Ugens tegning af Bob Katzenelson

UDSATTE FÅR UDSÆTTELSE

Oak Fo­un­da­tion Den­mark og Drey­ers Fond sik­rer med mil­li­onbe­løb, at hjem­lø­se kan få juri­disk hjælp re­sten af 2021. Drey­ers Fond fast­slår, at fon­den ger­ne gi­ver am­bu­lan­ce­hjælp til den ty­pe ini­ti­a­ti­ver, men at an­sva­ret for den frem­ti­di­ge drift lig­ger hos det offentlige.

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer