Annoncespot_img

Danmarks Indsamling – fondes bidrag 2015-17

Fondenes opbakning til Danmarks Indsamling fortsætter med at stige. I år støttede 21 fonde og fondslignende foreninger indsamlingen. Med Ole Kirks Fonds rekordstore bidrag udgør fondes andel knap 15 procent af det indsamlede beløb, viser nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse.

2015
(kr.)
2016
(kr.)
2017
(kr.)
Ole Kirk’s Fond5.293.1756.381.6257.997.000
A.P. Møl­ler Fon­den / Ma­ersk Group2.000.0003.000.0002.000.000
For­e­nin­gen Roskil­de Festival1.000.0001.000.000
Dron­ning Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond500.000500.000500.000
Byg­ma Fonden375.000500.000500.000
Kron­prins Fre­de­riks og Kron­prin­ses­se Marys Fond250.000250.000250.000
Ot­to & Bir­t­he Bangs­dals Fond200.000
Be­ch­gaards Fond100.000100.000
El­sass Fonden100.000100.000
Enid In­ge­manns Fond100.000
Hem­pel Fonden100.000100.000100.000
Oti­con Fonden100.000100.000100.000
Spar Nord Fonden100.000
Toms Grup­pen Fond100.000
TORM Fon­den100.000100.000100.000
Østif­ter­ne f.m.b.a.100.000100.000
Gud­b­jörg og Ej­nar Ho­norés Fond50.000
Tu­borg­fon­det50.000
DS Smith Cha­ri­tab­le Foundation27.100
Brand af 1848 Fond25.00025.00025.000
KEN Fon­den25.000
Lys­gaard Fonden25.000
Lån & Spar Fond25.000
Fa­mi­li­en He­de Ni­el­sens Fond15.00015.00015.000
Den So­ci­a­le Udviklingsfond10.000
FDE Fon­den10.00010.00010.000
Rich Wit­hout Mo­ney Foundation10.000
Fon­de i alt9.018.17512.351.62513.299.100
He­le ind­sam­lin­gens re­sul­tat mio. kr.100,497,990,1
Fon­de­nes an­del i pct.8,9812,6214,77

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Tabellerne blev oprindelig bragt i følgende artikel:

Tabellerne på denne side er senest opdateret:

  • 9. februar 2017

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer