Rebild Kommune

Re­bild Kom­mu­ne har in­gen for­mel­le stra­te­gi­er, men Cen­ter Kul­tur og Fri­tid yder prak­tisk hjælp og spar­ring, når f.eks. hal­ler og for­e­nin­ger sø­ger pul­jer og fon­de til for­skel­li­ge an­læg og pro­jek­ter. Des­u­den er to me­d­ar­bej­de­re i Cen­ter Kul­tur og Fri­tid ud­dan­ne­de fundraisere.

Fundraising-strategi & retningslinjer
  • Har in­gen fun­dra­i­sing-stra­te­gi el­ler ret­nings­linjer for fun­dra­i­sing (pr. 9.1.2018)

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: