Trygfonden afsætter 50 mio. i eksprespuljer under coronakrisen

Trygfonden rykker nu ud med en eksprespulje til indsatser for sårbare mennesker, der er særligt påvirket af coronakrisen. Den sociale akutpulje på 30 mio. kr....

Leo Fondet: 2019 var godt år for hudforskningen

Det er kun tre år siden, at Leo Fondet gennemførte en moderniseringsproces, etablerede et egentligt fondssekretariat og ændrede koncernstrukturen ved at skyde et holdingselskab...

Seneste nyt

SOS Børnebyernes vækst er bygget på loyalitet

Kurven over det samlede, årlige indsamlingsresultat i fonden SOS Børnebyerne viser en pæn og jævn stigning år for år....

Trygfonden afsætter 50 mio. i eksprespuljer under coronakrisen

Trygfonden rykker nu ud med en eksprespulje til indsatser for sårbare mennesker, der er særligt påvirket af coronakrisen. Den sociale...

Industriens Fond uddelte 250 mio. kr. til styrkelse af erhvervslivets konkurrenceevne

Industriens Fond uddelte sidste år 259 mio. kroner til i alt 46 nye projekter, der på forskellig vis skal...

Fond og Pensiondanmark indgår partnerskab for at afhjælpe mangel på plejeboliger til ældre

Antallet af danskere over 80 år stiger markant i disse år. Beregninger fra Kommunernes Landsforening og Danmarks Statistik viser,...

Partnerskaberne blomstrer mellem fonde og det offentlige

Natur, kultur, arkitektur, forskning og sociale formål. Det er blot et udsnit af de mange formål, som danske fonde...

Fonde: Partnerskaber er et afgørende filantropisk værktøj

Partnerskaberne blomstrer mellem danske fonde og den offentlige sektor. Mere end 60 forskellige partnerskaber mellem det offentlige og både...

Leo Fondet: 2019 var godt år for hudforskningen

Det er kun tre år siden, at Leo Fondet gennemførte en moderniseringsproces, etablerede et egentligt fondssekretariat og ændrede koncernstrukturen...

Lego Fonden med stor bevilling til børn i nød under coronakrisen

”I en tid hvor mange familier er hjemme, og flere millioner er ramt af usikkerhed omkring jobsituation, madforsyninger eller...

Coronakrise

Trygfonden afsætter 50 mio. i eksprespuljer under coronakrisen

Trygfonden rykker nu ud med en eksprespulje til indsatser for sårbare mennesker, der er særligt påvirket af coronakrisen. Den sociale...

Lego Fonden med stor bevilling til børn i nød under coronakrisen

”I en tid hvor mange familier er hjemme, og flere millioner er ramt af usikkerhed omkring jobsituation, madforsyninger eller...

Novo Nordisk Fonden har uddelt 43 mio. kr. fra akut corona-pulje

  Der har været hurtigt omsætning på Novo Nordisk Fondens ekstraordinære pulje til akutte coronavirus-tiltag. I løbet af få dage...

Fonde holder vejret, inden turen (måske) går til Bornholm

  Artiklen er opdateret d. 30. marts med information om, at bestyrelsen i Folkemødet mødes den 3. april. ”Hvilke overnatningsmuligheder har...

Fondsmillioner skal sætte skub i Karen Blixen Museets nye strategi

Tilsagn om 5,5 millioner kroner fra Augustinus Fonden, fire millioner kroner fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og 700.000...

Navne

Tryghedsgruppens repræsentantskab genvælger bestyrelsen

Repræsentantskabet i Tryghedsgruppen har genvalgt de fire bestyrelsesmedlemmer, som var på valg ved årets første repræsentantskabsmøde efter valget i...

Merete Eldrup indtræder i Egmont Fondens bestyrelse

Egmont Fondens bestyrelse har på sit årsmøde udpeget Merete Eldrup som nyt bestyrelsesmedlem. Siden Merete Eldrup sidste sommer fratrådte stillingen...

Per Have får suppleantpost i Fondenes Videnscenter

Adm. direktør i Bitten & Mads Clausens Fond, Per Have, er valgt til ny suppleant i bestyrelsen for Fondenes...

Jørgen Lang indtræder i Komitéen for God Fondsledelse

Erhvervsminister Simon Kollerup har udpeget adm. direktør i Aarhus Universitets Forskningsfond Jørgen Lang til Komitéen for God Fondsledelse. Det...

Direktørskifte i Spar Nord Fonden

Efter 10 år som direktør i Spar Nord Fonden går Steffen Nørgaard på pension. Fonden har i de senere...

Fonde: Partnerskaber er et afgørende filantropisk værktøj

Partnerskaberne blomstrer mellem danske fonde og den offentlige sektor. Mere end 60 forskellige partnerskaber mellem det offentlige og både små og store fonde er...

Fonde på svær jagt efter impact-investeringer

Flere af Danmarks største fonde vil i de kommende år allokere yderligere kapital til såkaldte impact-investeringer, hvor socialt eller miljømæssigt afkast vægtes på lige...

Fonde holder vejret, inden turen (måske) går til Bornholm

  Artiklen er opdateret d. 30. marts med information om, at bestyrelsen i Folkemødet mødes den 3. april. ”Hvilke overnatningsmuligheder har jeg under Folkemødet?” og ”Hvordan...

Serie: Gode rammer for gode donationer

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Siden april har Ci­vil­sty­rel­sen været i dialog med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at forbedre de længe kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ikke-er­hvervs­dri­vende fondes formuer. Fondenes bundne kapital...

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvilke problemer bør som minimum indgå i kommissoriet for en evt. kommende fondskommission? Fundats har spurgt en fondsretsekspert med mere end 20 års erfaring i at rådgive fonde. Partner i Horten, advokat Jim Øksnebjerg peger her på fire centrale områder, hvor rammevilkårene for fondssektoren kan forbedres. Det er vigtigt også at huske de fonde, der er undtaget fra de to fondslove, understreger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er politisk opbakning til at nedsætte et ekspertudvalg, der kan komme med forslag til ændringer af den kritiserede fondslov fra 1985. Hvis udvalget bliver en realitet, så skal både dets faglighed og kommissorium være brede. Sådan lyder anbefalingen fra professor i fondsret Rasmus Feldthusen fra Københavns Universitet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Problemerne for de almene fonde er så store, at det kan kræve en ‘gennemgribende revision’ af fondsloven, erkender justitsminister Nick Hækkerup (S) nu. Selvom Civilstyrelsen inden længe lemper reglerne for de almene fondes investeringer, så bliver der sandsynligvis brug for en større lovændring, varsler ministeren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Christiansborg tegner der sig nu et flertal for at modernisere fondsloven fra 1985 ved at nedsætte et ekspertudvalg. Flere ordførere fra både højre og venstre side af folketingssalen beder justitsminister Nick Hækkerup (S) om at gå ind i sagen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fondsloven bør opdateres, så de små almene fonde får mere fleksible rammer og bedre mulighed for at blive opløst. For Civilstyrelsens lempelse af den såkaldte anbringelsesbekendtgørelse er kun ét skridt på vejen til rimelige forhold for især de små almene fonde, lyder det fra fondsforsker Anker Brink Lund og flere bestyrelsesformænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys forude for de tusinder af små almene fonde, der kæmper med at skabe et afkast af deres investeringer. Civilstyrelsen arbejder nemlig...

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skatteminister Morten Bødskov (S) ønsker ikke at hæve fondenes konso­lide­rings­fra­drag foreløbig. Ifølge direktør Henrik Tvarnø fra A.P. Møller Fonden fore­tager ministeren der­med en fejlvurdering, som skader særligt de mindre fonde i Danmark. Han opfordrer ministeren til at rette fejlen hurtigst muligt.

FV19 fondspolitik: Det vil Enhedslisten

Et fondsregister for de almene fonde, nedsættelse eller fjernelse af konsolideringsfradraget og et grundigt eftersyn af fondenes skatteregler. Det er blot nogle af de vigtige punkter på fondsområdet for Enhedslisten. Bliver partiets fondsordfører Rune Lund genvalgt til Folketinget, står en større fondspakke på listen over strategisk vigtige projekter for partiet.

FV19 fondspolitik: Det vil Alternativet

Alternativet er villig til at kigge på både kon­soli­de­rings­fra­drag og an­bring­el­ses­be­kendt­gø­rel­se samt op­løs­nings­reg­ler for almene fonde. Samtidig mener partiets politiske ordfører Rasmus Nordqvist, at fondenes store betydning fordrer et langt større fokus fra po­li­tisk side.

FV19 fondspolitik: Det vil Radikale Venstre

Radikale Venstre er villig til at kigge på anbringelsesbekendtgørelsen og hæve opløsningsgrænsen for de almene fonde betydeligt. Partiets finansordfører Martin Lidegaard ser fondene som en kæmpe gevinst og vil gerne have lavet en egentlig politisk strategi for fondene – med nogle fælles pejlemærker. Han foreslår en samlet placering af fonde under Finansministeriet.

FV19 fondspolitik: Det vil Liberal Alliance

Liberal Alliance vil ændre opløsningsgrænsen for de almene fonde. For det giver ingen mening, at uddelinger ædes op af administration, siger partiets finansordfører Joachim B. Olsen. Han vil også gerne kigge på konsolideringsfradrag og anbringelsesbekendtgørelse, og han mener, det vil være klogt at placere både erhvervsdrivende og almene fonde under Erhvervsministeriet.

FV19 fondspolitik: Det vil Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti er villig til at hæve konsolideringsfradraget, hvis det viser sig, at staten får langt flere penge ind end forudset. Samtidig vil partiets erhvervsordfører Hans Kristian Skibby gerne kigge på såvel opløsningsregler for de almene fonde som på fondenes lovmæssige placering i fremtiden.

FV19 fondspolitik: Det vil Socialdemokratiet

Socialdemokratiet er villig til at kigge på såvel anbringelsesbekendtgørelsen som opløsningsreglerne for de almene fonde. Partiets finansordfører Benny Engelbrecht mener, at man løbende bør tilpasse reglerne til investeringsklimaet. Samtidig vil han gerne have en større dialog og viden om fondenes betydning for samfundet.

FV19 fondspolitik: Det vil Venstre

Der er behov for et serviceeftersyn på fondslovgivningen for de ikke-erhvervsdrivende fonde. Det er noget af det, Venstre vil arbejde med på fondsområdet i den kommende valgperiode. Samtidig mener partiets erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, at fondene selv må blive bedre til at råbe op og italesætte behovet for bedre rammevilkår over for politikerne på Christiansborg.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lovkomplekset for de almene fonde trænger til en sanering. Det mener både førende fondseksperter, professionelle rådgivere og fondsbestyrelser. De op imod 10.000 almene fonde kæmper med at vedligeholde milliardstore almennyttige ressourcer, som sygner hen i et hjørne af Justitsministeriets ressort. Nu opfordrer medlem af Folketingets retsudvalg, Mette Reissmann (S), justitsministeren til at fremlægge sine planer for fondsområdet.

Danfoss-fond og Illum Fondet lammet af fondsregler: får nej til at udlodde formuerne

Formuerne i Danfoss’ Understøttelsesfond og Illum Fondet ligger underdrejet. Når regningerne er betalt, er der knap flere penge at dele ud af. Begge fondsbestyrelser har fået afslag på at lukke ned og uddele resten af millionformuerne til formålet eller til socialøkonomiske virksomheder. En revision af fondsloven bør overvejes, lyder det fra Danfoss’ Understøttelsesfond.

Læger uden Grænsers frigjorte penge skal bindes igen

De humanitære og velgørende organisationers problemer med båndlagte arvemidler er langt fra løst efter Civilstyrelsens afgørelse i Læger uden Grænser-sagen i forrige uge. Kapitalen på 66 mio. kr. er kun frigjort på betingelse af, at fonden sparer beløbet sammen og fastfryser det igen. Danmarks Fonde har søgt svar på, hvor lang tid fonden får til at genrejse kapitalen. Og vi har set på de to helt væsensforskellige opfattelser af begrebet ’arveindtægt’, der udstiller skismaet mellem de indsamlende fondes daglige drift og evighedsperspektivet i fondsloven, som administreres af en grundig, men hårdt presset fondsmyndighed. ”Det bedste vil være en politisk løsning og en justering af fondsloven,” siger administrerende direktør i SOS Børnebyerne, Mads Klæstrup Kristensen, som sidste år måtte fastfryse arvemidler for 26 mio. kr.

Rentedød – for stor til at dø, for lille til at overleve

På Fyn har en fond i flere år kæmpet for at få lov til at opløse sig selv, men har for nylig fået afslag, fordi den er for stor. I Odsherred har en lille fond valgt at nedlægge sig selv, fordi afkastet de seneste år næsten var forsvundet.

Fonde i afmagt: Rigide regler mindsker vores uddelinger

De omdiskuterede krav til almennyttige fondes kapitalanbringelse rammer uddelingerne. Det er budskabet fra flere almennyttige fonde, der har svært ved at se fornuften i, at store dele af formuen skal bindes i værdipapirer, der ikke giver noget nævneværdigt afkast. De nuværende regler begrænser fondenes muligheder for at skabe overskud med den konsekvens, at de har færre penge at dele ud af, advarer de.

Fondsforsker: Opret hospice for danske fonde

Danmark er ved at miste sin førerposition som landet med flest almennyttige fonde per indbygger. Der bliver stort set ikke oprettet nye erhvervsfonde mere og mange mindre fonde er fanget i en dødsspiral. “Jeg vil foreslå, at man opretter et hospice for danske fonde – et sted, hvor de kan dø en værdig død,” sagde professor Anker Brink Lund på sommerens konference i det europæiske netværk for forskning i filantropi, ERNOP.

Interviewserie: Topledelse i fonde

15. Juni Fonden har kurs mod mere strategisk filantropi og Rockwool-aktierne er ikke hellige

15. Juni Fonden er økonomisk og historisk tæt forbundet med Rockwool-koncernen, og aktierne i den verdensomspændende isoleringsvirksomhed udgør fire femtedele af fondens milliardformue. Men ifølge bestyrelsesformand Helene Kähler Hjenner kan bestyrelsen i 15. Juni Fonden i morgen beslutte at sælge Rockwool-aktierne, hvis det bedst fremtidssikrer fonden. Hun fortæller om en fond, som går i retning af at være mere proaktiv og mindre reaktiv – og fremover vil støtte færre og større projekter.

Peter Mads Clausen: Til gavn for Sønderborg – og Danfoss

I sine 20 år som formand for Bitten & Mads Clausens Fond har Peter Mads Clausen målrettet arbejdet for at gøre Sønderborg og resten af Sønderjylland til et attraktivt sted at bo – og samtidig gøre det nemmere for Danfoss at rekruttere arbejdskraft. Snart bliver listen over spektakulære byggerier, som den store fond står bag, suppleret med et ferieresort til 1,3 mia. kr. Den 70-årige formand har netop fået dispensation til at fortsætte på posten.

Sys Rovsing: Civilstyrelsen følger ikke med udviklingen i fondssektoren

Mens fondene er blevet mere moderne og professionelle, så halter Justitsministeriet langt efter samfundsudviklingen. Det mener en af den danske fondsverdens grand old ladies, advokat Sys Rovsing, der langer ud efter Civilstyrelsens ”konservative” og ”restriktive” administration som permutationsmyndighed. Og hun advarer desuden mod en uhensigtsmæssig fondstendens blandt kommunerne.

Scheibye: Fonde skal skrue op for fornyelse og ned for kontinuitet

Det er særdeles vigtigt at fastholde aldersgrænsen for medlemmer af danske fondsbestyrelser for at undgå taburetklæben og sikre fornyelse. Generelt har danske bestyrelsesmedlemmer en tendens til at sidde for længe i stolen, mener en af de mest erfarne bestyrelsesformænd i den danske fondsverden Sten Scheibye. Han viste selv vejen mod fornyelse kontra kontinuitet, da han sidste sommer stoppede som formand i Danmarks største fond, Novo Nordisk Fonden, og i løbet af de kommende tre-fem år siger han også farvel til sine øvrige formandsposter i blandt andet Industriens Fond og Knud Højgaards Fond.

Lars Frederiksen: Det er blevet vigtigere at opføre sig ordentligt

De danske fonde er de seneste år blevet langt mere transparente, og bestyrelserne har fået en større bevidsthed om, at de skal kunne stå på mål for alt, hvad de foretager sig – blandt andet hjulpet på vej af anbefalingerne fra Komitéen for God Fondsledelse. Men enkelte brodne kar risikerer fortsat at give fondsbranchen et plettet image. Det vurderer bestyrelsesformand i Hedorfs Fond Lars Frederiksen, der også er formand for Komitéen for God Selskabsledelse.

Bo Rygaard: Fremtidens fondsbestyrelse er yngre og mere filantropisk kompetent

Danske fondsbestyrelser vil i fremtiden sætte endnu mere fokus på den måde, de deler penge ud, og det kræver nye kompetencer i bestyrelserne. Det vil også medføre en foryngelse og fornyelse af bestyrelserne, forudser den erfarne bestyrelsesformand Bo Rygaard i dette personlige interview, hvor han giver sit bud på fremtidens bestyrelsesarbejde i danske fonde.

Bølgerne har lagt sig i Poul Due Jensens Fond

Efter et års tid med voldsom uro i Poul Due Jensens Fond, er der nu kommet ro i og udenfor bestyrelseslokalet. Det fastslår Jens Maaløe, der i april i år satte sig for bordenden i fonden som den fjerde formand siden marts 2018. Uenigheden i fondsbestyrelsen om, hvordan fondens pengetank skal administreres, er begravet. Og med transparens som det primære værktøj har Jens Maaløe sikret arbejdsro i fondens 12 personer store bestyrelse, der har den særlige sammensætning, at en tredjedel af medlemmerne er udpeget af Due Jensen-familien.

Aktuelle emner

Fondstilsyn

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Justitsministeriets krone pryder den hvide kontorbygnings moderne facade, hvor den transparente glasdør glider til side og byder indenfor. Det er her fondsmyndigheden, som en...

Fondstilsynets nye honorar-analyse møder hård kritik: “Det er en ommer”

Er bestyrelserne og direktørerne i de danske erhvervsdrivende fonde overbetalte? Frådser fondene med deres administrationsomkostninger? Dét har Erhvervsstyrelsen i øjeblikket fokus på for at “få...

Borgerretsfondens moderne filantropiske ambitioner kolliderede med fondsretten i Radio24syv-sagen

Bestyrelsen havde lagt mange kræfter i at modernisere Borgerretsfonden og gøre den til et omdrejningspunkt for styrkelse af borgernes retssikkerhed i Danmark. Men som...

Frederiksberg Kommune svigter sit fondstilsyn med Fjerde Maj Kollegiet

På grund af vedtægtsstridig fondsledelse i fonden Fjerde Maj Kollegiet måtte KU’s rektor Henrik Wegener tidligere i denne måned trække sig fra en stilling...

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Siden april har Ci­vil­sty­rel­sen været i dialog med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at forbedre de længe kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ikke-er­hvervs­dri­vende fondes formuer. Fondenes bundne kapital...

Kapitalforvaltning

Leo Fondet: 2019 var godt år for hudforskningen

Det er kun tre år siden, at Leo Fondet gennemførte en moderniseringsproces, etablerede et egentligt fondssekretariat og ændrede koncernstrukturen ved at skyde et holdingselskab...

Fonde på svær jagt efter impact-investeringer

Flere af Danmarks største fonde vil i de kommende år allokere yderligere kapital til såkaldte impact-investeringer, hvor socialt eller miljømæssigt afkast vægtes på lige...

Carlsbergfondet har fundet modellen for impact-investeringer

– Hvad dækker jeres impact-investeringer over – har de et særligt fokus? ”Fondet har siden 2015 været involveret i investeringer fra Impax, London, der...

Realdania uddelte 1,2 mia. kr. og sætter medlemsrekord

Året 2019 var på flere måder et usædvanligt godt år for Realdania. Som følge af gode investeringsafkast i løbet af året lykkedes det foreningen...

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Dette er en kommentar. Kommentaren er udtryk for skribenternes egne holdninger. Nogle vigtige beslutninger i livet overlader vi ikke til andre. Vi kan f.eks. stå...

Effekt & resultater

Nyt redskab skal måle forskningsbevillingers effekt på samfundet

Et nyt redskab skal måle, hvordan investeringer i excellent forskning gavner det brede samfund. Villum Fonden står bag initiativet, der får ros fra Lundbeckfonden, som selv arbejder ud fra en lignende filosofi.

Mary Fonden efter evaluering: Vi vil forbedre og styrke vores program

Pædagoger og lærere har svært ved at bruge Mary Fondens pædagogiske redskab Læseleg, som kaldes både ‘omstændeligt’, ‘ressourcekrævende’ og for ‘ambitiøst’. Til gengæld er det faglige indhold af høj kvalitet, konkluderer en ny evaluering af Læseleg finansieret af Egmont Fonden. Mary Fonden går nu i gang med at videreudvikle redskabet.

Løkkefonden trodser forskerne: “læringsforløb virker”

Trods adskillige forskeres advarsler holder Løkkefonden fast i, at drengenes og forældrenes indtryk af de intensive læringsforløb som Drengeakademiet og Københavnerakademiet vejer tungere end videnskabelig evidens.

Ny rapport: Intensivt læringsforløb har ingen effekt

Det intensive læringsforløb KøbenhavnerAkademiet har ingen effekt på hverken elevernes faglige resultater eller deres trivsel, viser en ny rapport fra Trygfondens Børneforskningscenter og Rambøll.

Professor: Fonde bør ‘disciplinere’ krav om afrapportering

Fondene bør nøje overveje, hvor mange krav de stiller til deres bevillingsmodtagere om afrapportering. Netop fondene har nemlig friheden til at styre uden om unødvendigt bureaukrati. Sådan lød ét af hovedbudskaberne fra evalueringsekspert og professor Peter Dahler-Larsen til sidste uges seminar om ‘Den Gode Afrapportering’ hos Novo Nordisk Fonden.

Strategi

Leo Fondet: 2019 var godt år for hudforskningen

Det er kun tre år siden, at Leo Fondet gennemførte en moderniseringsproces, etablerede et egentligt fondssekretariat og ændrede koncernstrukturen ved at skyde et holdingselskab...

Fondsmillioner skal sætte skub i Karen Blixen Museets nye strategi

Tilsagn om 5,5 millioner kroner fra Augustinus Fonden, fire millioner kroner fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og 700.000 kroner fra Enid Ingemanns Fond...

Realdania uddelte 1,2 mia. kr. og sætter medlemsrekord

Året 2019 var på flere måder et usædvanligt godt år for Realdania. Som følge af gode investeringsafkast i løbet af året lykkedes det foreningen...

Borgerretsfondens moderne filantropiske ambitioner kolliderede med fondsretten i Radio24syv-sagen

Bestyrelsen havde lagt mange kræfter i at modernisere Borgerretsfonden og gøre den til et omdrejningspunkt for styrkelse af borgernes retssikkerhed i Danmark. Men som...

Global HR-chef i Velux Gruppen: Fondene skal indgå i virksomhedens employer branding

Velux og Villum-fondenes almennyttige uddelinger på blandt andet klimaområdet giver en enorm stolthed blandt de 16.000 medarbejdere i virksomhederne under VKR Holding i både ind- og udland, siger Velux´ globale HR-chef Iben Schmidt Helbirk. Velux ønsker fremover i højere grad end hidtil at bruge fondene som en del af virksomhedens branding for at kunne tiltrække unge, dygtige medarbejdere.

Fundats 2020 #12

Leo Fondet: 2019 var godt år for hudforskningen

Det er kun tre år siden, at Leo Fondet gennemførte en moderniseringsproces, etablerede et egentligt fondssekretariat og ændrede koncernstrukturen ved at skyde et holdingselskab...

Fonde holder vejret, inden turen (måske) går til Bornholm

  Artiklen er opdateret d. 30. marts med information om, at bestyrelsen i Folkemødet mødes den 3. april. ”Hvilke overnatningsmuligheder har jeg under Folkemødet?” og ”Hvordan...

Lego Fonden med stor bevilling til børn i nød under coronakrisen

”I en tid hvor mange familier er hjemme, og flere millioner er ramt af usikkerhed omkring jobsituation, madforsyninger eller ydelser fra sundhedssektoren, er Lego...

Novo Nordisk Fonden har uddelt 43 mio. kr. fra akut corona-pulje

  Der har været hurtigt omsætning på Novo Nordisk Fondens ekstraordinære pulje til akutte coronavirus-tiltag. I løbet af få dage har fonden bevilget 43,7 millioner...

Branchen i tal

Danske fondes skattebetalinger halveret i 2018

De åbne skattelister for 2018 er blevet offentliggjort, og tendensen for fondene er klar: De halverer i runde tal deres samlede skattebetaling i forhold...

Disse nye erhvervsdrivende fonde blev stiftet i 2019

I alt 30 erhvervsdrivende fonde dukkede op på landkortet i løbet 2019. Én fond ønsker at fremme Danmark som tennisnation, en anden at bruge ‘happiness’ som nyt styringsredskab i sundhedsvæsenet, mens en tredje vil dokumentere verdens vilde natur. Og så har realitystjernen Linse Kessler også stiftet en fond.

Løn: Sådan honoreres fondenes topchefer

Der er langt fra top til bund, når det handler om fondsdirektørernes løn i 2018. Både når det kommer til den samlede løn og dens forholdsmæssige udvikling siden sidste år. Det viser en ny opgørelse af vederlag til de øverste direktører i en række store danske fonde. BRFfondens direktør tegner sig for årets største lønstigning i procent.