Ugens tegning af Bob Katzenelson

KONTINUITET VERSUS FORNYELSE

På trods af be­skyld­nin­ger om al­der­s­diskri­mi­na­tion har Ko­mitéen for God­fonds­le­del­se valgt at fast­hol­de an­be­fa­lin­gen om en al­ders­græn­se for be­sty­rel­ses­med­lem­mer i fon­de, bl.a. med hen­vis­ning til, at gen­nem­snitsal­de­ren i fon­de er hø­je­re end i sel­ska­ber. Al­li­ge­vel er det re­la­tivt let at få Er­hvervs­sty­rel­sen til at dis­pen­se­re fra vedtæg­ter­nes al­ders­be­stem­mel­ser, hvis blot man hu­sker at ar­gu­men­te­re for fon­dens interesse.

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer