Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang række processer i danske virksomheders produktion sker med energi fra olie, kul og gas, og blandt andet i fødevareindustrien stammer energien primært...

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fonden Fjerde Maj Kollegiet på Frederiksberg annullerer nu den kontroversielle ansættelse af rektor for Københavns Universitet, Henrik Wegener. Rektoren skulle ellers efter planen overtage stillingen...

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lokale sportslige succeshistorier og beskrivelser af ildsjæle inden for idrætslivet i Sorø lander i disse dage i mailboksen hos filialchef Sune Kristensen i Sydbank...

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Danmarks formentlig mest ansøgte fond, Nordea-fonden, har netop indført elektroniske bestyrelsesmøder. Siden slutningen af 2019 har fondens otte bestyrelsesmedlemmer nemlig suppleret de traditionelle fysiske møder...

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Siden april har Ci­vil­sty­rel­sen været i dialog med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at forbedre de længe kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ikke-er­hvervs­dri­vende fondes formuer. Fondenes bundne kapital...

Seneste nyt

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang række processer i danske virksomheders produktion sker med energi fra olie, kul og gas, og blandt andet...

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lokale sportslige succeshistorier og beskrivelser af ildsjæle inden for idrætslivet i Sorø lander i disse dage i mailboksen hos...

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fonden Fjerde Maj Kollegiet på Frederiksberg annullerer nu den kontroversielle ansættelse af rektor for Københavns Universitet, Henrik Wegener. Rektoren skulle...

Bo Stærmose: Samfundet kan ikke klare skærene uden støtte udefra

På trods af, at den danske velfærdsstat har et fintmasket net, bliver vi nødt til at erkende, at der...

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Krista og Viggo Petersens Fond, i daglig tale KV Fonden, mandag den 23. marts markerer sit 70-års jubilæum...

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tømrer, en familiefar og en konsulent. Flere helt almindelige forsikringskunder var blandt topscorerne ved Tryghedsgruppens valg i Region...

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kandidatuddannelsen er den første danske universitetsuddannelse om detailhandel og får navnet MSc in Commercial and Retail Management, skriver KFI...

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Danmarks formentlig mest ansøgte fond, Nordea-fonden, har netop indført elektroniske bestyrelsesmøder. Siden slutningen af 2019 har fondens otte bestyrelsesmedlemmer nemlig...

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Siden april har Ci­vil­sty­rel­sen været i dialog med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at forbedre de længe kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de...

Naturfond og TV 2 laver ny indsamlingskampagne for dyr og planter

  Efter sidste års succes med indsamlingen ’Danmark Planter Træer’, går den Danske Naturfond og TV 2 nu sammen om...

Nyt støtteprogram fra Nordisk Kulturfond skal bryde nationale og mentale grænser

Nordisk Kulturfonds nye støtteprogram Globus skal finansiere projekter, der ikke kan laves i Norden alene. Det er fondens hidtil...

Bendt Bendtsen træder ind i fondsbestyrelse

Tidligere minister og formand for Det Konservative Folkeparti Bendt Bendtsen (K) er netop tiltrådt som bestyrelsesmedlem hos Kraks Fond...

Navne

Bendt Bendtsen træder ind i fondsbestyrelse

Tidligere minister og formand for Det Konservative Folkeparti Bendt Bendtsen (K) er netop tiltrådt som bestyrelsesmedlem hos Kraks Fond...

Lauritzen Fonden ansætter ny leder af civilsamfundscenter

Lauritzen Fonden har ansat Thomas Abrahamsen som daglig leder for fondens kultur- og medborgerhus Platformen i Esbjerg.

Ny fondsrådgiver til den A.P. Møllerske Støttefond

Det sociale team i Den A.P. Møllerske Støttefond ansætter ny fondsrådgiver, der skal styrke dialogen med civilsamfundet.

Ny seniorrådgiver i Bikubenfonden

Bikubenfonden henter ny seniorrådgiver til det sociale område. Jakob Schjørring kommer fra en stilling i Rockwool Fondens Interventionsenhed.

Brian Mikkelsen indtræder i Kraks Fond

Adm. direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen er udpeget til bestyrelsen i Kraks Fond.

Naturfond og TV 2 laver ny indsamlingskampagne for dyr og planter

  Efter sidste års succes med indsamlingen ’Danmark Planter Træer’, går den Danske Naturfond og TV 2 nu sammen om en ny indsamlingskampagne. Denne gang...

Disse nye erhvervsdrivende fonde blev stiftet i 2019

I alt 30 erhvervsdrivende fonde dukkede op på landkortet i løbet 2019. Én fond ønsker at fremme Danmark som tennisnation, en anden at bruge ‘happiness’ som nyt styringsredskab i sundhedsvæsenet, mens en tredje vil dokumentere verdens vilde natur. Og så har realitystjernen Linse Kessler også stiftet en fond.

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvilke problemer bør som minimum indgå i kommissoriet for en evt. kommende fondskommission? Fundats har spurgt en fondsretsekspert med mere end 20 års erfaring i at rådgive fonde. Partner i Horten, advokat Jim Øksnebjerg peger her på fire centrale områder, hvor rammevilkårene for fondssektoren kan forbedres. Det er vigtigt også at huske de fonde, der er undtaget fra de to fondslove, understreger han.

Global HR-chef i Velux Gruppen: Fondene skal indgå i virksomhedens employer branding

Velux og Villum-fondenes almennyttige uddelinger på blandt andet klimaområdet giver en enorm stolthed blandt de 16.000 medarbejdere i virksomhederne under VKR Holding i både ind- og udland, siger Velux´ globale HR-chef Iben Schmidt Helbirk. Velux ønsker fremover i højere grad end hidtil at bruge fondene som en del af virksomhedens branding for at kunne tiltrække unge, dygtige medarbejdere.

Nyt redskab skal måle forskningsbevillingers effekt på samfundet

Et nyt redskab skal måle, hvordan investeringer i excellent forskning gavner det brede samfund. Villum Fonden står bag initiativet, der får ros fra Lundbeckfonden, som selv arbejder ud fra en lignende filosofi.

Nyt støtteprogram fra Nordisk Kulturfond skal bryde nationale og mentale grænser

Nordisk Kulturfonds nye støtteprogram Globus skal finansiere projekter, der ikke kan laves i Norden alene. Det er fondens hidtil længste støtteprogram, som dækker den...

Løn: Sådan honoreres fondenes topchefer

Der er langt fra top til bund, når det handler om fondsdirektørernes løn i 2018. Både når det kommer til den samlede løn og dens forholdsmæssige udvikling siden sidste år. Det viser en ny opgørelse af vederlag til de øverste direktører i en række store danske fonde. BRFfondens direktør tegner sig for årets største lønstigning i procent.

Serie: Gode rammer for gode donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er politisk opbakning til at nedsætte et ekspertudvalg, der kan komme med forslag til ændringer af den kritiserede fondslov fra 1985. Hvis udvalget bliver en realitet, så skal både dets faglighed og kommissorium være brede. Sådan lyder anbefalingen fra professor i fondsret Rasmus Feldthusen fra Københavns Universitet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Problemerne for de almene fonde er så store, at det kan kræve en ‘gennemgribende revision’ af fondsloven, erkender justitsminister Nick Hækkerup (S) nu. Selvom Civilstyrelsen inden længe lemper reglerne for de almene fondes investeringer, så bliver der sandsynligvis brug for en større lovændring, varsler ministeren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Christiansborg tegner der sig nu et flertal for at modernisere fondsloven fra 1985 ved at nedsætte et ekspertudvalg. Flere ordførere fra både højre og venstre side af folketingssalen beder justitsminister Nick Hækkerup (S) om at gå ind i sagen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fondsloven bør opdateres, så de små almene fonde får mere fleksible rammer og bedre mulighed for at blive opløst. For Civilstyrelsens lempelse af den såkaldte anbringelsesbekendtgørelse er kun ét skridt på vejen til rimelige forhold for især de små almene fonde, lyder det fra fondsforsker Anker Brink Lund og flere bestyrelsesformænd.

Tvivlsom rådgivning fra Danske Bank til kongehusets velgørende fonde

Danske Forvaltning har rådgivet flere af konge­hu­sets almen­nyttige fonde til kun at købe bankens egne investe­rings­pro­duk­ter, selvom produk­terne er både dyrere og har givet dårli­gere afkast end resten af mar­kedet. Almen­nyttige fonde kan ikke regne med uvildig råd­giv­ning fra deres bank, siger professor.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys forude for de tusinder af små almene fonde, der kæmper med at skabe et afkast af deres investeringer. Civilstyrelsen arbejder nemlig...

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skatteminister Morten Bødskov (S) ønsker ikke at hæve fondenes konso­lide­rings­fra­drag foreløbig. Ifølge direktør Henrik Tvarnø fra A.P. Møller Fonden fore­tager ministeren der­med en fejlvurdering, som skader særligt de mindre fonde i Danmark. Han opfordrer ministeren til at rette fejlen hurtigst muligt.

FV19 fondspolitik: Det vil Enhedslisten

Et fondsregister for de almene fonde, nedsættelse eller fjernelse af konsolideringsfradraget og et grundigt eftersyn af fondenes skatteregler. Det er blot nogle af de vigtige punkter på fondsområdet for Enhedslisten. Bliver partiets fondsordfører Rune Lund genvalgt til Folketinget, står en større fondspakke på listen over strategisk vigtige projekter for partiet.

FV19 fondspolitik: Det vil Alternativet

Alternativet er villig til at kigge på både kon­soli­de­rings­fra­drag og an­bring­el­ses­be­kendt­gø­rel­se samt op­løs­nings­reg­ler for almene fonde. Samtidig mener partiets politiske ordfører Rasmus Nordqvist, at fondenes store betydning fordrer et langt større fokus fra po­li­tisk side.

FV19 fondspolitik: Det vil Radikale Venstre

Radikale Venstre er villig til at kigge på anbringelsesbekendtgørelsen og hæve opløsningsgrænsen for de almene fonde betydeligt. Partiets finansordfører Martin Lidegaard ser fondene som en kæmpe gevinst og vil gerne have lavet en egentlig politisk strategi for fondene – med nogle fælles pejlemærker. Han foreslår en samlet placering af fonde under Finansministeriet.

FV19 fondspolitik: Det vil Liberal Alliance

Liberal Alliance vil ændre opløsningsgrænsen for de almene fonde. For det giver ingen mening, at uddelinger ædes op af administration, siger partiets finansordfører Joachim B. Olsen. Han vil også gerne kigge på konsolideringsfradrag og anbringelsesbekendtgørelse, og han mener, det vil være klogt at placere både erhvervsdrivende og almene fonde under Erhvervsministeriet.

FV19 fondspolitik: Det vil Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti er villig til at hæve konsolideringsfradraget, hvis det viser sig, at staten får langt flere penge ind end forudset. Samtidig vil partiets erhvervsordfører Hans Kristian Skibby gerne kigge på såvel opløsningsregler for de almene fonde som på fondenes lovmæssige placering i fremtiden.

FV19 fondspolitik: Det vil Socialdemokratiet

Socialdemokratiet er villig til at kigge på såvel anbringelsesbekendtgørelsen som opløsningsreglerne for de almene fonde. Partiets finansordfører Benny Engelbrecht mener, at man løbende bør tilpasse reglerne til investeringsklimaet. Samtidig vil han gerne have en større dialog og viden om fondenes betydning for samfundet.

FV19 fondspolitik: Det vil Venstre

Der er behov for et serviceeftersyn på fondslovgivningen for de ikke-erhvervsdrivende fonde. Det er noget af det, Venstre vil arbejde med på fondsområdet i den kommende valgperiode. Samtidig mener partiets erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, at fondene selv må blive bedre til at råbe op og italesætte behovet for bedre rammevilkår over for politikerne på Christiansborg.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lovkomplekset for de almene fonde trænger til en sanering. Det mener både førende fondseksperter, professionelle rådgivere og fondsbestyrelser. De op imod 10.000 almene fonde kæmper med at vedligeholde milliardstore almennyttige ressourcer, som sygner hen i et hjørne af Justitsministeriets ressort. Nu opfordrer medlem af Folketingets retsudvalg, Mette Reissmann (S), justitsministeren til at fremlægge sine planer for fondsområdet.

Danfoss-fond og Illum Fondet lammet af fondsregler: får nej til at udlodde formuerne

Formuerne i Danfoss’ Understøttelsesfond og Illum Fondet ligger underdrejet. Når regningerne er betalt, er der knap flere penge at dele ud af. Begge fondsbestyrelser har fået afslag på at lukke ned og uddele resten af millionformuerne til formålet eller til socialøkonomiske virksomheder. En revision af fondsloven bør overvejes, lyder det fra Danfoss’ Understøttelsesfond.

Læger uden Grænsers frigjorte penge skal bindes igen

De humanitære og velgørende organisationers problemer med båndlagte arvemidler er langt fra løst efter Civilstyrelsens afgørelse i Læger uden Grænser-sagen i forrige uge. Kapitalen på 66 mio. kr. er kun frigjort på betingelse af, at fonden sparer beløbet sammen og fastfryser det igen. Danmarks Fonde har søgt svar på, hvor lang tid fonden får til at genrejse kapitalen. Og vi har set på de to helt væsensforskellige opfattelser af begrebet ’arveindtægt’, der udstiller skismaet mellem de indsamlende fondes daglige drift og evighedsperspektivet i fondsloven, som administreres af en grundig, men hårdt presset fondsmyndighed. ”Det bedste vil være en politisk løsning og en justering af fondsloven,” siger administrerende direktør i SOS Børnebyerne, Mads Klæstrup Kristensen, som sidste år måtte fastfryse arvemidler for 26 mio. kr.

Rentedød – for stor til at dø, for lille til at overleve

På Fyn har en fond i flere år kæmpet for at få lov til at opløse sig selv, men har for nylig fået afslag, fordi den er for stor. I Odsherred har en lille fond valgt at nedlægge sig selv, fordi afkastet de seneste år næsten var forsvundet.

Fonde i afmagt: Rigide regler mindsker vores uddelinger

De omdiskuterede krav til almennyttige fondes kapitalanbringelse rammer uddelingerne. Det er budskabet fra flere almennyttige fonde, der har svært ved at se fornuften i, at store dele af formuen skal bindes i værdipapirer, der ikke giver noget nævneværdigt afkast. De nuværende regler begrænser fondenes muligheder for at skabe overskud med den konsekvens, at de har færre penge at dele ud af, advarer de.

Fondsforsker: Opret hospice for danske fonde

Danmark er ved at miste sin førerposition som landet med flest almennyttige fonde per indbygger. Der bliver stort set ikke oprettet nye erhvervsfonde mere og mange mindre fonde er fanget i en dødsspiral. “Jeg vil foreslå, at man opretter et hospice for danske fonde – et sted, hvor de kan dø en værdig død,” sagde professor Anker Brink Lund på sommerens konference i det europæiske netværk for forskning i filantropi, ERNOP.

Civilstyrelsen godkender fusion af Niels Brock-fonde

Faldende renteindtægter, risiko for kurstab og muligheden for større gennemslagskraft. Det er blandt de årsager, som fik to mindre ikke-erhvervsdrivende fonde til at søge om tilladelse til at fusionere. Fondene havde beslægtede formål, og derfor har Civilstyrelsen nu godkendt sammenlægningen.

LA tager investeringsregler for almennyttige fonde op med regeringen

Liberal Alliances fondsordfører tager nu problemet med de restriktive investeringsregler for almennyttige fonde op med skatteministeren. De ikke-erhvervsdrivende fonde er ekstra hårdt ramt af Civilstyrelsens regelsæt efter fondenes konsolideringsfradrag sidste år blev reduceret med 21 procentpoint. For mens erhvervsfonde kan investere frit, så gør særreglerne det svært for de ikke-erhvervsdrivende fonde at sikre formuens købekraft og samtidig opretholde de almennyttige uddelinger.

Civilstyrelsens udflytning blokerer for flere donationer fra tusindvis af almennyttige fonde

Op mod 8.000 almen­nyttige fonde lider under de meget lave renter, som i kombination med et sæt rigide kapitalregler for fonde, betyder færre almen­nyttige donationer. Flere eksperter mener, at Civilstyrelsens regelsæt er i konflikt med inten­tionerne i fondsloven. Men på grund af udflytning til Viborg er styrelsen så trængt på ressourcer, at det ikke er muligt at gennemføre en revidering af reglerne, forklarer styrelsens direktør. ”Men så bør man politisk overveje, om der er andre muligheder for at løse problemet,” siger professor i fondsret, Rasmus Feldthusen.

Interviewserie: Topledelse i fonde

15. Juni Fonden har kurs mod mere strategisk filantropi og Rockwool-aktierne er ikke hellige

15. Juni Fonden er økonomisk og historisk tæt forbundet med Rockwool-koncernen, og aktierne i den verdensomspændende isoleringsvirksomhed udgør fire femtedele af fondens milliardformue. Men ifølge bestyrelsesformand Helene Kähler Hjenner kan bestyrelsen i 15. Juni Fonden i morgen beslutte at sælge Rockwool-aktierne, hvis det bedst fremtidssikrer fonden. Hun fortæller om en fond, som går i retning af at være mere proaktiv og mindre reaktiv – og fremover vil støtte færre og større projekter.

Peter Mads Clausen: Til gavn for Sønderborg – og Danfoss

I sine 20 år som formand for Bitten & Mads Clausens Fond har Peter Mads Clausen målrettet arbejdet for at gøre Sønderborg og resten af Sønderjylland til et attraktivt sted at bo – og samtidig gøre det nemmere for Danfoss at rekruttere arbejdskraft. Snart bliver listen over spektakulære byggerier, som den store fond står bag, suppleret med et ferieresort til 1,3 mia. kr. Den 70-årige formand har netop fået dispensation til at fortsætte på posten.

Sys Rovsing: Civilstyrelsen følger ikke med udviklingen i fondssektoren

Mens fondene er blevet mere moderne og professionelle, så halter Justitsministeriet langt efter samfundsudviklingen. Det mener en af den danske fondsverdens grand old ladies, advokat Sys Rovsing, der langer ud efter Civilstyrelsens ”konservative” og ”restriktive” administration som permutationsmyndighed. Og hun advarer desuden mod en uhensigtsmæssig fondstendens blandt kommunerne.

Scheibye: Fonde skal skrue op for fornyelse og ned for kontinuitet

Det er særdeles vigtigt at fastholde aldersgrænsen for medlemmer af danske fondsbestyrelser for at undgå taburetklæben og sikre fornyelse. Generelt har danske bestyrelsesmedlemmer en tendens til at sidde for længe i stolen, mener en af de mest erfarne bestyrelsesformænd i den danske fondsverden Sten Scheibye. Han viste selv vejen mod fornyelse kontra kontinuitet, da han sidste sommer stoppede som formand i Danmarks største fond, Novo Nordisk Fonden, og i løbet af de kommende tre-fem år siger han også farvel til sine øvrige formandsposter i blandt andet Industriens Fond og Knud Højgaards Fond.

Lars Frederiksen: Det er blevet vigtigere at opføre sig ordentligt

De danske fonde er de seneste år blevet langt mere transparente, og bestyrelserne har fået en større bevidsthed om, at de skal kunne stå på mål for alt, hvad de foretager sig – blandt andet hjulpet på vej af anbefalingerne fra Komitéen for God Fondsledelse. Men enkelte brodne kar risikerer fortsat at give fondsbranchen et plettet image. Det vurderer bestyrelsesformand i Hedorfs Fond Lars Frederiksen, der også er formand for Komitéen for God Selskabsledelse.

Bo Rygaard: Fremtidens fondsbestyrelse er yngre og mere filantropisk kompetent

Danske fondsbestyrelser vil i fremtiden sætte endnu mere fokus på den måde, de deler penge ud, og det kræver nye kompetencer i bestyrelserne. Det vil også medføre en foryngelse og fornyelse af bestyrelserne, forudser den erfarne bestyrelsesformand Bo Rygaard i dette personlige interview, hvor han giver sit bud på fremtidens bestyrelsesarbejde i danske fonde.

Bølgerne har lagt sig i Poul Due Jensens Fond

Efter et års tid med voldsom uro i Poul Due Jensens Fond, er der nu kommet ro i og udenfor bestyrelseslokalet. Det fastslår Jens Maaløe, der i april i år satte sig for bordenden i fonden som den fjerde formand siden marts 2018. Uenigheden i fondsbestyrelsen om, hvordan fondens pengetank skal administreres, er begravet. Og med transparens som det primære værktøj har Jens Maaløe sikret arbejdsro i fondens 12 personer store bestyrelse, der har den særlige sammensætning, at en tredjedel af medlemmerne er udpeget af Due Jensen-familien.

Aktuelle emner

Fondstilsyn

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Siden april har Ci­vil­sty­rel­sen været i dialog med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at forbedre de længe kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ikke-er­hvervs­dri­vende fondes formuer. Fondenes bundne kapital...

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvilke problemer bør som minimum indgå i kommissoriet for en evt. kommende fondskommission? Fundats har spurgt en fondsretsekspert med mere end 20 års erfaring i at rådgive fonde. Partner i Horten, advokat Jim Øksnebjerg peger her på fire centrale områder, hvor rammevilkårene for fondssektoren kan forbedres. Det er vigtigt også at huske de fonde, der er undtaget fra de to fondslove, understreger han.

Civilstyrelsen vil rette op på ”urimelig lang sagsbehandlingstid”

Fondsmyndigheden igangsætter nu initiativer for at nedbringe sagsbehandlingstiden. Det oplyser Justitsminister Nick Hækkerup til Folketingets retsudvalg.

Familiefond mangedobler bestyrelseshonoraret

Bestyrelseshonoraret i de erhvervsdrivende fonde er generelt ikke fulgt med de senere års udvikling i de store selskaber. Men en enkelt af de store erhvervsdrivende fonde skiller sig ud ved at have mere end tredoblet det samlede honorar til bestyrelsesmedlemmerne i 2018. Det fremgår af en opgørelse, Fundats har lavet over honorarerne i erhvervsfonde, der ikke følger transparensanbefalingen.

Spøgelsesfonde huserer i CVR-registeret

På trods af nye officielle fondsstatistikker er der fortsat ingen der ved, hvor mange almene fonde, der findes i Danmark. To stikprøver, som Fundats har gennemført, indikerer, at omkring ti procent af de almene fonde i CVR-registeret ikke eksisterer ude i den virkelige verden. Hverken Erhvervsstyrelsen, Civilstyrelsen eller Skatteforvaltningen bærer tilsyneladende ansvaret for at rette fejlene, når de bliver opdaget.

Kapitalforvaltning

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Siden april har Ci­vil­sty­rel­sen været i dialog med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at forbedre de længe kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ikke-er­hvervs­dri­vende fondes formuer. Fondenes bundne kapital...

Fonde mangler ofte en veldefineret investeringspolitik

En hel del fonde har en mangelfuld eller slet ingen nedskrevet investeringspolitik. Det koster penge og reducerer mulighederne for udbetalinger – særligt i en verden, hvor kronisk lave renter er blevet hverdag. Udfordringen med en investeringspolitik er på ingen måde løst ved at uddelegere investeringsansvaret til en ekstern forvalter, påpeger Mads Jensen og Allan Soon Lorenzen, Managing Partners i Jentzen & Partners, der arbejder med rådgivning til institutionelle investorer.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys forude for de tusinder af små almene fonde, der kæmper med at skabe et afkast af deres investeringer. Civilstyrelsen arbejder nemlig...

Flere fondsformuer bliver renset for tobaksaktier

Danske Invest stopper med at investere i tobak på tværs af alle investeringsprodukter. Dermed bliver en lang række almennyttige og velgørende fondes formuer renset for tobaksaktier. ”Vi klapper i vore hænder,” siger bestyrelsesformand i Niels Brock Fonden.

Connie Hedegaard: Fondenes omdømme risikerer stor skade

Fondene risikerer at skade deres omdømme både på Christiansborg og hos befolkningen, hvis de ikke strammer op på klimafronten. Det var en af Connie Hedegaards centrale pointer, da hun som formand for KR Foundation talte om klimafilantropi på konsulentvirksomheden PwC’s fondskonference.

Effekt & resultater

Nyt redskab skal måle forskningsbevillingers effekt på samfundet

Et nyt redskab skal måle, hvordan investeringer i excellent forskning gavner det brede samfund. Villum Fonden står bag initiativet, der får ros fra Lundbeckfonden, som selv arbejder ud fra en lignende filosofi.

Mary Fonden efter evaluering: Vi vil forbedre og styrke vores program

Pædagoger og lærere har svært ved at bruge Mary Fondens pædagogiske redskab Læseleg, som kaldes både ‘omstændeligt’, ‘ressourcekrævende’ og for ‘ambitiøst’. Til gengæld er det faglige indhold af høj kvalitet, konkluderer en ny evaluering af Læseleg finansieret af Egmont Fonden. Mary Fonden går nu i gang med at videreudvikle redskabet.

Løkkefonden trodser forskerne: “læringsforløb virker”

Trods adskillige forskeres advarsler holder Løkkefonden fast i, at drengenes og forældrenes indtryk af de intensive læringsforløb som Drengeakademiet og Københavnerakademiet vejer tungere end videnskabelig evidens.

Ny rapport: Intensivt læringsforløb har ingen effekt

Det intensive læringsforløb KøbenhavnerAkademiet har ingen effekt på hverken elevernes faglige resultater eller deres trivsel, viser en ny rapport fra Trygfondens Børneforskningscenter og Rambøll.

Professor: Fonde bør ‘disciplinere’ krav om afrapportering

Fondene bør nøje overveje, hvor mange krav de stiller til deres bevillingsmodtagere om afrapportering. Netop fondene har nemlig friheden til at styre uden om unødvendigt bureaukrati. Sådan lød ét af hovedbudskaberne fra evalueringsekspert og professor Peter Dahler-Larsen til sidste uges seminar om ‘Den Gode Afrapportering’ hos Novo Nordisk Fonden.

Strategi

Global HR-chef i Velux Gruppen: Fondene skal indgå i virksomhedens employer branding

Velux og Villum-fondenes almennyttige uddelinger på blandt andet klimaområdet giver en enorm stolthed blandt de 16.000 medarbejdere i virksomhederne under VKR Holding i både ind- og udland, siger Velux´ globale HR-chef Iben Schmidt Helbirk. Velux ønsker fremover i højere grad end hidtil at bruge fondene som en del af virksomhedens branding for at kunne tiltrække unge, dygtige medarbejdere.

Fuldt hus til Novo Nordisk Fondens første strategidag

Novo Nordisk Fonden gik live, da fonden for første gang præsenterede sine strategiske satsningsområder foran et stort publikum af interesserede samarbejdspartnere og ansøgere. Idéen med arrangementet var både at styrke dialogen med interessenterne og skabe transparens, siger fondens kommunikationschef Steffen Lüders.

Christen Obel: Vi er ikke flove over, at pengene kommer fra tobaksindustrien

13.600 danskere dør hvert år af rygning. Rygning er den største enkeltårsag til kræft og øger risikoen for flere end 15 forskellige kræftformer. Og...

BRFfondens uddelinger og byggeplaner er yderligere forsinket

Efter lang tids forsinkelse lykkedes det BRFfonden den 20. november at indgå aftale om køb af en grund til sit planlagte kollegiebyggeri. Første spadestik kan tages om over et år. Dermed lykkes det heller ikke i år for bestyrelsen at tage hul på uddelingsmidlerne, og den formuende fond har endnu ikke uddelt penge, siden den i 2014 frasolgte alle sine erhvervsaktiviteter – nemlig BRFkredit.

Peter Mads Clausen: Til gavn for Sønderborg – og Danfoss

I sine 20 år som formand for Bitten & Mads Clausens Fond har Peter Mads Clausen målrettet arbejdet for at gøre Sønderborg og resten af Sønderjylland til et attraktivt sted at bo – og samtidig gøre det nemmere for Danfoss at rekruttere arbejdskraft. Snart bliver listen over spektakulære byggerier, som den store fond står bag, suppleret med et ferieresort til 1,3 mia. kr. Den 70-årige formand har netop fået dispensation til at fortsætte på posten.

Fundats 2020 #06

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Siden april har Ci­vil­sty­rel­sen været i dialog med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at forbedre de længe kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ikke-er­hvervs­dri­vende fondes formuer. Fondenes bundne kapital...

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Danmarks formentlig mest ansøgte fond, Nordea-fonden, har netop indført elektroniske bestyrelsesmøder. Siden slutningen af 2019 har fondens otte bestyrelsesmedlemmer nemlig suppleret de traditionelle fysiske møder...

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kandidatuddannelsen er den første danske universitetsuddannelse om detailhandel og får navnet MSc in Commercial and Retail Management, skriver KFI Erhvervsdrivende Fond på sin hjemmeside. “Danmark...

Naturfond og TV 2 laver ny indsamlingskampagne for dyr og planter

  Efter sidste års succes med indsamlingen ’Danmark Planter Træer’, går den Danske Naturfond og TV 2 nu sammen om en ny indsamlingskampagne. Denne gang...

Nyt støtteprogram fra Nordisk Kulturfond skal bryde nationale og mentale grænser

Nordisk Kulturfonds nye støtteprogram Globus skal finansiere projekter, der ikke kan laves i Norden alene. Det er fondens hidtil længste støtteprogram, som dækker den...

Bendt Bendtsen træder ind i fondsbestyrelse

Tidligere minister og formand for Det Konservative Folkeparti Bendt Bendtsen (K) er netop tiltrådt som bestyrelsesmedlem hos Kraks Fond fra 1. februar 2020. Han er...

Lauritzen Fonden ansætter ny leder af civilsamfundscenter

Lauritzen Fonden har ansat Thomas Abrahamsen som daglig leder for fondens kultur- og medborgerhus Platformen i Esbjerg.

Ny fondsrådgiver til den A.P. Møllerske Støttefond

Det sociale team i Den A.P. Møllerske Støttefond ansætter ny fondsrådgiver, der skal styrke dialogen med civilsamfundet.

Branchen i tal

Disse nye erhvervsdrivende fonde blev stiftet i 2019

I alt 30 erhvervsdrivende fonde dukkede op på landkortet i løbet 2019. Én fond ønsker at fremme Danmark som tennisnation, en anden at bruge ‘happiness’ som nyt styringsredskab i sundhedsvæsenet, mens en tredje vil dokumentere verdens vilde natur. Og så har realitystjernen Linse Kessler også stiftet en fond.

Løn: Sådan honoreres fondenes topchefer

Der er langt fra top til bund, når det handler om fondsdirektørernes løn i 2018. Både når det kommer til den samlede løn og dens forholdsmæssige udvikling siden sidste år. Det viser en ny opgørelse af vederlag til de øverste direktører i en række store danske fonde. BRFfondens direktør tegner sig for årets største lønstigning i procent.

Spøgelsesfonde huserer i CVR-registeret

På trods af nye officielle fondsstatistikker er der fortsat ingen der ved, hvor mange almene fonde, der findes i Danmark. To stikprøver, som Fundats har gennemført, indikerer, at omkring ti procent af de almene fonde i CVR-registeret ikke eksisterer ude i den virkelige verden. Hverken Erhvervsstyrelsen, Civilstyrelsen eller Skatteforvaltningen bærer tilsyneladende ansvaret for at rette fejlene, når de bliver opdaget.

Danmarks Statistiks fondsantal stemmer ikke med virkeligheden

Antallet af fonde i de nye officielle fondsstatistikker er baseret på fejlbehæftede oplysninger i CVR-registret. Derfor kan brugerne eksempelvis ikke regne med de opgørelser, der viser antallet af fonde fordelt på uddelingsniveau. Men det er heller ikke meningen med statistikken oplyser Danmarks Statistik, der nu vil gennemgå sin dokumentation og sikre, at fejlkilden er tydeligt beskrevet.

Sådan honoreres erhvervsfondenes bestyrelser

Der er markant forskel på bestyrelseshonorarerne i de store erhvervsdrivende fonde, viser en ny opgørelse. Bestyrelsens ansvar, arbejdsmængde og opgavernes kompleksitet er nogle af de faktorer, der afgør niveauet. Og sammenlignet med de børsnoterede selskaber følger fondsbestyrelserne ikke helt med udviklingen, siger ekspert.