Oak Foundation Danmark – uddelinger 2018

Fonden støtter udelukkende sociale projekter i Danmark og Grønland. I 2018 uddelte fonden knap 35 mio. kr. Se modtagerne her.

Fon­den støt­ter ude­luk­ken­de so­ci­a­le pro­jek­ter i Dan­mark og Grøn­land. I 2018 ud­del­te fon­den knap 35 mio. kr. Se mod­ta­ger­ne her.

ModtagerBeløbProjekt
Aalborg Kommune, Det specialiserede Døgntilbud Stjernehusene224.500At bygge en ny legeplads til Stjernehusene, som er et specialiseret døgntilbud beliggende i Nordjylland.
Antidote Denmark347.000At finansiere et mobilt “fixerum” i København for at undgå dødsfald ved overdosis, samt identificere vigtige mulige steder for nye fixerum.
Bryd Tavsheden2.546.145At etablere en Youtube kanal for unge og børn som adresserer vold i hjemmet og kærestevold.
Den selvejende institution dagbehandlingsskolen Isbryderen300.000At købe en minibus til Isbryderen, som er en skole for de elever, der ikke kan rummes i det almene skolesystem eller dets specialtilbud.
Danmarks Forsorgsmuseum680.639At støtte udstilling på Danmarks Forsorgsmuseum og Ringsted Krisecenter samt støtte undervisningsmateriale med fokus på kvinder og børn som flygter fra vold i hjemmet.
Danner564.000At støtte kortlægning af seksuel vold i nære relationer.
Den fælleskommunale forening – Kommuneqarfik Sermersooq5.000.000At støtte et løft af alle grønlandske læreres kompetencer samt uddele iPads til samtlige skolebørn i Grønland.
Det Blå Sted913.288At støtte et værested i Århus, som hjælper socialt udsatte til at få en uddannelse, et job, finde en bolig og kvitte et misbrug.
Fonden for Socialt Ansvar6.000.000At styrke Fonden for Socialt Ansvar, som er en paraplyorganisation for NGO-organisationer, i dets arbejde omkring udvikling af hele det frivillige sociale område.
Frivilligforeningen Værestedet Perronen300.000At renovere udendørs faciliteterne på værestedet Perronen på Lolland.
Fundamentet785.830At støtte Fundamentet i dets arbejde med at gentænke ideen omkring væresteder.
Hjem til Alle Alliancen1.586.000At støtte NGO organisationen Hjem til Alle Alliancen i dets arbejde med at udvikle og teste et projekt, hvor familier tilbyder plads i deres hjem til unge hjemløse i kortere perioder.
Horsens Krisecenter for Mænd667.047At støtte Horsens Krisecenter for mænd i dets arbejde med at støtte mænds sociale udfordringer enten i forbindelse med, at de blevet skilt eller at de har udøvet/blevet udsat for vold af enten fysisk eller psykisk karakter.
Kommune Kullajeq – Sanasa1.096.325At introducere unge til håndværksfag og forberede dem til erhvervsskoler i Sydgrønland, samt gennemføre flere murmalerier i kommunens større byer.
Kommuneqarfik Sermersooq1.231.820At bygge et opholdsrum til alpinskiløbere i Tasiilaq i Grønland samt et opbevaringssted til ski og andet låneudstyr samt en garage til beskyttelse af motoren til liften.
Klinisk retsmedicin, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet120.000At sikre mentalt og ikke bare medicinsk optimale undersøgelsesrum for personer, der bliver retslægeligt undersøgt på Retsmedicinsk institut, København.
Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK)7.450.000At støtte videreudvikling og fortsættelse af LOKKs sekretariat, der er sekretariat for krisecentrene i Danmark.
Livets Lone v/Lone Wernblad100.000At støtte musikoplevelser på en række krisecentre og hospitaler rundt i hele landet. Formålet er at styrke især børn men også deres mødre i en svær situation.
Mændenes Hjem – Café Klare1.000.000At støtte Café Klare - en natcafé for hjemløse kvinder.
Landsforeningen for psykisk sundhed – SIND226.800At støtte oversættelse fra dansk til grønlandsk samt tilpasning til den grønlandske hverdag af flere pjecer der beskriver forskellige psykiatriske diagnoser samt det at være psykisk syg og pårørende til en.
Sportsklubbernes Venner290.000At støtte re-etablering af en skilift i Qaqortoq i Sydgrønland.
SydhavnsCompagniet, Settlementet i Kgs. Enghave1.800.000At støtte produktion af genbrugsvarer til SydhavnsCompagniet, der er en socialøkonomisk virksomhed. Genbrugsvarerne vil blive bearbejdet af socialt udsatte borgere med henblik på salg og dermed sikre en indtjening.
Taskforce (Dansk Stalking Center)776.200At støtte voldsramte familier ved at øge opmærksomheden i boligområder, påarbejdspladser og andre netværk, omkring hvordan man kan stoppe volden.
Vesterbro Maduddeling991.280At støtte Vesterbro Maduddeling der uddeler overskudsmad fra supermarkeder til fattige familier.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer