Annoncespot_img

Danmarks Fonde indgår samarbejde med Alliance Magazine

Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har etableret samarbejde med det internationale filantropiske tidsskrift Alliance Magazine, som i den forbindelse tilbyder rabat til Danmarks Fondes abonnenter.

Nyheds­bre­vet Dan­mark Fon­de har etab­le­ret sam­ar­bej­de med det in­ter­na­tio­na­le filan­tro­pi­ske tids­skrift Al­li­an­ce Ma­ga­zi­ne om le­ve­ring af jour­na­li­stisk ind­hold blandt an­det om fonds­bran­chen i Skan­di­navi­en og Norden.

På ma­ga­si­nets hjem­mesi­de, al​li​an​ce​ma​ga​zi​ne​.org, brin­ger Al­li­an­ce jævn­ligt et ud­valg af Dan­marks Fon­des ar­tik­ler med in­ter­na­tio­nalt per­spek­tiv vi­de­re til læ­se­re overalt i verden.

Dan­marks Fon­des abon­nen­ter kan få 20 pro­cent ra­bat på Al­li­an­ce Ma­ga­zi­ne ved at be­nyt­te føl­gen­de ra­bat­ko­de: dkf20

Læs om det se­ne­ste ma­ga­sin her: al​li​an​ce​ma​ga​zi​ne​.org/​m​a​g​a​z​i​n​e​/​i​s​s​u​e​/​d​e​c​e​m​b​e​r​-​2​0​16/

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer