Ugens tegning af Bob Katzenelson

FRAVÆRENDE

Det er et pro­blem, at der kun sid­der me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter i 13 af de sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­des be­sty­rel­ser. Der­for fo­re­slår DM en ju­ste­ring af lov­giv­nin­gen. Fag­be­væ­gel­sen bli­ver be­skyldt for at ha­ve ”so­vet i ti­men,” men den kri­tik vil hver­ken 3F, HK Han­del el­ler Fag­be­væ­gel­sens Ho­ved­or­ga­ni­sa­tion (FH) sva­re på.

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer