Kat. Sekjær

Cand.mag. og fre­elan­cejour­na­list (DJ)

Kat. Sekjær, jour­na­list og cand. mag fra In­sti­tut for Kunst- og Kul­tur­vi­den­skab. Har i me­re end 10 år skre­vet for for­skel­li­ge dag­bla­de, ma­ga­si­ner, fag­bla­de og or­ga­ni­sa­tio­ner. Er ud­dan­net dra­ma­turg, hvil­ket har re­sul­te­ret i en for­kær­lig­hed for den for­tæl­len­de jour­na­li­stik. Har blandt an­det ar­bej­det med en se­rie for Dan­marks Fon­de (nu Fun­dats) om dan­ske fonds­mod­ta­ge­re og den be­tyd­ning fon­de­ne har for de­res projekter.

Kat. Sekjærs artikler