Keld Broksø

Keld er jour­na­list, rå­d­gi­ver og for­fat­ter. Han læ­ste kul­­tur­­geo­­gra­­fi, blev jour­na­list og var an­sat på Po­li­­ti­­ken og Jyl­­lands-Po­s­­ten in­den han stif­­tede fir­ma med er­­hvervs­­jour­­na­­li­­stik og virk­­som­­heds­­råd­­giv­­ning. Han er Kø­­ben­­havns­­re­­dak­­tør for ny­­heds­­bre­­vet om Øre­­sunds­­re­­gio­nens vækst­­virk­­som­­he­der, Ra​pi​dus​.se, og har væ­ret pro­­jekt­­le­­der for Bør­­­sen-kon­­­fe­­ren­­­cer, se­­nest om M&A´s i 2018. I 2017 kom hans fem­te, in­­ter­­na­­tio­­n­a­le spænd­­ings­­ro­­man, Kold­­fron­­ter (.dk). Nr. seks er på vej.

[ls_content_block slug="om-os-menu" para="paragraphs"]

ABONNER

[ls_content_block slug="abonner-widget" para="paragraphs"]

[vc_text_separator title="Keld Brok­søs artikler"][td_block_2017 autors_id="17" limit="18" ajax_pagination="load_more"]