Augustinus Fonden uddeler 60 mio. kr. til nyreforskning

Augustinus Fonden afsætter 20 mio. kr. om året i tre år til forskning i kroniske nyre­syg­domme. Med bevillingen fokuserer fonden sin strategi på sygdoms­området.

Nyreforskning
"Med en fo­ku­se­ring af mid­ler­ne hå­ber vi at kun­ne løf­te forsk­nin­gen in­den for ny­re­syg­dom­me, hvor vi kan se, at der er et be­hov", si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler, di­rek­tør i Au­gusti­nus Fonden

Au­gusti­nus Fon­den fo­ku­se­rer nu sin ind­sats in­den for de me­di­cin­ske fag­om­rå­der med en sær­lig be­vil­ling på 60 mio. kr. Am­bi­tio­nen er at gø­re en mar­kant for­skel på om­rå­det for forsk­ning i kro­nisk ny­re­syg­dom i pe­ri­o­den 2019-2021.

Det op­ly­ser Au­gusti­nus Fon­den i en pressemeddelelse.

I 2018 be­vil­ge­de fon­den i alt 16 mio. kr. til syg­doms­forsk­ning in­den for en bred vif­te af syg­doms­om­rå­der. Den­ne stra­te­gi ud­fa­ses i lø­bet af 2019 til for­del for en me­re fo­ku­se­ret ind­sats på nyreområdet.

"Au­gusti­nus Fon­dens støt­te til syg­doms­forsk­nings­om­rå­det ud­gør en lil­le del af den sam­le­de fonds­støt­te til syg­doms­om­rå­det. Med en fo­ku­se­ring af mid­ler­ne hå­ber vi at kun­ne løf­te forsk­nin­gen in­den for ny­re­syg­dom­me, hvor vi kan se, at der er et be­hov", si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler, di­rek­tør i Au­gusti­nus Fonden.

An­sø­ge­re kan lø­ben­de ori­en­te­re sig på Au­gusti­nus Fon­dens hjem­mesi­de for ret­nings­linjer vedr. an­søg­nin­ger, de­ad­li­nes etc.: au​gusti​nus​fon​den​.dk/​a​k​t​u​e​l​t​/​n​y​r​e​f​o​r​s​k​n​i​ng/

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer