Ugens tegning af Bob Katzenelson

EN VERDEN TIL FORSKEL

På trods af en ud­bredt for­stå­el­se af at kli­mapro­ble­met er et af vor tids al­ler­mest pres­se­ren­de pro­ble­mer, har kli­ma­filan­tro­pi ik­ke væ­ret en po­pu­lær di­sci­plin blandt de dan­ske fon­de, der år­ligt ud­de­ler me­re end 18 mil­li­ar­der kroner. 

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer