Ugens tegning af Bob Katzenelson

DET SUMMER SIG

Af­ka­stet fra de her­re­lø­se pen­ge i Bi­ku­ben­fon­den ud­de­les i sti­gen­de grad som løn til fon­dens eg­ne an­sat­te. De ud­fø­rer nem­lig selv det ar­bej­de, der skal op­fyl­de fon­dens al­men­nyt­ti­ge for­mål. Må­let med de in­ter­ne mil­li­on-ud­de­lin­ger er at ska­be mak­si­mal filan­tro­pisk vær­di, for­kla­rer fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Sø­ren Kaare-Andersen.

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer