Annoncespot_img

Mogens Hugo udtræder af Nordea-fondens bestyrelse

Bestyrelsesformand i Nordea-fonden, Mogens Hugo, fylder 75 år den 24. februar og udtræder dermed af bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger ny formand den 22. februar.

Mogens Hugo

Be­sty­rel­ses­for­mand i Nor­dea-fon­den, ci­vil­in­ge­ni­ør, MBA Mo­gens Chri­sti­an Hu­go, fyl­der 75 år den 24. fe­bru­ar. Der­med fal­der han for fon­dens vedtægts­be­stem­te al­ders­græn­se og ud­træ­der af bestyrelsen.

Mo­gens Hu­go er des­u­den be­sty­rel­ses­for­mand for Nor­dea Bank Fon­den, som han i føl­ge vedtæg­ter­ne li­ge­le­des ud­træ­der af i år.

”Som for­mand gen­nem 10 år er Mo­gens Hu­go ho­ve­d­ar­ki­tek­ten bag trans­for­ma­tio­nen af Nor­­dea-fon­dens let stø­ve­de banki­ma­ge til en fond, der sæt­ter fol­ke­lig­hed, fæl­les­skab og ik­ke mindst det go­de liv i høj­sæ­det. Så­le­des har man­ge helt al­min­de­li­ge dan­ske­re haft gavn af de man­ge ini­ti­a­ti­ver in­den for mo­tion, sund­hed, kul­tur og na­tur, si­den fon­den un­der Mo­gens Hu­gos for­mand­skab sat­te en sund­heds­frem­men­de kurs i 2007,” skri­ver Nor­dea-fon­den i en pressemeddelelse.

Nor­dea-fon­den af­hol­der be­sty­rel­ses­mø­de den 22. fe­bru­ar. Her bli­ver det be­slut­tet, hvem der over­ta­ger formandsposten.

Nu­væ­ren­de næst­for­mand Pe­ter Schütze har pr. 31 au­gust i år sid­det 12 år i bestyrelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer