Lolland Kommune

Der er ik­ke ud­ar­bej­det en fun­dra­i­sing-stra­te­gi el­ler -po­li­tik ved­ta­get af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen el­ler di­rek­tio­nen i Lol­land Kom­mu­ne. De en­kel­te sek­to­rer sø­ger fon­de, når det er re­le­vant, og pro­jek­ter­ne jour­na­li­se­res og­så i de en­kel­te sektorer.

Fundraising-strategi & retningslinjer
  • Har in­gen fun­dra­i­sing-stra­te­gi el­ler ret­nings­linjer for fun­dra­i­sing (pr. 9.1.2018)

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: