Herning Kommune

Fundraising-strategi & retningslinjer

Her­ning Kom­mu­nens stra­te­gi for fun­dra­i­sing fra of­fent­li­ge pul­jer er til­gæn­ge­lig on­li­ne – den om­fat­ter dog ik­ke pri­va­te fonde.

 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: