosKultur10.000
Simmelkær BorgerforeningKultur10.000
Aarhus Symfoniske OrgelfestivalKultur30.000
Hertha Bofællesskaber & VærkstederKultur20.000
Spor Kunsten - Åbne VærkstederKultur25.000
SILKEBORG SOGN MENIGHEDSRÅDKultur25.000
HAMMEL GYMNASTIK FORENINGKultur4.995
LEMVIG MUSEUMKultur10.000
Rytmiske Kor i Beder/MallingKultur10.000
Skjørring BylaugKultur15.000
Arbejdsgruppen bag KMF 336 Herning/Ikast-BrandeKultur10.000
Kulturdageforeningen i ØlgodKultur15.000
Hammel BridgeklubKultur8.448
KFUM og KFUKs Tante Andante Hus i LemvigKultur30.000
Traant Aktiv-centerKultur10.000
Tolstrup- Stenum SognecenterKultur10.000
fotofestival.dkKultur10.000
Musikforeningen SHAMROCKKultur15.000
Løkken MinibyKultur13.700
Sulsted-Ajstrup SeniorerKultur6.250
Foreningssamvirket for VrenstedKultur4.000
VESTHIMMERLANDS MUSEUMKultur29.800
Foreningen KreativitetsHuset i LildstrandKultur15.000
GØL BÅDENs TRÆSKIBSLAUGKultur50.000
Tirsted MenighedsrådKultur9.000
Polsk-Dansk Forening i NæstvedKultur6.750
Næstved Billard KlubKultur20.000
GREVE KOMMUNEKultur20.000
Foreningen H.C. Andersens VerdenKultur75.000
Guldborgsund KommuneKultur40.000
Verdenslitteratur på MønKultur30.000
Reersø MuseumKultur8.000
Kulturforeningen for AnexetKultur37.500
Sydfyns KulturforeningKultur25.000
EsbjergSpilleneKultur20.000
JERNE MANDSKORKultur5.875
Lokalhistorisk Forening for Vojens-områdetKultur10.000
Omsorgsklubben OK-SønderborgKultur8.500
Styregruppen for Æblefestivallen i Assens KommuneKultur75.000
Aftenskolerne.dkKultur20.000
Dansk RevyfestivalKultur25.000
S/I Dansk LegetøjsmuseumKultur10.000
Vojens Brass BandKultur20.000
SANGKORET SKJOLDKultur10.000
Roerslev-Blanke ForsamlingshusKultur10.000
6. Juli GardenKultur25000
DEN FRIE LÆRERSKOLEKultur15.000
Det Lille TeaterKultur35.000
Tejn BorgerforeningKultur70.000
Enghave BarokKultur11.500
Foreningen Sokkelund SangkorKultur6.000
Den Frie UdstillingKultur30.000
RefshalenKultur50.000
Foreningen "Koret ReChoired"Kultur48.000
MusicBaseKultur30.000
Kunstforeningen Foyer`enKultur10.000
Sdr. Felding og Omegns FolkedanserforeningKultur5.000
Herning KommuneKultur50.000
Aros JagthornsskoleKultur20.000
Foreningen GjellergaardKultur15.000
Billardklubben FluenKultur20.000
BallekoretKultur10.000
Seniorbo TanderparkenKultur10.000
Skals BorgerforeningKultur9.500
Brædstrup Idrætsforening af 1924Kultur14.000
Rosenholm TamburkorpsKultur10.000
Jazz9700Kultur12.000
Aalestrup SeniorerKultur8.000
Aalborg TeaterKultur35.000
Sem Forsamlingshus og Sognegårds HøjskoleforeningKultur23.769
Musik i KlarupKultur15.000
Mænds Mødesteder HaslevKultur10.000
Sorø kommuneKultur10.000
Nakskov GardenKultur15.000
Foreningen Orenæs KulturKultur40.000
Den Selvejende Institution Odense Bys MuseerKultur25.600
Forsøgsscenen HaderslevKultur18.000
Sound of JoyKultur9.599
Musikhuset EsbjergKultur20.000
MGK Center Fyn ved Odense MusikskoleKultur20.000
Kvarterløft Nord-VestKultur25.000
Forsøgsscenen HaderslevKultur15.000
Fredericia Brandvæsens SeniorforeningKultur15.000
Amatørscenen SøllerødderneKultur40.000
Teaterforeningen X-ActKultur50.000
Teaterforeningen for Helsingør KommuneKultur30.000
Kurdisk KulturforeningKultur5.260
Landsorganisationen Musik og UngdomKultur60.000
Kongelig Mayestaits Acteurs KomedieforvaltningKultur15.000
Furesø KommuneKultur16.000
Slangerup Jazz FestivalKultur15.000
Allerød KommuneKultur20.000
Foreningen NORDEN, Fredensborg lokalafdelingKultur8.000
International Gospel AcademyKultur16.000
Tietgen FestivalKultur45.000
Foreningen Gawenda - Gladsaxe UngdomssceneKultur50.000
TeaterTyvenKultur35.000
Musicalgruppen BredgadeKultur20.000
Bytoften Bo- og AktivitetscenterKultur20.000
Forening til bevarelse af brand- og redningsmateriel I Ringkøbing-Skjern KommuneKultur30.000
Hald BorgerforeningKultur20.000
ODDER KOMMUNEKultur30.000
Grenaa Kunst- og MusikforeningKultur17.500
Engesvang MusikforeningKultur10.000
Verden til HerredsvangKultur50.000
Den Selvejende Institution Swinging EuropeKultur50.000
VENDSYSSEL TEATERKultur50.000
LANDSORGANISATIONEN MUSIK OG UNGDOMKultur30.000
Gymnastikforeningen MøldrupKultur14.400
Kultur- og Idrætscenter LanternenKultur15.000
Fru P's MusikverdenKultur12.000
Foreningen Roskilde Jazz DaysKultur10.000
STEVNS FRISKOLEKultur45.000
Opera i VordingborgKultur16.000
Art Markets VennerKultur8.000
Sorø kommuneKultur15.000
Midsommer FestivalKultur75.000
TEATRET CANTABILE 2Kultur50.000
Nordborg På ToppenKultur20.000
Aktive Seniorer, AssensKultur12.300
Medicin & Biomek REVYEN S/IKultur15.000
TeaterkompagnietKultur10.000
H C Andersen Paradens SpillerforeningKultur10.000
Kolding HusflidsforeningKultur20.000
HUNDERUP SOGNS FORSAMLINGSHUS I SEJSTRUPKultur15.000
VARDE GARDENKultur15.900
KFUM Spejder GårslevKultur10.000
Sædding Fovrfeld LokalrådKultur20.000
Den Fynske OperaKultur10.000
Albertslund VennerKultur25.000
Foreningen SandvigKultur5.000
Folkekirkens UngdomskorKultur25.000
Børnekulturstedet Karens MindeKultur40.000
FemmerenKultur10.000
Folkedanserfore. Gladsaxe-SøborgKultur10.000
FREDERIKSBERG KOMMUNEKultur15.000
Piece ofKultur25.000
TeaterhusetKultur7.000
Møn SommerkoncertKultur15.000
Kulturstedet LindegaardenKultur25.000
DramaterneKultur20.000
ISS Klubfrivillig SkævningeKultur10.000
Dansk-Syrisk KulturforeningKultur15.000
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNEKultur20.000
Foreningen Vedbæk HavnedagKultur50.000
Bio HusetKultur15.000
Galten City ForeningKultur30.000
Hinnerup GardenKultur20.000
Hou Hallens VennerKultur10.000
Den selvejende institution Gylling Mølle - GyllingKultur25.000
Gudenådalens Greyhound KlubKultur10.000
Musikforeningen Café HattenKultur37.000
Silkeborg Big BandKultur10.000
FondenKultur95.000
Ans IFKultur95.000
Foreningen Kulturhuset SkanderborgKultur25.000
VirringkoretKultur5.000
Taaning JazzfestivalKultur15.000
SKOVGAARD MUSEET I VIBORGKultur50.000
Foulum og Formyre Kultur- og ForsamlingshusKultur7.395
Ensemble Lydenskab Eskild WindingKultur10.000
Klüvers Big Band Dorthe AndersenKultur25.000
Højskolen SkærgårdenKultur25.000
Onsdagsklubben MejdalKultur12.000
OrkesterEfterskolen i HolstebroKultur10.000
ÅkoretKultur5.000
Lemvig HandelKultur15.000
Rækker Mølle Gymnastik og UngdomsforeningKultur10.000
Vinderup Kylling FestivalKultur15.000
Ringkøbing HandelsforeningKultur100.000
Brønderslev BorgerforeningKultur15.000
Støtteforeningen W. Klitgaards BådelaugKultur5.000
Mygdal Kultur- og ForsamlingshusKultur20.000
Kreative VendelboereKultur20.000
Foreningen Opera i RebildKultur5.000
STUBhusetKultur50.000
Sport og Kulturcenter BrovstKultur30.000
Farsø FestenKultur7.000
DDS, Farsø Flok og TropKultur5.000
Foreningen NordenKultur3.500
Aalestrup VideoklubKultur4.000
Holbæk kommuneKultur7.473
Holbæk Klovne FestivalKultur15.000
Folkekoret v/Vor Frue KirkeKultur10.000
Teatergr.Talent-1Kultur10.000
Den selvejende Institution Museum VestsjællandKultur50.000
Foreningen Korsør PicnickoncerterKultur5.000
Klassisk i SorøKultur25.000
TEATRET CANTABILE 2Kultur50.000
Børn & DyrKultur13.000
Børne- og ungdomsteatret LirekassenKultur10.000
Langeland kommuneKultur10.000
Foreningen CulturArteKultur10.000
VindingekoretKultur7.800
Langelands BrassbandKultur10.000
Huset Esbjerg - De Studerendes Hus Troels HaasKultur25.000
Esbjerg ErhvervsudviklingKultur15.000
Dronning Dorothea TeatretKultur20.000
Blue BridgeKultur15.000
Foreningen for Varde Garnisons årl. nytårskoncertKultur25.000
Danske Seniorer, FøvlingKultur10.500
Galleri EngholmKultur5.000
Ærø JazzfestivalKultur5.000
Club FiskKultur20.000
Det kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,Kultur25.000
Bornholms MusikfestivalKultur12.000
Erindringscenter BornholmKultur3.500
Bornholms KulturugeKultur30.000
Fonden SvanekegaardenKultur10.000
Raise the HornsKultur5.000
Bornholms Motor VeteranerKultur5.000
Foreningen BalticSeaTangoFestivalKultur10.000
Honeyland PalaceKultur10.000
SpillestedetKultur8.000
Bornholms TeaterKultur15.000
Ærø Børn FesterKultur3.000
Marstal artKultur10.000
Hilda Sehested KomiteenKultur21.300
Ollerup Forsamlings og aktivitetshusKultur15.000
Svendborg handicap festivalKultur5.000
Aktivitetsforeningen Ørbæk MidtpunktKultur10.000
Foreningen Opera på Valdemar SlotKultur50.000
Den selvejende institution Hjørring SommerspilKultur10.000
Vendsyssel FestivalKultur10.000
Klejtrup MusikefterskoleKultur7.500
Vikingeskibslauget FyrkatKultur8.000
KimbrergårdenKultur4.375
Landsbyforeningen for Vedsted og OmegnKultur20.000
Forum ChristiansfeldKultur10.000
Foreningen Trekantområdet DanmarkKultur100.000
Foreningen Living JoyKultur15.000
Aabenraa Byhistoriske ForeningKultur10.000
Haderslev Skydeselskab af 1857Kultur20.000
Lions BrandeKultur13.000
Give Open AirKultur12.000
Musik og UngdomKultur10.000
Mejdal KoretKultur3.000
Støtteforeningen for Museet for Træbearbejdning (Træmuseet)Kultur75.000
Søby BrunkulsmuseumKultur12.000
Det grænsesøgende KulturkøkkenKultur25.000
Hou Lokalhistoriske ArkivKultur5.000
Di Heslige Slønglers KlupKultur15.000
Viborg FolkedanserforeningKultur10.000
MusikcampKultur10.000
Rødovre RevyenKultur13.000
Bicycle Innovation LabKultur17.500
MusikAlliancenKultur25.000
MT musikforeningKultur7.000
Visens Venner i TaastrupKultur6.500
Circusskolen i Vanløse - foreningen TjærecompagnietKultur25.000
Elers KollegiumKultur15.000
OMBOLDKultur10.000
Lundehus spejderne, KFUMKultur3.000
CALISKultur8.000
EventyrteateretKultur28.485
Birkehøj Plejecenter - Støtteforeningen BirkenKultur5.000
Roskilde MusikforeningKultur20.000
Ild i GildenKultur28.055
Kulturnat HillerødKultur30.000
Nivå MusiklaugKultur15.500
Frederikssund FestivalKultur22.400
Nivå BørnefilmklubKultur21.100
Det flydende teaterKultur20.000
Blindecenter BredegaardKultur17.200
Museet for SøfartKultur30.000
Rudersdal KulturparaplyKultur25.000
Den Levende BørnekulturKultur10.000
Holbæk ArtKultur25.000
Danmarks-Samfundet, Køge lokalforeningKultur2.500
Sct. Nicolai KirkeKultur25.000
Minibyen i MariboKultur25.000
Stouby MøllelaugKultur5.000
Sakskøbing Tambourkorps og Brass bandKultur25.000
Foreningen Orenæs KulturKultur20.000
Gedser FyrstivalKultur10.000
Faxe Ladeplads Miniby og parkKultur30.000
Picnicforeningen i Slagelse LystanlægKultur5.000
Skælskør KeramikfestivalKultur20.000
Holberg TeatretKultur20.000
Rosenholm FestivalenKultur22.875
Immanuelskirken, Aarhus BaptistmenighedKultur6.107
Umbillicus af 2001, Kapsejladsen 2018Kultur20.000
Odense International Film FestivalKultur10.000
Fonden De langelandske kunsttårneKultur5.000
Frørup landsbyrådKultur10.000
Ærø MuseumKultur10.000
Ærø BiavlerforeningKultur5.000
Ærø OperavennerKultur5.000
Bornholms SkoleskakKultur15.000
Svanekegaardens Kunst- og KulturforeningKultur10.000
Tidlig Musik i DanmarkKultur2.500
Hesselbjerg MusikfestivalKultur10.000
LundergårdrevyenKultur20.000
Foreningen Tolne SkovpavillonKultur10.000
vendsyssel GarderforeningKultur10.000
Foreningen Thy AliveKultur50.000
UngAalborgKultur10.000
Musik i KlarupKultur10.000
Hertug Hans FestivalKultur10.000
Haderslev Kommune (Haderslev Ungdomsråd)Kultur10.000
Aktivitetscentret ToftegårdenKultur8.450
Designskolen KoldingKultur25.000
Emmerlev Sogns ForsamlingshusKultur15.000
Rødding HøjskoleKultur20.000
Broager KulturKultur20.000
Musik & UngdomKultur5.000
SMUK TeaterKultur5.000
Assing KirkeKultur10.000
Skive Gardens StøtteforeningKultur10.000
Den selvejende institution MejerietKultur13.900
KUNSTEN inviterer indenforKultur10.000
Sevel BorgerforeningKultur25.000
Gimsinghoved Kunst- og KulturcenterKultur30.000
Vikingegruppen FrejaKultur10.000
Folkekirkens UngdomskorKultur5.000
Foreningen HadSTEN KUNSTKultur25.000
Nørhald Musik- og TeaterforeningKultur15.000
Museum MorsKultur30.000
Thorning FriluftsspilKultur35.000
Viborg HarmonikaklubKultur10.000
MiGP 2018 - under Musikvidenskabeligt FagrådKultur10.000
Swingin Hepcats CopenhagenKultur20.000
Psykologi-RevyKultur20.000
Taastrup Kul'TourKultur25.000
Foreningen ShootKultur25.000
Otto Mønsteds KollegiumKultur10.000
Børnekulturhus Ama'rKultur9.000
Oplevelsescenter Vestvolden, EjbybunkerenKultur25.000
UCC-DramaKultur25.000
Center Revyen Grønnegade CentretKultur13.976
Allerød MusikskoleKultur15.000
Ølejren MusikfestivalKultur25.000
Aktive Kvinder RudersdalKultur6.000
Nivå Musiklaugs KorKultur7.000
Holbæk SymfoniorkesterKultur6.000
Nykøbing/Rørvig JazzfestivalKultur15.000
HUSET i AsnæsKultur5.000
Den Kulturelle RygsækKultur40.000
DSI RavnsborghallenKultur29.500
Køge FrimærkeklubKultur10.000
Rainbow GospelKultur25.000
Nykøbing Falster GardenKultur11.200
Nykøbing Falster koretKultur16.500
Teatret MaskenKultur25.000
Dansk RakkerpakKultur10.000
Ringsted BørnefestivalKultur25.000
Initiativgruppe "Stigsnæs Batteri"Kultur40.000
Solskinstroppen, DDS SkælskørKultur25.000
Musicalforeningen StorebæltKultur15.000
KorProjekt 2018Kultur10.000
Kulturcafé LudvigKultur25.000
Folkekulturværkstedet Broby Gamle SkoleKultur12.000
Kunstforeningen VordingborgKultur10.000
Egå Ungdoms-HøjskoleKultur12.500
Verden til HerredsvangKultur25.000
KFUM og KFUK i Distrikt AarhusKultur15.000
KorProjekt 2018Kultur10.000
Dansk SøredningsselskabAlment velgørende20.000
Frivilligcenter HillerødAlment velgørende15.000
Røde Kors BirkerødAlment velgørende5.000
Nygård sogns MenighedsplejeAlment velgørende20.000
Cafe Paraplyen FrederiksbergAlment velgørende5.000
REGNBUEHUSET FOUNTAIN HOUSEAlment velgørende20.000
KØBENHAVNS KOMMUNEAlment velgørende26.050
FDF KibækAlment velgørende7.500
Horsens kommuneAlment velgørende5.000
KFUK'S SOCIALE ARBEJDEAlment velgørende8.000
Vejle Kirker og KirkegårdeAlment velgørende10.000
Oksenvad landdistrikts aktivitetscenterAlment velgørende17.500
LC Sophies KildeAlment velgørende8.500
Frivilligcenter HelsingørAlment velgørende26.000
Birkerød FlygtningekontaktAlment velgørende10.000
Nr Lem - Nr Nissum Forenede HåndboldklubberAlment velgørende5.000
Natteravnene i HolstebroAlment velgørende5.000
Frivilligcenter GreveAlment velgørende20.000
Ærø SøredningsforeningAlment velgørende15.000
VesterhavsklyngenAlment velgørende30.000
Dans Røde Kors Aars /Aalestrup Afd .Alment velgørende10.000
Teaterforeningen BorderlinesAlment velgørende30.000
Børns Voksenvenner RoskildeAlment velgørende15.000
TØNDER ANDELSBOLIGFORENINGAlment velgørende10.000
Sdr. Omme Billard KlubAlment velgørende10.000
Lions Club BrandeAlment velgørende6.000
Esbjerg kommuneAlment velgørende25.000
UNGDOMSHØJSKOLEN VED RIBEAlment velgørende13.000
Kolding kommuneAlment velgørende4.727
Røde Kors, BornholmAlment velgørende5.000
Venskabsforeningen "Venner af Captum"Alment velgørende3.500
Børnehuset Skt.JakobAlment velgørende50.000
Flyvevåbnets Officersskoles KadetforeningAlment velgørende20.000
Dansk Flygtninge HjælpAlment velgørende25.000
FabLab NordvestAlment velgørende45.000
Støtteforeningen Katrinehavens VennerAlment velgørende5.300
BØVICAlment velgørende3.500
BØRNENES KONTORS SEKRETARIATAlment velgørende40.000
Tværfaglig Efterløn og Pensionist Klub i Ikast-BrandeAlment velgørende7.000
Blå Kors DanmarkAlment velgørende5.000
Ringkøbing-Skjern kommuneAlment velgørende15.000
Aarhus Business CollegeAlment velgørende15.000
SATS AarhusAlment velgørende15.000
Det Danske Spejderkorps - StøvringAlment velgørende6.000
Støtteforeningen Plejecentret ÅglimtAlment velgørende4.000
Hjernesagen, lokalafd. GreveAlment velgørende10.000
Støtteforeningen HegnetslundAlment velgørende25.000
Broen NæstvedAlment velgørende15.000
Aktivitetscentret Tingvej 7Alment velgørende5.000
Mødrehjælpen RoskildeAlment velgørende34.200
Haderslev lokalforening, Kræftens bekæmpelseAlment velgørende15.000
Kongeå MuseumAlment velgørende13.500
Smilets LejrAlment velgørende10.000
Boligforeningen AB Holmegaard,Afd. 35Alment velgørende15.000
Natteravnene OdenseAlment velgørende15.000
Hovborg LejrenAlment velgørende10.000
Thorøhuse ForsamlingshusAlment velgørende5.000
Hasmark Strand Sommerhus foreningAlment velgørende20.000
Bagenkop IdrætsforeningAlment velgørende10.000
Giv & FåAlment velgørende7.300
Stop Spild Lokalt (Hjørring)Alment velgørende5.000
Øster Hornum Ældrecenter BirkehøjAlment velgørende6.000
DCH ArdenAlment velgørende10.000
Flygtningegruppen GedstedAlment velgørende5.000
Sct. Georgs Gildernes AktivitetslejrAlment velgørende10.000
Brugerrådet på MidtgaardenAlment velgørende7.500
FDF KolindAlment velgørende5.000
Sesam ForeningenAlment velgørende5.000
Sølund Musik-FestivalAlment velgørende20.000
Youth for Development Denmark (YFDD)Alment velgørende9.000
DIGNITYAlment velgørende30.000
SMILfondenAlment velgørende80.000
MOVEAlment velgørende30.000
Nørrebro LilleskoleAlment velgørende25.000
Boldklubben Fremad ValbyAlment velgørende15.000
Forening Barnets GlædeAlment velgørende20.000
Lejre FlygtningevennerAlment velgørende15.000
ParkinsonforeningenAlment velgørende9.330
Personalegruppen, SundhedscentretAlment velgørende20.000
Kirke på vejAlment velgørende5.000
Frederiksborg Rotary Klub, HillerødAlment velgørende25.000
Ældre Sagen Køge lokalafdelingAlment velgørende5.000
Skovbo Y ́s Mens ClubAlment velgørende12.000
LF Faxe - Red BarnetAlment velgørende10.000
Lumby FritidsklubAlment velgørende20.000
Foreningen Hou skoleAlment velgørende10.000
Dansk Klovne ForbundAlment velgørende20.000
FDF JarlsgårdAlment velgørende20.000
Natteravnene LangelandAlment velgørende10.000
Care4UAlment velgørende10.000
Bælum HallenAlment velgørende10.000
Telegrafregimentets Historiske Samlings VennerAlment velgørende15.000
Ældre Sagen i HaderslevAlment velgørende14.000
Flyvestation Skrydstrup SvæveflyveklubAlment velgørende10.000
Bedsted Sogns ForsamlingshusAlment velgørende17.000
Klosterparkens VennekredsAlment velgørende10.000
Værestedets Støtteforening DalgashusAlment velgørende8.000
T-LANAlment velgørende10.000
Hadsten HøjskoleAlment velgørende10.000
Thorsø Tungelund IFAlment velgørende25.000
Midtjysk Rideklub KlintholmAlment velgørende10.000
Det Østjyske Dyrskue - Land og by ØSTjyllandAlment velgørende5.000
Vorup Frederiksberg BoldklubAlment velgørende15.000
2. Sct Georgs Gilde ViborgAlment velgørende10000
Kontaktcenter KlippenAlment velgørende26.000
Børns VoksenvennerAlment velgørende20.000
Beboerrådgivningen i Avedøre Stationsby SydAlment velgørende25.000
48TIMER FestivalAlment velgørende30000
Foreningen Albegue BallerupAlment velgørende14.168
Natteravnene i Roskilde/VibyAlment velgørende15.000
Frivilligcenter RudersdalAlment velgørende10.952
Frivlligcenter og Selvhjælp Lyngby-TaarbækAlment velgørende55.000
Bydelsmødrene Hillerød ØstAlment velgørende20.000
OthernessprojectAlment velgørende15.000
Varmestuestrik.dkAlment velgørende5.000
Børn & Unges MærkesagerAlment velgørende25.000
124 priser (Nordea-fondens Gode Liv-pris / Nordea-fondens Uddannelsespris)Priser616.500

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer