CBS får støtte til professorat i erhvervsfonde

Med støtte fra Novo Nordisk Fonden etablerer CBS et professorat i erhvervsdrivende fonde.

Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School har mod­ta­get en be­vil­ling på ti mio. kr. fra No­vo Nor­disk Fon­den til etab­le­ring af et pro­fes­sorat i er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Det skri­ver Al­tin­get: Ci­vil­sam­fund.

”Det er en vig­tig do­na­tion fra No­vo Nor­disk Fon­den, som er med til at ska­be en so­lid vi­den om le­del­se af er­hvervs­fon­de og lang­sig­tet ejer­skab af virk­som­he­der," si­ger forsk­nings­de­kan på CBS, Sø­ren Hvid­kjær i en pressemeddelelse.

Ud­over en ræk­ke me­get sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som ejer fle­re af de stør­ste sel­ska­ber i dansk er­hvervs­liv, fin­des der ca. 1.300 er­hvervs­dri­ven­de fon­de i Danmark.

CBS bi­dra­ger selv med 5 mio. kr. til stil­lin­gen, som for­ven­tes be­sat til sommer.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer