Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyldepennen har været flittigt i brug hos Lego Fonden den seneste tid. Den 4. september underskrev fondens administrerende direktør, John Goodwin, en samarbejdsaftale med...

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 milliarder kroner på prisskiltet, da Aarhus Universitets Forskningsfond som hovedaktionær i 2015 efter mange års salgsbestræbelser fandt en ny ejer til...

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der udvikles politik i de danske ministerier, skal FN’s verdensmål fremover spille en afgørende rolle. De fondsfinansierede danske målepunkter i Vores Mål-projektet bliver...

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Efter næsten 50 år som almen fond har Familien Hede-Nielsens Fond netop offentliggjort sit første årsregnskab som erhvervsdrivende fonde og redegjort for anbefalingerne om...

Seneste nyt

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyldepennen har været flittigt i brug hos Lego Fonden den seneste tid. Den 4. september underskrev fondens administrerende direktør,...

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Beslutningen om at ændre investeringsreglerne for tusindvis af almene fonde i Danmark har potentiale til at flytte milliarder af...

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 milliarder kroner på prisskiltet, da Aarhus Universitets Forskningsfond som hovedaktionær i 2015 efter mange års salgsbestræbelser...

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der overhovedet er noget, der hedder Egmont Fonden, skyldes en ung mands stålvilje til at opfylde sine ambitioner...

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Efter næsten 50 år som almen fond har Familien Hede-Nielsens Fond netop offentliggjort sit første årsregnskab som erhvervsdrivende fonde...

Fond og pensionskasse går sammen med kommuner om at bygge plejehjem

Ti større danske byer kan i de kommende år se frem til at få opført 70 til 100 plejehjemsboliger...

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvordan bliver frivillige sociale organisationer i Danmark bedre til både at rekruttere og fastholde de frivillige medarbejdere, som organisationerne...

Navne

Ny kommunikationschef i Leo Fondet

Leo Fondet har pr. 17. august ansat Signe Krabek som kommunikationschef. Derudover er Pernille Mørch-Sørensen ansat som Management Assistant....

Ny direktør i A.P. Møller Fonden

Efter 12 år som direktør for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller...

Ny kvæstor i Carlsbergfondet

Den 1. august i år skifter Kim Füchsel fra en lang karriere i PwC til stillingen som kvæstor for...

Udskiftning i Honorés fond

Erik Stener Jørgensen indtræder i bestyrelsen for Honorés Fond og overtager formandsposten efter Jon Dyhre Hansen, som også er...

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Danmarks største festivalfond, Fonden Roskilde Festival, ændrer nu sin strategi. Ændringen betyder, at fondens aktiviteter ikke i så høj...

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Bestyrelsen i Hjælpefonden 1981 besluttede før sommerferien at opløse fonden og uddele resterne til det økonomisk trængte M/S Museet...

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Coronakrisen har gjort markant indhug i Tryghedsgruppens resultat fra de frie investeringsmidler på ca. 7,5 mia. kr. Det oplyser Tryghedsgruppen...

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvordan bliver frivillige sociale organisationer i Danmark bedre til både at rekruttere og fastholde de frivillige medarbejdere, som organisationerne er så dybt afhængige af? Det...

Bikubenfonden vil under tag med sine samarbejdspartnere

Bikubenfonden har pr. 1. oktober solgt sit fondshus i Otto Mønsteds Gade til pensionskassen P+. Beslutningen om at sælge huset kommer i kølvandet på,...

Nye investeringsregler for fonde sendt i høring

Efter mere end halvandet års forberedelse har justitsminister Nick Hækkerup godkendt et udkast til nye investeringsregler for de almene fonde. Den såkaldte anbringelsesbekendtgørelse er...

Connie Hedegaard: Fonde skal tænke klima ind i alt mellem himmel og jord

Hverken klimakampen eller klimaudfordringerne er gået i hi, selvom næsten al fokus det seneste halve år har været på coronapandemiens hærgen kloden rundt. Til gengæld...

Serie: Gode rammer for gode donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad bankernes ti statsgodkendte forvaltningsafdelinger være match-makere for små fonde, der ønsker at blive fusioneret. Det fører til bedre forrentning af fondenes kapital, færre...

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Justitsministeriets krone pryder den hvide kontorbygnings moderne facade, hvor den transparente glasdør glider til side og byder indenfor. Det er her fondsmyndigheden, som en...

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Dette er en kommentar. Kommentaren er udtryk for skribenternes egne holdninger. Nogle vigtige beslutninger i livet overlader vi ikke til andre. Vi kan f.eks. stå...

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Siden april har Ci­vil­sty­rel­sen været i dialog med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at forbedre de længe kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ikke-er­hvervs­dri­vende fondes formuer. Fondenes bundne kapital...

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvilke problemer bør som minimum indgå i kommissoriet for en evt. kommende fondskommission? Fundats har spurgt en fondsretsekspert med mere end 20 års erfaring i at rådgive fonde. Partner i Horten, advokat Jim Øksnebjerg peger her på fire centrale områder, hvor rammevilkårene for fondssektoren kan forbedres. Det er vigtigt også at huske de fonde, der er undtaget fra de to fondslove, understreger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er politisk opbakning til at nedsætte et ekspertudvalg, der kan komme med forslag til ændringer af den kritiserede fondslov fra 1985. Hvis udvalget bliver en realitet, så skal både dets faglighed og kommissorium være brede. Sådan lyder anbefalingen fra professor i fondsret Rasmus Feldthusen fra Københavns Universitet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Problemerne for de almene fonde er så store, at det kan kræve en ‘gennemgribende revision’ af fondsloven, erkender justitsminister Nick Hækkerup (S) nu. Selvom Civilstyrelsen inden længe lemper reglerne for de almene fondes investeringer, så bliver der sandsynligvis brug for en større lovændring, varsler ministeren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Christiansborg tegner der sig nu et flertal for at modernisere fondsloven fra 1985 ved at nedsætte et ekspertudvalg. Flere ordførere fra både højre og venstre side af folketingssalen beder justitsminister Nick Hækkerup (S) om at gå ind i sagen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fondsloven bør opdateres, så de små almene fonde får mere fleksible rammer og bedre mulighed for at blive opløst. For Civilstyrelsens lempelse af den såkaldte anbringelsesbekendtgørelse er kun ét skridt på vejen til rimelige forhold for især de små almene fonde, lyder det fra fondsforsker Anker Brink Lund og flere bestyrelsesformænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys forude for de tusinder af små almene fonde, der kæmper med at skabe et afkast af deres investeringer. Civilstyrelsen arbejder nemlig...

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skatteminister Morten Bødskov (S) ønsker ikke at hæve fondenes konso­lide­rings­fra­drag foreløbig. Ifølge direktør Henrik Tvarnø fra A.P. Møller Fonden fore­tager ministeren der­med en fejlvurdering, som skader særligt de mindre fonde i Danmark. Han opfordrer ministeren til at rette fejlen hurtigst muligt.

FV19 fondspolitik: Det vil Enhedslisten

Et fondsregister for de almene fonde, nedsættelse eller fjernelse af konsolideringsfradraget og et grundigt eftersyn af fondenes skatteregler. Det er blot nogle af de vigtige punkter på fondsområdet for Enhedslisten. Bliver partiets fondsordfører Rune Lund genvalgt til Folketinget, står en større fondspakke på listen over strategisk vigtige projekter for partiet.

FV19 fondspolitik: Det vil Alternativet

Alternativet er villig til at kigge på både kon­soli­de­rings­fra­drag og an­bring­el­ses­be­kendt­gø­rel­se samt op­løs­nings­reg­ler for almene fonde. Samtidig mener partiets politiske ordfører Rasmus Nordqvist, at fondenes store betydning fordrer et langt større fokus fra po­li­tisk side.

FV19 fondspolitik: Det vil Radikale Venstre

Radikale Venstre er villig til at kigge på anbringelsesbekendtgørelsen og hæve opløsningsgrænsen for de almene fonde betydeligt. Partiets finansordfører Martin Lidegaard ser fondene som en kæmpe gevinst og vil gerne have lavet en egentlig politisk strategi for fondene – med nogle fælles pejlemærker. Han foreslår en samlet placering af fonde under Finansministeriet.

FV19 fondspolitik: Det vil Liberal Alliance

Liberal Alliance vil ændre opløsningsgrænsen for de almene fonde. For det giver ingen mening, at uddelinger ædes op af administration, siger partiets finansordfører Joachim B. Olsen. Han vil også gerne kigge på konsolideringsfradrag og anbringelsesbekendtgørelse, og han mener, det vil være klogt at placere både erhvervsdrivende og almene fonde under Erhvervsministeriet.

FV19 fondspolitik: Det vil Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti er villig til at hæve konsolideringsfradraget, hvis det viser sig, at staten får langt flere penge ind end forudset. Samtidig vil partiets erhvervsordfører Hans Kristian Skibby gerne kigge på såvel opløsningsregler for de almene fonde som på fondenes lovmæssige placering i fremtiden.

FV19 fondspolitik: Det vil Socialdemokratiet

Socialdemokratiet er villig til at kigge på såvel anbringelsesbekendtgørelsen som opløsningsreglerne for de almene fonde. Partiets finansordfører Benny Engelbrecht mener, at man løbende bør tilpasse reglerne til investeringsklimaet. Samtidig vil han gerne have en større dialog og viden om fondenes betydning for samfundet.

FV19 fondspolitik: Det vil Venstre

Der er behov for et serviceeftersyn på fondslovgivningen for de ikke-erhvervsdrivende fonde. Det er noget af det, Venstre vil arbejde med på fondsområdet i den kommende valgperiode. Samtidig mener partiets erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, at fondene selv må blive bedre til at råbe op og italesætte behovet for bedre rammevilkår over for politikerne på Christiansborg.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lovkomplekset for de almene fonde trænger til en sanering. Det mener både førende fondseksperter, professionelle rådgivere og fondsbestyrelser. De op imod 10.000 almene fonde kæmper med at vedligeholde milliardstore almennyttige ressourcer, som sygner hen i et hjørne af Justitsministeriets ressort. Nu opfordrer medlem af Folketingets retsudvalg, Mette Reissmann (S), justitsministeren til at fremlægge sine planer for fondsområdet.

Interviewserie: Topledelse i fonde

Connie Hedegaard: Fonde skal tænke klima ind i alt mellem himmel og jord

Hverken klimakampen eller klimaudfordringerne er gået i hi, selvom næsten al fokus det seneste halve år har været på coronapandemiens hærgen kloden rundt. Til gengæld...

Katherine Richardson: Der skal ruskes op i Aage V. Jensen Naturfond

Der er ikke faste pladser, når den fem personer store bestyrelse i Aage V. Jensen Naturfond holder sine møder – bortset fra én: Formanden...

Peter Schütze: Pengene skal pløjes tilbage til dér, hvor de kommer fra

Bredde er ikke noget fyord i Nordea-fonden. Tværtimod ligger det formanden for bestyrelsen i Nordea-fonden Peter Schütze meget på sinde at tale om bredde...

Fonde har brug for fælles organisation til at informere – ikke til lobbyarbejde

Selvom anbefalingerne til god fondsledelse har bidraget positivt til en professionalisering af ledelsen og har øget transparensen gevaldigt i mange danske fonde, er der...

Christine Buhl Andersen: Ny Carlsbergfondet skal være mere dialogbaseret

Jobskiftet havde været planlagt i mere end et halvt år, da Christine Buhl Andersen den 1. marts i år havde sin første arbejdsdag som...

Niels Peter Louis-Hansen: En af fondens piloteringspæle er at skabe glæde

Formanden for Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Niels Peter Louis-Hansen, smiler ofte med hele ansigtet og har let til latter. Og han ligner absolut...

Jens Ditlev Lauritzen: Social indsats og kulturstøtte går hånd i hånd

’Dannelse’ er et begreb, man støder på flere gange ved en rundtur på Lauritzen Fondens hjemmeside blandt andet i definitionen af fondens to fokusområder,...

Bo Stærmose: Samfundet kan ikke klare skærene uden støtte udefra

På trods af, at den danske velfærdsstat har et fintmasket net, bliver vi nødt til at erkende, at der er en række områder, hvor...

15. Juni Fonden har kurs mod mere strategisk filantropi og Rockwool-aktierne er ikke hellige

15. Juni Fonden er økonomisk og historisk tæt forbundet med Rockwool-koncernen, og aktierne i den verdensomspændende isoleringsvirksomhed udgør fire femtedele af fondens milliardformue. Men ifølge bestyrelsesformand Helene Kähler Hjenner kan bestyrelsen i 15. Juni Fonden i morgen beslutte at sælge Rockwool-aktierne, hvis det bedst fremtidssikrer fonden. Hun fortæller om en fond, som går i retning af at være mere proaktiv og mindre reaktiv – og fremover vil støtte færre og større projekter.

Christen Obel: Vi er ikke flove over, at pengene kommer fra tobaksindustrien

13.600 danskere dør hvert år af rygning. Rygning er den største enkeltårsag til kræft og øger risikoen for flere end 15 forskellige kræftformer. Og...

Peter Mads Clausen: Til gavn for Sønderborg – og Danfoss

I sine 20 år som formand for Bitten & Mads Clausens Fond har Peter Mads Clausen målrettet arbejdet for at gøre Sønderborg og resten af Sønderjylland til et attraktivt sted at bo – og samtidig gøre det nemmere for Danfoss at rekruttere arbejdskraft. Snart bliver listen over spektakulære byggerier, som den store fond står bag, suppleret med et ferieresort til 1,3 mia. kr. Den 70-årige formand har netop fået dispensation til at fortsætte på posten.

Sys Rovsing: Civilstyrelsen følger ikke med udviklingen i fondssektoren

Mens fondene er blevet mere moderne og professionelle, så halter Justitsministeriet langt efter samfundsudviklingen. Det mener en af den danske fondsverdens grand old ladies, advokat Sys Rovsing, der langer ud efter Civilstyrelsens ”konservative” og ”restriktive” administration som permutationsmyndighed. Og hun advarer desuden mod en uhensigtsmæssig fondstendens blandt kommunerne.

Scheibye: Fonde skal skrue op for fornyelse og ned for kontinuitet

Det er særdeles vigtigt at fastholde aldersgrænsen for medlemmer af danske fondsbestyrelser for at undgå taburetklæben og sikre fornyelse. Generelt har danske bestyrelsesmedlemmer en tendens til at sidde for længe i stolen, mener en af de mest erfarne bestyrelsesformænd i den danske fondsverden Sten Scheibye. Han viste selv vejen mod fornyelse kontra kontinuitet, da han sidste sommer stoppede som formand i Danmarks største fond, Novo Nordisk Fonden, og i løbet af de kommende tre-fem år siger han også farvel til sine øvrige formandsposter i blandt andet Industriens Fond og Knud Højgaards Fond.

Lars Frederiksen: Det er blevet vigtigere at opføre sig ordentligt

De danske fonde er de seneste år blevet langt mere transparente, og bestyrelserne har fået en større bevidsthed om, at de skal kunne stå på mål for alt, hvad de foretager sig – blandt andet hjulpet på vej af anbefalingerne fra Komitéen for God Fondsledelse. Men enkelte brodne kar risikerer fortsat at give fondsbranchen et plettet image. Det vurderer bestyrelsesformand i Hedorfs Fond Lars Frederiksen, der også er formand for Komitéen for God Selskabsledelse.

Bo Rygaard: Fremtidens fondsbestyrelse er yngre og mere filantropisk kompetent

Danske fondsbestyrelser vil i fremtiden sætte endnu mere fokus på den måde, de deler penge ud, og det kræver nye kompetencer i bestyrelserne. Det vil også medføre en foryngelse og fornyelse af bestyrelserne, forudser den erfarne bestyrelsesformand Bo Rygaard i dette personlige interview, hvor han giver sit bud på fremtidens bestyrelsesarbejde i danske fonde.

Bølgerne har lagt sig i Poul Due Jensens Fond

Efter et års tid med voldsom uro i Poul Due Jensens Fond, er der nu kommet ro i og udenfor bestyrelseslokalet. Det fastslår Jens Maaløe, der i april i år satte sig for bordenden i fonden som den fjerde formand siden marts 2018. Uenigheden i fondsbestyrelsen om, hvordan fondens pengetank skal administreres, er begravet. Og med transparens som det primære værktøj har Jens Maaløe sikret arbejdsro i fondens 12 personer store bestyrelse, der har den særlige sammensætning, at en tredjedel af medlemmerne er udpeget af Due Jensen-familien.

Fik du læst

Sådan fordeler familiefondene pengene

Personer med familiære relationer til fondsstiftere modtog sidste år knap en halv milliard kroner i uddelinger fra en række kendte familiefonde. Det fremgår af Fundats’...

Aktuelle emner

Effekt & resultater

Professor: Danske verdensmål må ikke erstatte dømmekraften

Med støtte fra en række fonde er FN’s verdensmål blevet danske. I alt 197 nye danske målepunkter er nemlig netop blevet offentliggjort i den...

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Flere af fondenes turboforløb til løft af fagligt svage elever har ingen eller kun en lille effekt. To forløb udviklet af en række offentlige...

Impact bliver omdrejningspunkt for Industriens Fond

Industriens Fond gør nu ‘impact’ til kernen i fondens filantropiske aktiviteter. Syv nyformulerede principper skal sikre, at fonden med uddelinger på omkring 250 mio....

Villum Fonden vil have mere viden om børns interesse for science i fritiden

I Bispebjerg ved København er børn og unge sammen med områdets ældre med til at udvikle lokalområdets byrum ved hjælp af blandt andet digitale...

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Underdirektør i den almennyttige forening Ældre Sagen Lars Linderholm har en mangeårig erfaring i at søge om midler til projekter. Og aldrig før har...

Kapitalforvaltning

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Beslutningen om at ændre investeringsreglerne for tusindvis af almene fonde i Danmark har potentiale til at flytte milliarder af fondskroner væk fra obligationer med...

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 milliarder kroner på prisskiltet, da Aarhus Universitets Forskningsfond som hovedaktionær i 2015 efter mange års salgsbestræbelser fandt en ny ejer til...

Connie Hedegaard: Fonde skal tænke klima ind i alt mellem himmel og jord

Hverken klimakampen eller klimaudfordringerne er gået i hi, selvom næsten al fokus det seneste halve år har været på coronapandemiens hærgen kloden rundt. Til gengæld...

Nye investeringsregler for fonde sendt i høring

Efter mere end halvandet års forberedelse har justitsminister Nick Hækkerup godkendt et udkast til nye investeringsregler for de almene fonde. Den såkaldte anbringelsesbekendtgørelse er...

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks milliarder kroner om året har de almene fonde i gennemsnit bevilget om året siden 2016 ifølge Danmarks Statistik. Men bevillingerne kunne hvert eneste år...

Kultur

Tendens: Lokale fonde sætter fart på byfornyelse

Landet over sætter både store og små fonde fokus på at vende en negativ spiral, så købstæderne igen bliver attraktive for både beboere og...

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Danmarks største festivalfond, Fonden Roskilde Festival, ændrer nu sin strategi. Ændringen betyder, at fondens aktiviteter ikke i så høj grad som tidligere vil være...

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Bestyrelsen i Hjælpefonden 1981 besluttede før sommerferien at opløse fonden og uddele resterne til det økonomisk trængte M/S Museet for Søfart. På grund af...

Byfond møblerer Frederiksberg

Frederiksbergs borgere har fået nye måder at mødes på i byen. Kommunen har nemlig fået fire nye områder med specialdesignede byrumsmøbler, der frit kan...

15. Juni Fonden corono-støtter yngre billedkunstnere

15. Juni Fonden tager nu nyt et initiativ for at afbøde konsekvenserne af corona-nedlukningerne. De rammer nemlig både den enkelte kunstner, de kulturelle institutioner...

Børn & unge

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyldepennen har været flittigt i brug hos Lego Fonden den seneste tid. Den 4. september underskrev fondens administrerende direktør, John Goodwin, en samarbejdsaftale med...

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der overhovedet er noget, der hedder Egmont Fonden, skyldes en ung mands stålvilje til at opfylde sine ambitioner trods en fattig opvækst. Og...

Nordea-fonden øger fokus på mindste børns gode start på livet

”Lidt go' musik gør alle mennesker glade,” sang dansktop-crooneren Gustav Winckler for efterhånden mange år siden. Ud fra devisen, at god musik skal gøre...

Lauritzen Fonden vil hjælpe Esbjergs unge i job eller uddannelse

Lauritzen Fonden har et særlig godt øje til Esbjerg og koncentrerer sine sociale indsatser omkring Esbjerg-området. Det førte i sommeren 2019 blandt andet til...

Nyt værktøj skal skærpe Smilfondens strategi

Helt normalt og alligevel usædvanligt. Sådan kan en kommende konkurrence fra Smilfonden beskrives. Smilfonden er nemlig gået sammen med konsulenthuset Boston Consulting Group om en...

Branchen i tal

Fondes almennyttige uddelinger overvurderet i årevis

Siden 2016 har danske fonde og filantropiske foreninger hvert år indberettet deres uddelinger til Danmarks Statistiks officielle fondsstatistik. Men det viser sig nu, at...