Sorø-fond efterlyser flere lokale ansøgninger

Købmand Sven Hansen og Hustru Ina Hansens Fond modtager for få ansøgninger og opfordrer flere lokale til at søge fonden, skriver Dagbladet Ringsted.

– Ba­se­ret på ar­ti­kel i Dag­bla­det Ringsted

Køb­mand Sven Han­sen og Hu­stru Ina Han­sens Fond mod­ta­ger for få an­søg­nin­ger til fon­dens lo­ka­le formål. 

”Der­for op­for­drer fon­dens be­sty­rel­sen nu fle­re til at frem­sen­de an­søg­nin­ger,” skri­ver Dag­bla­det Ringsted.

Fon­den har i år ud­delt 290.000 kr. til lo­ka­le so­ci­a­le pro­jek­ter, blandt an­det til For­e­nin­gen Lør­dag i Sorø Hal­len, Sor­øs Grøn­ne Sce­ne og Sorø Modeljernbane.

Fon­den ud­de­ler og­så pen­ge til ek­sem­pel­vis so­ci­a­le ngo’er, læ­ge­vi­den­ska­be­lig forsk­ning, land­brugs­videnska­belig forsk­ning og un­ge land­mænds ud­dan­nel­se på landbrugsskoler. 

Fon­den har en for­mue på ca. 13 mio. kr. og har for ny­lig ud­delt 730.000 kr. af årets af­kast. Næ­ste an­søg­nings­frist er 15. april 2019.

Læs me­re om fon­den her: sveno​gi​na​han​sens​fond​.dk

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer