Nyborg Kommune

Un­der over­skrif­ten ”Bu­reau­et Ny­borg og fun­dra­i­sing sæt­ter tur­bo på vækst “ i Ny­borg Kom­mu­nes Vækst­po­li­tik står følgende:

“Bu­reau­et Ny­borg er et for­plig­ti­gen­de part­ner­skab mel­lem Øst­fyns Er­hvervs­råd, Ny­borg Turist­for­e­ning, Ny­borg Han­dels­stands­for­e­ning og Ny­borg Kom­mu­ne. Part­ner-ska­bet har fo­kus på er­hvervs,- turisme,-og han­dels­ind­sat­sen og med det fæl­les mål at ska­be me­re vækst og ud­vik­ling. Her er bl.a. an­sat en er­hvervs­chef, en turist­chef og en fun­dra­i­ser. Fun­dra­i­se­rens op­ga­ve er at hjæl­pe virk­som­he­der­ne med idé­ud­vik­ling og af­dæk­ke fonds­mu­lig­he­der og pul­jer. Fun­dra­i­se­ren skal des­u­den hen­te mid­ler til kom­mu­na­le udviklingsprojekter.”

Læs he­le tek­sten i Vækst­po­li­tik 2016-20 (pdf)

Retningslinjer eller vejledninger om fundraising

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: