Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fondsloven bør opdateres, så de små almene fonde får mere fleksible rammer og bedre mulighed for at blive opløst. For Civilstyrelsens lempelse af den såkaldte anbringelsesbekendtgørelse er kun ét skridt på vejen til rimelige forhold for især de små almene fonde, lyder det fra fondsforsker Anker Brink Lund og flere bestyrelsesformænd.

Lundbeckfonden støtter danske professorer med 232 mio. kr.

Tre forskere på Københavns Universitet og tre forskere på Aarhus Universitet modtager samlet 232 mio. kr. til forskning i hjernen. Der er tale om Lundbeckfondens største samlede uddeling nogensinde.

Bevica Fonden: Fonde skal skrotte silotænkning

Skal udviklingen for alvor rykke, når det gælder mennesker med handicap, tilgængelighed og inklusion, skal der fokus på tværfaglighed og co-creation i fondsarbejdet. Samtidig skal fondene stoppe med at tænke i siloer, hvor det tit kan være svært at få støtte til handicapprojekter. Det mener Marianne Kofoed, direktør i Bevica Fonden og Kristian Moltke Martiny, forskningschef hos videnscentret Enactlab.

Den gamle fondsfilosofi udtrykker en moderne og holistisk virksomhedsmodel

De erhvervsdrivende fonde er eksempler på faktiske virksomheder, der har kombineret et kommercielt virke med et ikke-kommercielt sigte, til fælles fordel for både virksomhederne og det samfund de er en del af. Men med den forhøjede arveafgift og den nye beskatningsmodel for overdragelse af virksomheder til en erhvervsfond, risikerer man, at familievirksomheder fremover ender hos mindre samfundsgavnlige kapitalfonde, advarer CEO i Fonden Syddanske Forskerparker, Helle Thylkjær Henriksen.

Astrup forsøger comeback i Velliv Foreningen: “Pensionskunder blev snydt”

I 2015 blev Tryghedsgruppens pengetank 8 mia. kr. slankere. En af de absolutte hovedkræfter bag opsplitningen af Tryghedsgruppen, Jørn Astrup Hansen, forsøger nu et comeback i Velliv Foreningens repræsentantskab. Her vil han tage livtag med vedtægterne for foreningen, som netop er blevet eneejer af Velliv, Pension & Livsforsikringsselskab A/S.

Industriens Fond: Erhvervslivet får ikke nok ud af data

Dansk erhvervsliv kan styrke konkurrenceevnen, hvis virksomhederne bliver bedre til at udnytte egne og eksterne data. Det vil Industriens Fond gerne bidrage til med en ny temaindkaldelse om datadrevet vækst.

Seneste nyt

Erik Bøgh Christensen overdrager formandsposten i ØK Fonden

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond har foretaget en formandsrokade i bestyrelsen. Ove Ullerup bliver bestyrelsesformand.

Lundbeckfonden støtter danske professorer med 232 mio. kr.

Tre forskere på Københavns Universitet og tre forskere på Aarhus Universitet modtager samlet 232 mio. kr. til forskning i hjernen. Der er tale om Lundbeckfondens største samlede uddeling nogensinde.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fondsloven bør opdateres, så de små almene fonde får mere fleksible rammer og bedre mulighed for at blive opløst. For Civilstyrelsens lempelse af den såkaldte anbringelsesbekendtgørelse er kun ét skridt på vejen til rimelige forhold for især de små almene fonde, lyder det fra fondsforsker Anker Brink Lund og flere bestyrelsesformænd.

Bevica Fonden: Fonde skal skrotte silotænkning

Skal udviklingen for alvor rykke, når det gælder mennesker med handicap, tilgængelighed og inklusion, skal der fokus på tværfaglighed og co-creation i fondsarbejdet. Samtidig skal fondene stoppe med at tænke i siloer, hvor det tit kan være svært at få støtte til handicapprojekter. Det mener Marianne Kofoed, direktør i Bevica Fonden og Kristian Moltke Martiny, forskningschef hos videnscentret Enactlab.

Den gamle fondsfilosofi udtrykker en moderne og holistisk virksomhedsmodel

De erhvervsdrivende fonde er eksempler på faktiske virksomheder, der har kombineret et kommercielt virke med et ikke-kommercielt sigte, til fælles fordel for både virksomhederne og det samfund de er en del af. Men med den forhøjede arveafgift og den nye beskatningsmodel for overdragelse af virksomheder til en erhvervsfond, risikerer man, at familievirksomheder fremover ender hos mindre samfundsgavnlige kapitalfonde, advarer CEO i Fonden Syddanske Forskerparker, Helle Thylkjær Henriksen.

Astrup forsøger comeback i Velliv Foreningen: “Pensionskunder blev snydt”

I 2015 blev Tryghedsgruppens pengetank 8 mia. kr. slankere. En af de absolutte hovedkræfter bag opsplitningen af Tryghedsgruppen, Jørn Astrup Hansen, forsøger nu et comeback i Velliv Foreningens repræsentantskab. Her vil han tage livtag med vedtægterne for foreningen, som netop er blevet eneejer af Velliv, Pension & Livsforsikringsselskab A/S.

Lauritzen Fonden indgår samarbejde med Ungdomsbureauet

Lauritzen Fonden og Ungdomsbureauet har indgået et fire-årigt samarbejde for at få endnu flere unge til at tage ordet og bruge deres stemme i samfundet.

Kandidatfelt sætter rekord ved årets valg i Tryghedsgruppen

Rekordmange kandidater stiller op til repræsentantskabsvalg i Tryghedsgruppen.

Industriens Fond: Erhvervslivet får ikke nok ud af data

Dansk erhvervsliv kan styrke konkurrenceevnen, hvis virksomhederne bliver bedre til at udnytte egne og eksterne data. Det vil Industriens Fond gerne bidrage til med en ny temaindkaldelse om datadrevet vækst.

Velliv Foreningen er nu ene herre i eget hus

Medlemmerne i Velliv Foreningen ejer nu i fællesskab deres eget pensionsselskab.

Realdania har fundet sin nye investeringsdirektør

Den filantropiske forening ansætter Kenneth Winther i stillingen som investeringsdirektør.

Fondsjob

Frist: Løbende

Navne

Erik Bøgh Christensen overdrager formandsposten i ØK Fonden

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond har foretaget en formandsrokade i bestyrelsen. Ove Ullerup bliver bestyrelsesformand.

Realdania har fundet sin nye investeringsdirektør

Den filantropiske forening ansætter Kenneth Winther i stillingen som investeringsdirektør.

KFI Erhvervsdrivende Fond ansætter uddelingschef

KFI Erhvervsdrivende Fond har udvidet sekretariatet med ansættelsen af en uddelingschef. Fonden ønsker dermed at understrege vigtigheden af sine donationer.

Lars Kann-Rasmussen får hæderspris ved Årets Ejerleder-kåring

Prismodtageren har en stor del af æren for, at fondene bag familievirksomheden, VKR Gruppen, er blandt de største almennyttige bidragydere i Danmark. Sådan lød en af juryens begrundelser, da Lars Kann-Rasmussen modtog årets hæderspris ved kåringen af Årets Ejerleder 2019.

Realdanias investeringsdirektør skifter græsgange

Realdanias investeringsdirektør Peter Johansen bliver inden længe selvstændig og stopper i samme forbindelse ved Realdania.

Ingen bekymring hos museer trods brat fald i fondsbevillinger

Siden 2016 er fondenes bevillinger til museerne faldet stejlt ifølge nye tal fra Danmarks Statistik. Det store fald i fondsbevillinger kan dog ikke umiddelbart mærkes ude hos museerne, for fondene er fortsat meget engagerede i området, siger bestyrelsesmedlem fra Organisationen Danske Museer.

KFI Erhvervsdrivende Fond ansætter uddelingschef

KFI Erhvervsdrivende Fond har udvidet sekretariatet med ansættelsen af en uddelingschef. Fonden ønsker dermed at understrege vigtigheden af sine donationer.

Danmarks Statistiks fondsantal stemmer ikke med virkeligheden

Antallet af fonde i de nye officielle fondsstatistikker er baseret på fejlbehæftede oplysninger i CVR-registret. Derfor kan brugerne eksempelvis ikke regne med de opgørelser, der viser antallet af fonde fordelt på uddelingsniveau. Men det er heller ikke meningen med statistikken oplyser Danmarks Statistik, der nu vil gennemgå sin dokumentation og sikre, at fejlkilden er tydeligt beskrevet.

Spøgelsesfonde huserer i CVR-registeret

På trods af nye officielle fondsstatistikker er der fortsat ingen der ved, hvor mange almene fonde, der findes i Danmark. To stikprøver, som Fundats har gennemført, indikerer, at omkring ti procent af de almene fonde i CVR-registeret ikke eksisterer ude i den virkelige verden. Hverken Erhvervsstyrelsen, Civilstyrelsen eller Skatteforvaltningen bærer tilsyneladende ansvaret for at rette fejlene, når de bliver opdaget.

A.P. Møller Fonden støtter dannende undervisning i Aabenraa og UC Syd

Aabenraa Kommune og UC Syd modtager 9,4 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden til et nyt skoleprojekt: ’Universitetsskolen – dannende undervisning og læring i et fagdidaktisk perspektiv’.

Poul Due Jensens Fond opfordrer fonde til at give julehjælp

Poul Due Jensens Fond donerer igen i år to mio. kr. til fire hjælpeorganisationer, som uddeler julehjælp til trængte familier. Fondsdirektør, Kim Nøhr Skibsted, opfordrer andre fonde og virksomheder til at bidrage.

Løkkefonden trodser forskerne: “læringsforløb virker”

Trods adskillige forskeres advarsler holder Løkkefonden fast i, at drengenes og forældrenes indtryk af de intensive læringsforløb som Drengeakademiet og Københavnerakademiet vejer tungere end videnskabelig evidens.

Fondenes Videnscenter: BRFfonden optaget på forventet efterbevilling

BRFfondens formålsparagraf har ikke noget almennyttigt sigte, og i seks år har fonden ikke uddelt penge. Alligevel valgte Fondenes Videnscenter i foråret at optage fonden i foreningen.

Ansøgningsrekord hos LB fondene

LB Fonden og LB Foreningens Fond har netop afsluttet årets ansøgningsrunde og bevilget penge til fem ganske forskellige projekter, der bidrager til at nå FN’s verdensmål gennem innovation og uddannelse.

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lovkomplekset for de almene fonde trænger til en sanering. Det mener både førende fondseksperter, professionelle rådgivere og fondsbestyrelser. De op imod 10.000 almene fonde kæmper med at vedligeholde milliardstore almennyttige ressourcer, som sygner hen i et hjørne af Justitsministeriets ressort. Nu opfordrer medlem af Folketingets retsudvalg, Mette Reissmann (S), justitsministeren til at fremlægge sine planer for fondsområdet.

Tvivlsom rådgivning fra Danske Bank til kongehusets velgørende fonde

Danske Forvaltning har rådgivet flere af konge­hu­sets almen­nyttige fonde til kun at købe bankens egne investe­rings­pro­duk­ter, selvom produk­terne er både dyrere og har givet dårli­gere afkast end resten af mar­kedet. Almen­nyttige fonde kan ikke regne med uvildig råd­giv­ning fra deres bank, siger professor.

Ekspert: Fondstilsyn er underbemandet

Opgaver fra flere og flere ressortområder blander sig i bunkerne hos de medarbejdere, der fører kontrol med landets cirka 11.000 fonde. ”Fondsmyndighederne er voldsomt underbemandede, og ordningen med revisorerne, der skulle være tilsynets forlængede arm, fungerer ikke,” vurderer fondsretsekspert.

Danfoss-fond og Illum Fondet lammet af fondsregler: får nej til at udlodde formuerne

Formuerne i Danfoss’ Understøttelsesfond og Illum Fondet ligger underdrejet. Når regningerne er betalt, er der knap flere penge at dele ud af. Begge fondsbestyrelser har fået afslag på at lukke ned og uddele resten af millionformuerne til formålet eller til socialøkonomiske virksomheder. En revision af fondsloven bør overvejes, lyder det fra Danfoss’ Understøttelsesfond.

Fonde i afmagt: Rigide regler mindsker vores uddelinger

De omdiskuterede krav til almennyttige fondes kapitalanbringelse rammer uddelingerne. Det er budskabet fra flere almennyttige fonde, der har svært ved at se fornuften i, at store dele af formuen skal bindes i værdipapirer, der ikke giver noget nævneværdigt afkast. De nuværende regler begrænser fondenes muligheder for at skabe overskud med den konsekvens, at de har færre penge at dele ud af, advarer de.

Forankringsseminar: Sådan giver du projektet liv

For både fonde og støttemodtagere bliver ‘forankring’ i stigende grad et nøgleord. Men hvad er forankring egentlig, hvorfor er det vigtigt, og hvordan arbejder man bedst med det? De spørgsmål var på programmet, da Nordea-fonden tog imod 125 projektledere fra hele landet til inspirationsseminar i København.

Fondsekspert: Kapitalregler står i vejen for stifters vilje

Fondslovens regler om kapitalanbringelse er et levn fra en tid, hvor man betragtede fondsbestyrelser som umyndige. Det mener professor Anker Brink Lund, der er ekspert i dansk fondshistorie. Desuden blokerer tankegangen bag reglerne for, at fondene kan udvikle sig og udøve moderne filantropi.

Danske Forvaltning: Blødere regler vil øge fondenes almennyttige uddelinger

Der er behov for at revidere reglerne om kapitalanbringelse i ikke-erhvervsdrivende fonde. Det mener landets største statsgodkendte, særlige bankafdeling for fondsformuer, Danske Forvaltning. Lempeligere investeringsregler vil nemlig øge fondenes samfundsgavnlige uddelinger. Fondsmyndigheden anerkender problemet, men der er ingen regelændringer på trapperne, oplyser Civilstyrelsen.

Aktuelle emner

Fondstilsyn

Spøgelsesfonde huserer i CVR-registeret

På trods af nye officielle fondsstatistikker er der fortsat ingen der ved, hvor mange almene fonde, der findes i Danmark. To stikprøver, som Fundats har gennemført, indikerer, at omkring ti procent af de almene fonde i CVR-registeret ikke eksisterer ude i den virkelige verden. Hverken Erhvervsstyrelsen, Civilstyrelsen eller Skatteforvaltningen bærer tilsyneladende ansvaret for at rette fejlene, når de bliver opdaget.

Danmarks Statistiks fondsantal stemmer ikke med virkeligheden

Antallet af fonde i de nye officielle fondsstatistikker er baseret på fejlbehæftede oplysninger i CVR-registret. Derfor kan brugerne eksempelvis ikke regne med de opgørelser, der viser antallet af fonde fordelt på uddelingsniveau. Men det er heller ikke meningen med statistikken oplyser Danmarks Statistik, der nu vil gennemgå sin dokumentation og sikre, at fejlkilden er tydeligt beskrevet.

Er bestyrelsens vederlag for højt? Læs hvad Erhvervsstyrelsen kigger efter

Erhvervsstyrelsen vil have “bragt lovstridige ledelsesvederlag til ophør,” og derfor foretager styrelsen i øjeblikket en temakontrol af fondsbestyrelsens vederlag. Men hvornår er et bestyrelsesvederlag for højt? Se her hvad Erhvervsstyrelsen lægger vægt på i sin vurdering.

FSR anbefaler fondsrevisorer at overhøre ordlyd i lov-paragraf

Det lave antal revisorindberetninger om erhvervsfonde kan skyldes uklar lovtekst. Det mener revisorernes brancheforening FSR, som har konstatereret en ”klar uoverensstemmelse” mellem ordlyden af lovteksten og intentionen med den skærpede indberetningspligt for revisorer. FSR anbefaler derfor nu sine medlemmer at følge Erhvervsstyrelsens vejledning for fondsrevisorer.

Revisors skærpede indberetningspligt virker ikke i fondene

Revisorerne har været yderst tilbageholdende med at indberette erhvervsdrivende fonde til Erhvervsstyrelsen, siden den nye erhvervsfondslov trådte i kraft i 2015. Hensigten med den nye, skærpede indberetningspligt var ellers at inddrage revisorerne i et mere effektivt fondstilsyn. Men den mission er mislykkedes, vurderer flere eksperter på baggrund af samtlige indberetningssager, som Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har fået aktindsigt i.

Kapitalforvaltning

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys forude for de tusinder af små almene fonde, der kæmper med at skabe et afkast af deres investeringer. Civilstyrelsen arbejder nemlig...

Flere fondsformuer bliver renset for tobaksaktier

Danske Invest stopper med at investere i tobak på tværs af alle investeringsprodukter. Dermed bliver en lang række almennyttige og velgørende fondes formuer renset for tobaksaktier. ”Vi klapper i vore hænder,” siger bestyrelsesformand i Niels Brock Fonden.

Connie Hedegaard: Fondenes omdømme risikerer stor skade

Fondene risikerer at skade deres omdømme både på Christiansborg og hos befolkningen, hvis de ikke strammer op på klimafronten. Det var en af Connie Hedegaards centrale pointer, da hun som formand for KR Foundation talte om klimafilantropi på konsulentvirksomheden PwC’s fondskonference.

Danmarks største fonde går til angreb på aggressiv skatteplanlægning

De seneste års intensive skattedebat herhjemme har fået store erhvervsdrivende fonde til at stramme deres investeringspolitikker. Flere fonde roser et nyt skattekodeks fra pensionssektoren og overvejer nu, om man i fondssektoren skal gå samme vej og forene kræfterne mod aggressiv skatteplanlægning.

Stor forskel på investeringsstrategi i sparekassefondene

Sparekassefonde som Spar Nord Fonden og Nordea-fonden investerer koncentreret i den aktie, som udgør deres formues historiske fundament. Fondene løber dermed en højere risiko end andre sparekassefonde som Bikubenfonden og Sparekassen Bornholms Fond, der foretrækker at investere bredt. Vi stiller skarpt på de markant forskellige investeringsstrategier, 30 år efter de første sparekassefonde så dagens lys.

Effekt & resultater

Løkkefonden trodser forskerne: “læringsforløb virker”

Trods adskillige forskeres advarsler holder Løkkefonden fast i, at drengenes og forældrenes indtryk af de intensive læringsforløb som Drengeakademiet og Københavnerakademiet vejer tungere end videnskabelig evidens.

Ny rapport: Intensivt læringsforløb har ingen effekt

Det intensive læringsforløb KøbenhavnerAkademiet har ingen effekt på hverken elevernes faglige resultater eller deres trivsel, viser en ny rapport fra Trygfondens Børneforskningscenter og Rambøll.

Professor: Fonde bør ‘disciplinere’ krav om afrapportering

Fondene bør nøje overveje, hvor mange krav de stiller til deres bevillingsmodtagere om afrapportering. Netop fondene har nemlig friheden til at styre uden om unødvendigt bureaukrati. Sådan lød ét af hovedbudskaberne fra evalueringsekspert og professor Peter Dahler-Larsen til sidste uges seminar om ‘Den Gode Afrapportering’ hos Novo Nordisk Fonden.

Ny digital platform vil skabe viden om fondes resultater

En ny digital platform for fonde og bevillingsmodtagere vil gøre det lettere at følge op på resultaterne af fondenes uddelinger. Ambitionen er at forbedre arbejdet med afrapportering og forhindre, at fondssekretariater og bevillingsmodtagere drukner i opgaven. Parterne bag platformen inviterer nu til et seminar om ‘den gode afrapportering’.

Ungdommens Røde Kors vil evaluere via brug af kontrolgrupper

Ungdommens Røde Kors (URK) vil afprøve et nyt evalueringsværktøj: Brug af kontrolgrupper. Det skal ske i samarbejde med Center for Ungdomsforskning i et projekt om mental trivsel blandt unge. Inddragelsen af metoden er i sig selv et forsøg, men hvis den virker, er planen, at den skal bredes ud til flere af organisationens indsatser. Derudover håber URK, at resultaterne vil kunne bruges over for politikere og fonde.

Strategi

Christen Obel: Vi er ikke flove over, at pengene kommer fra tobaksindustrien

13.600 danskere dør hvert år af rygning. Rygning er den største enkeltårsag til kræft og øger risikoen for flere end 15 forskellige kræftformer. Og...

BRFfondens uddelinger og byggeplaner er yderligere forsinket

Efter lang tids forsinkelse lykkedes det BRFfonden den 20. november at indgå aftale om køb af en grund til sit planlagte kollegiebyggeri. Første spadestik kan tages om over et år. Dermed lykkes det heller ikke i år for bestyrelsen at tage hul på uddelingsmidlerne, og den formuende fond har endnu ikke uddelt penge, siden den i 2014 frasolgte alle sine erhvervsaktiviteter – nemlig BRFkredit.

Peter Mads Clausen: Til gavn for Sønderborg – og Danfoss

I sine 20 år som formand for Bitten & Mads Clausens Fond har Peter Mads Clausen målrettet arbejdet for at gøre Sønderborg og resten af Sønderjylland til et attraktivt sted at bo – og samtidig gøre det nemmere for Danfoss at rekruttere arbejdskraft. Snart bliver listen over spektakulære byggerier, som den store fond står bag, suppleret med et ferieresort til 1,3 mia. kr. Den 70-årige formand har netop fået dispensation til at fortsætte på posten.

Nyt filantropisk virkemiddel skal skabe bedre projekter

Endnu bedre projekter er målet med Nordea-fondens nye filantropiske virkemiddel, som netop har været i brug for første gang. Virkemidlet skal give projektledere bedre forudsætninger for at skabe værdi både i de projekter, som fonden støtter, men også i deres fremtidige karriere som projektledere.

En fondspris er ét af mange værktøjer

Bikubenfonden står bag både Kronprinsparrets Priser og Udstillingsprisen Vision. Tidligere har fonden haft såvel Årets Reumert som en række museumspriser. For fondens direktør Søren Kaare-Andersen er en fondspris et af mange værktøjer i filantropiens værktøjskasse.

Abonnér

Uafhængige nyheder om den danske fondsverden

Få fuld adgang til alle artikler og analyser på fundats.dk – herunder løbende opdateringer af ’Branchen i tal’.

Fundats 2019 #06

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fondsloven bør opdateres, så de små almene fonde får mere fleksible rammer og bedre mulighed for at blive opløst. For Civilstyrelsens lempelse af den såkaldte anbringelsesbekendtgørelse er kun ét skridt på vejen til rimelige forhold for især de små almene fonde, lyder det fra fondsforsker Anker Brink Lund og flere bestyrelsesformænd.

Bevica Fonden: Fonde skal skrotte silotænkning

Skal udviklingen for alvor rykke, når det gælder mennesker med handicap, tilgængelighed og inklusion, skal der fokus på tværfaglighed og co-creation i fondsarbejdet. Samtidig skal fondene stoppe med at tænke i siloer, hvor det tit kan være svært at få støtte til handicapprojekter. Det mener Marianne Kofoed, direktør i Bevica Fonden og Kristian Moltke Martiny, forskningschef hos videnscentret Enactlab.

Den gamle fondsfilosofi udtrykker en moderne og holistisk virksomhedsmodel

De erhvervsdrivende fonde er eksempler på faktiske virksomheder, der har kombineret et kommercielt virke med et ikke-kommercielt sigte, til fælles fordel for både virksomhederne og det samfund de er en del af. Men med den forhøjede arveafgift og den nye beskatningsmodel for overdragelse af virksomheder til en erhvervsfond, risikerer man, at familievirksomheder fremover ender hos mindre samfundsgavnlige kapitalfonde, advarer CEO i Fonden Syddanske Forskerparker, Helle Thylkjær Henriksen.

Astrup forsøger comeback i Velliv Foreningen: “Pensionskunder blev snydt”

I 2015 blev Tryghedsgruppens pengetank 8 mia. kr. slankere. En af de absolutte hovedkræfter bag opsplitningen af Tryghedsgruppen, Jørn Astrup Hansen, forsøger nu et comeback i Velliv Foreningens repræsentantskab. Her vil han tage livtag med vedtægterne for foreningen, som netop er blevet eneejer af Velliv, Pension & Livsforsikringsselskab A/S.

Industriens Fond: Erhvervslivet får ikke nok ud af data

Dansk erhvervsliv kan styrke konkurrenceevnen, hvis virksomhederne bliver bedre til at udnytte egne og eksterne data. Det vil Industriens Fond gerne bidrage til med en ny temaindkaldelse om datadrevet vækst.

Lauritzen Fonden indgår samarbejde med Ungdomsbureauet

Lauritzen Fonden og Ungdomsbureauet har indgået et fire-årigt samarbejde for at få endnu flere unge til at tage ordet og bruge deres stemme i samfundet.

Kandidatfelt sætter rekord ved årets valg i Tryghedsgruppen

Rekordmange kandidater stiller op til repræsentantskabsvalg i Tryghedsgruppen.

Velliv Foreningen er nu ene herre i eget hus

Medlemmerne i Velliv Foreningen ejer nu i fællesskab deres eget pensionsselskab.

Realdania har fundet sin nye investeringsdirektør

Den filantropiske forening ansætter Kenneth Winther i stillingen som investeringsdirektør.

KFI Erhvervsdrivende Fond ansætter uddelingschef

KFI Erhvervsdrivende Fond har udvidet sekretariatet med ansættelsen af en uddelingschef. Fonden ønsker dermed at understrege vigtigheden af sine donationer.

Branchen i tal

Sådan honoreres erhvervsfondenes bestyrelser

Der er markant forskel på bestyrelseshonorarerne i de store erhvervsdrivende fonde, viser en ny opgørelse. Bestyrelsens ansvar, arbejdsmængde og opgavernes kompleksitet er nogle af de faktorer, der afgør niveauet. Og sammenlignet med de børsnoterede selskaber følger fondsbestyrelserne ikke helt med udviklingen, siger ekspert.

Danmarks Statistik: Fonde støttede samfundet med 17 mia. kr. i 2018

Dugfriske tal fra Danmarks Statistik viser, at danske erhvervsdrivende og almene fonde støttede almennyttige formål med knap 17 mia. kr. i 2018. De samlede bevillinger holder dermed niveauet fra rekordåret i 2017.

Flere ansatte i fondene følges af større uddelinger

De senere år er der kommet flere ansatte i fondene, men samtidig uddeler fondene også markant flere penge. Måler man på uddelinger per ansat sidder medarbejderne således ikke tættere på pengene i 2018, end de gjorde i 2015. Det viser en ny opgørelse baseret på 60 fonde.

Fondene ansætter stadig flere medarbejdere

Danske fonde får flere medarbejdere. Siden 2015 er en lang række fondes sekretariater nemlig vokset med over 30 pct. flere medarbejdere i gennemsnit. Det viser en gen­nem­gang af 60 fonde, som Nyhedsbrevet Dan­marks Fonde har foretaget. Flere ansøg­ninger og uddelinger, tættere projekt­ledelse og nye strate­gier ligger bag væksten, lyder nogle af forklaringerne.

Ny fondsanalyse: Små fonde styrker det lokale Danmark

De små og mellemstore fonde må ikke undervurderes. De står for de fleste af bevillingerne i 2017 og støtter oftere sociale formål end de store fonde, viser en ny analyse fra Fondenes Videncenter. Landdistrikternes Fællesråd bekræfter, at små fonde ofte er afgørende for lokalsamfundene og ønsker sig et fondsregister, der kan skabe værdi ved at forbinde fonde og lokalsamfund.