Jammerbugt Kommune

Jam­mer­bugt Kom­mu­ne har ik­ke en fun­dra­i­sing-stra­te­gi el­ler po­li­tik ved­ta­get af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen el­ler di­rek­tio­nen. Kom­mu­nen sø­ger ek­ster­ne mid­ler og hjæl­per for­e­nin­ger og virk­som­he­der med fun­dra­i­sing, men ar­bej­det er ik­ke formaliseret.

Fundraising-strategi & retningslinjer
  • Har in­gen fun­dra­i­sing-stra­te­gi el­ler ret­nings­linjer for fun­dra­i­sing (pr. 9.1.2018)

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: