Ugens tegning af Bob Katzenelson

UNDERREPRÆSENTANT

Hvis en er­hvervs­dri­ven­de fond har man­ge an­sat­te, så er de an­sat­te sta­ti­stisk set of­te re­præ­sen­te­ret i fon­dens be­sty­rel­se. Trods det har de sto­re ud­de­len­de fon­de in­gen me­d­ar­bej­de­re fra se­kre­ta­ri­a­ter­ne re­præ­sen­te­ret i bestyrelserne.

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer