Ugens tegning af Bob Katzenelson

REALITY CHECK

For­e­nin­gen Re­al­da­nia har net­op gen­nem­ført re­præ­sen­tant­skabsvalg via gam­mel­dags brev­stem­mer. Selv om det ik­ke æn­dre­de på den filan­tro­pi­ske for­e­nings la­ve valg­del­ta­gel­se på cir­ka tre pro­cent, vil adm. dir. Jes­per Ny­gård fort­sat ik­ke ind­fø­re di­gi­ta­le valg med ori­en­te­ren­de valgdebatmøder.

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer