Tegn et abonnement

Med et abon­ne­ment på Fun­dats får du ad­gang til lan­dets før­en­de me­die om den dan­ske fonds­sek­tor. Vi skri­ver uaf­hæn­gigt og nu­an­ce­ret om dan­ske fon­de og de­res filan­tro­pi­ske ind­fly­del­se i sam­fun­det.

Priser

1 bruger

750 kr.
– i kvar­ta­let (eks­kl. moms)
25% ra­bat

3 brugere

1.685 kr.
– i kvar­ta­let (eks­kl. moms)
36% ra­bat

5 brugere

2.400 kr.
– i kvar­ta­let (eks­kl. moms)

Be­mærk: Bru­ger­li­cen­ser­ne til Fun­dats er per­son­li­ge.

Alle abonnementer indeholder

  • Bru­ger­li­cens til fun​dats​.dk med fuld ad­gang til al­le ar­tik­ler og ana­ly­ser i ar­ki­vet
  • Lø­ben­de op­da­te­rin­ger af 'Bran­chen i tal'
  • Nyheds­mail hver tirs­dag

Tegn abonnement her

Vælg abon­ne­ment her

Fonds- og virksomhedsabonnementer

Vi til­by­der og­så fonds- og virk­som­heds­a­bon­ne­ment­er.

Al­le an­sat­te får (via je­res ip-adres­ser) au­to­ma­tisk fuld ad­gang til al­le ar­tik­ler og ana­ly­ser på Fun​dats​.dk. De an­sat­te slip­per for at log­ge ind, og fonden/virksomheden slip­per for at til­fø­je nye abon­nen­ter, når der kom­mer nye me­d­ar­bej­de­re.

For fon­de in­de­hol­der abon­ne­ment­et des­u­den per­son­li­ge bru­ger­li­cen­ser til al­le be­sty­rel­ses­med­lem­mer.

Kon­takt os og få et til­bud

Skriv til [email protected]​fundats.​dk el­ler ring på 2690 9897.