Fundats til stregen af Bob Katzenelson

MOD STRØMMEN

Helsefonden handlede ifølge Civilstyrelsen i strid med fondsloven ved helt at undlade uddelinger til etablering eller modernisering af plejehjem. ”Det er en regulær tilståelsessag, og det fremgår tydeligt i deres redegørelser, at selvom de ikke har haft kendskab til gældende ret, så har de ikke søgt juridisk bistand, for de er forsat ud ad motorvejen uden at være klar over, at de kørte i den modsatte side af færdselsretningen,” siger ekspert i fondsledelsers erstatningsansvar, advokat ph.d. Søren Bergenser.

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer