Tegn et prøveabonnement

Prøv et abonnement på Danmarks Fonde


Prøv et abon­ne­ment på Dan­marks Fonde
– og spar 50%

3 måneder
250 kr. 

  • Nyheds­brev hver an­den uge
  • Én bruger­licens til danmarks­fonde.dk – med fuld ad­gang til artik­ler og ana­lyser, her­under lø­ben­de op­date­ringer af ‘Bran­chen i tal’

Pri­sen er eks­kl. moms
Til­bud­det gæl­der til den 31. maj 2018

Om Danmarks Fonde

Dan­marks Fon­de er et uaf­hæn­gigt net­me­die om den al­men­nyt­ti­ge fonds­bran­che. Vi for­mid­ler nyhe­der og ana­ly­ser om ak­tø­rer, do­na­tio­ner og resul­tater i den dan­ske fondsverden.

Læs me­re om Dan­marks Fon­de – og om prø­vea­bon­ne­ment­et her.