Otte år uden fondstilsyn

Det kan være særdeles vanskeligt for myndighederne at holde styr på tilsynet med fonde, der undtages fra enten erhvervsfondsloven eller fondsloven. Det viser historien om...

Ny direktør i Det Obelske Familiefond

Tidligere administrerende direktør for Lagekagehuset A/S, John Amund Tønnes tiltræder pr. 1. juni 2020 som ny fondsdirektør i Det Obelske Familiefond. ”Det er et...

Seneste nyt

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Coronakrisens omsiggribende hærgen indbefatter også en lang række lokale foreninger og sportsklubber rundt omkring i Danmark, som er hårdt...

Liljeborgfonden vedtager fondsstrategi og udvider bestyrelsen

Baseret på uddelingserfaringer fra sine to første driftsår er bestyrelsen i Liljeborgfonden nu klar med en ny fondsstrategi. Strategien...

Ny direktør i Det Obelske Familiefond

Tidligere administrerende direktør for Lagekagehuset A/S, John Amund Tønnes tiltræder pr. 1. juni 2020 som ny fondsdirektør i Det...

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan lyde utroligt i et land, der plejer at glæde sig over sine omfattende registre, men ikke desto...

Otte år uden fondstilsyn

Det kan være særdeles vanskeligt for myndighederne at holde styr på tilsynet med fonde, der undtages fra enten erhvervsfondsloven...

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Dette er en kommentar. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning. Fonde og selvejende institutioner, der udfører opgaver for eller...

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en periode på foreløbig tre år skal et nystartet fondskontor i Region Sjælland forsøge at hjælpe både internt...

Coronakrise

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Coronakrisens omsiggribende hærgen indbefatter også en lang række lokale foreninger og sportsklubber rundt omkring i Danmark, som er hårdt...

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks organisationer og foreninger på Frederiksberg, der alle på hver sin måde arbejder med socialt eller psykisk sårbare personer,...

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den erhvervsdrivende fond Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har doneret 25 millioner kroner til 27 udvalgte kulturinstitutioner, som fonden...

Fonde og kulturminister går sammen om at tilbyde kunst trods nedlukning

‘Sammen om kunsten’ er navnet på et nyt initiativ, som skal skyde nyt liv ind i dansk kunst og...

“Nogle fonde sidder meget stille – for stille”

For præcis to måneder siden vågnede Danmark den 12. marts 2020 op til et lukket land og en lang...

Navne

Liljeborgfonden vedtager fondsstrategi og udvider bestyrelsen

Baseret på uddelingserfaringer fra sine to første driftsår er bestyrelsen i Liljeborgfonden nu klar med en ny fondsstrategi. Strategien...

Ny direktør i Det Obelske Familiefond

Tidligere administrerende direktør for Lagekagehuset A/S, John Amund Tønnes tiltræder pr. 1. juni 2020 som ny fondsdirektør i Det...

Nyt bestyrelsesmedlem i Fonden EGV vil gøre op med glansbilledet af hopla-ældre

Folkesundhedsforsker Maria Kristiansen indtræder i bestyrelsen for Fonden Ensomme Gamles Værn. Som nyt bestyrelsesmedlem skal hun bidrage til at styrke...

Lego Fonden får nyt bestyrelsesmedlem

Anne-Birgitte Albrectsen tiltræder bestyrelsesposten i Lego Fonden med øjeblikkelig virkning. Hun har beskæftiget sig med international udvikling, menneskerettigheder og...

Bikubenfonden opretter ny stilling som public affairs-chef

Bikubenfondens sekretariat bliver nu udvidet til også at omfatte en chef for public affairs. Det sker med udnævnelsen af...

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den erhvervsdrivende fond Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har doneret 25 millioner kroner til 27 udvalgte kulturinstitutioner, som fonden har langvarige relationer til. Fonden har...

Nyt bestyrelsesmedlem i Fonden EGV vil gøre op med glansbilledet af hopla-ældre

Folkesundhedsforsker Maria Kristiansen indtræder i bestyrelsen for Fonden Ensomme Gamles Værn. Som nyt bestyrelsesmedlem skal hun bidrage til at styrke ngo-fondens fokus på ældre mennesker...

Østifterne opretholder årets uddelinger på rekordniveau

Foreningen Østifterne, der har historiske rødder som forsikringsselskab i Nykredit-koncernen, mister aktieudbytte for 58 millioner kr. som følge af pengeinstitutternes udbyttestop. Dermed står foreningen...

Serie: Gode rammer for gode donationer

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Siden april har Ci­vil­sty­rel­sen været i dialog med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at forbedre de længe kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ikke-er­hvervs­dri­vende fondes formuer. Fondenes bundne kapital...

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvilke problemer bør som minimum indgå i kommissoriet for en evt. kommende fondskommission? Fundats har spurgt en fondsretsekspert med mere end 20 års erfaring i at rådgive fonde. Partner i Horten, advokat Jim Øksnebjerg peger her på fire centrale områder, hvor rammevilkårene for fondssektoren kan forbedres. Det er vigtigt også at huske de fonde, der er undtaget fra de to fondslove, understreger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er politisk opbakning til at nedsætte et ekspertudvalg, der kan komme med forslag til ændringer af den kritiserede fondslov fra 1985. Hvis udvalget bliver en realitet, så skal både dets faglighed og kommissorium være brede. Sådan lyder anbefalingen fra professor i fondsret Rasmus Feldthusen fra Københavns Universitet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Problemerne for de almene fonde er så store, at det kan kræve en ‘gennemgribende revision’ af fondsloven, erkender justitsminister Nick Hækkerup (S) nu. Selvom Civilstyrelsen inden længe lemper reglerne for de almene fondes investeringer, så bliver der sandsynligvis brug for en større lovændring, varsler ministeren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Christiansborg tegner der sig nu et flertal for at modernisere fondsloven fra 1985 ved at nedsætte et ekspertudvalg. Flere ordførere fra både højre og venstre side af folketingssalen beder justitsminister Nick Hækkerup (S) om at gå ind i sagen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fondsloven bør opdateres, så de små almene fonde får mere fleksible rammer og bedre mulighed for at blive opløst. For Civilstyrelsens lempelse af den såkaldte anbringelsesbekendtgørelse er kun ét skridt på vejen til rimelige forhold for især de små almene fonde, lyder det fra fondsforsker Anker Brink Lund og flere bestyrelsesformænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys forude for de tusinder af små almene fonde, der kæmper med at skabe et afkast af deres investeringer. Civilstyrelsen arbejder nemlig...

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skatteminister Morten Bødskov (S) ønsker ikke at hæve fondenes konso­lide­rings­fra­drag foreløbig. Ifølge direktør Henrik Tvarnø fra A.P. Møller Fonden fore­tager ministeren der­med en fejlvurdering, som skader særligt de mindre fonde i Danmark. Han opfordrer ministeren til at rette fejlen hurtigst muligt.

FV19 fondspolitik: Det vil Enhedslisten

Et fondsregister for de almene fonde, nedsættelse eller fjernelse af konsolideringsfradraget og et grundigt eftersyn af fondenes skatteregler. Det er blot nogle af de vigtige punkter på fondsområdet for Enhedslisten. Bliver partiets fondsordfører Rune Lund genvalgt til Folketinget, står en større fondspakke på listen over strategisk vigtige projekter for partiet.

FV19 fondspolitik: Det vil Alternativet

Alternativet er villig til at kigge på både kon­soli­de­rings­fra­drag og an­bring­el­ses­be­kendt­gø­rel­se samt op­løs­nings­reg­ler for almene fonde. Samtidig mener partiets politiske ordfører Rasmus Nordqvist, at fondenes store betydning fordrer et langt større fokus fra po­li­tisk side.

FV19 fondspolitik: Det vil Radikale Venstre

Radikale Venstre er villig til at kigge på anbringelsesbekendtgørelsen og hæve opløsningsgrænsen for de almene fonde betydeligt. Partiets finansordfører Martin Lidegaard ser fondene som en kæmpe gevinst og vil gerne have lavet en egentlig politisk strategi for fondene – med nogle fælles pejlemærker. Han foreslår en samlet placering af fonde under Finansministeriet.

FV19 fondspolitik: Det vil Liberal Alliance

Liberal Alliance vil ændre opløsningsgrænsen for de almene fonde. For det giver ingen mening, at uddelinger ædes op af administration, siger partiets finansordfører Joachim B. Olsen. Han vil også gerne kigge på konsolideringsfradrag og anbringelsesbekendtgørelse, og han mener, det vil være klogt at placere både erhvervsdrivende og almene fonde under Erhvervsministeriet.

FV19 fondspolitik: Det vil Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti er villig til at hæve konsolideringsfradraget, hvis det viser sig, at staten får langt flere penge ind end forudset. Samtidig vil partiets erhvervsordfører Hans Kristian Skibby gerne kigge på såvel opløsningsregler for de almene fonde som på fondenes lovmæssige placering i fremtiden.

FV19 fondspolitik: Det vil Socialdemokratiet

Socialdemokratiet er villig til at kigge på såvel anbringelsesbekendtgørelsen som opløsningsreglerne for de almene fonde. Partiets finansordfører Benny Engelbrecht mener, at man løbende bør tilpasse reglerne til investeringsklimaet. Samtidig vil han gerne have en større dialog og viden om fondenes betydning for samfundet.

FV19 fondspolitik: Det vil Venstre

Der er behov for et serviceeftersyn på fondslovgivningen for de ikke-erhvervsdrivende fonde. Det er noget af det, Venstre vil arbejde med på fondsområdet i den kommende valgperiode. Samtidig mener partiets erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, at fondene selv må blive bedre til at råbe op og italesætte behovet for bedre rammevilkår over for politikerne på Christiansborg.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lovkomplekset for de almene fonde trænger til en sanering. Det mener både førende fondseksperter, professionelle rådgivere og fondsbestyrelser. De op imod 10.000 almene fonde kæmper med at vedligeholde milliardstore almennyttige ressourcer, som sygner hen i et hjørne af Justitsministeriets ressort. Nu opfordrer medlem af Folketingets retsudvalg, Mette Reissmann (S), justitsministeren til at fremlægge sine planer for fondsområdet.

Danfoss-fond og Illum Fondet lammet af fondsregler: får nej til at udlodde formuerne

Formuerne i Danfoss’ Understøttelsesfond og Illum Fondet ligger underdrejet. Når regningerne er betalt, er der knap flere penge at dele ud af. Begge fondsbestyrelser har fået afslag på at lukke ned og uddele resten af millionformuerne til formålet eller til socialøkonomiske virksomheder. En revision af fondsloven bør overvejes, lyder det fra Danfoss’ Understøttelsesfond.

Læger uden Grænsers frigjorte penge skal bindes igen

De humanitære og velgørende organisationers problemer med båndlagte arvemidler er langt fra løst efter Civilstyrelsens afgørelse i Læger uden Grænser-sagen i forrige uge. Kapitalen på 66 mio. kr. er kun frigjort på betingelse af, at fonden sparer beløbet sammen og fastfryser det igen. Danmarks Fonde har søgt svar på, hvor lang tid fonden får til at genrejse kapitalen. Og vi har set på de to helt væsensforskellige opfattelser af begrebet ’arveindtægt’, der udstiller skismaet mellem de indsamlende fondes daglige drift og evighedsperspektivet i fondsloven, som administreres af en grundig, men hårdt presset fondsmyndighed. ”Det bedste vil være en politisk løsning og en justering af fondsloven,” siger administrerende direktør i SOS Børnebyerne, Mads Klæstrup Kristensen, som sidste år måtte fastfryse arvemidler for 26 mio. kr.

Rentedød – for stor til at dø, for lille til at overleve

På Fyn har en fond i flere år kæmpet for at få lov til at opløse sig selv, men har for nylig fået afslag, fordi den er for stor. I Odsherred har en lille fond valgt at nedlægge sig selv, fordi afkastet de seneste år næsten var forsvundet.

Interviewserie: Topledelse i fonde

15. Juni Fonden har kurs mod mere strategisk filantropi og Rockwool-aktierne er ikke hellige

15. Juni Fonden er økonomisk og historisk tæt forbundet med Rockwool-koncernen, og aktierne i den verdensomspændende isoleringsvirksomhed udgør fire femtedele af fondens milliardformue. Men ifølge bestyrelsesformand Helene Kähler Hjenner kan bestyrelsen i 15. Juni Fonden i morgen beslutte at sælge Rockwool-aktierne, hvis det bedst fremtidssikrer fonden. Hun fortæller om en fond, som går i retning af at være mere proaktiv og mindre reaktiv – og fremover vil støtte færre og større projekter.

Peter Mads Clausen: Til gavn for Sønderborg – og Danfoss

I sine 20 år som formand for Bitten & Mads Clausens Fond har Peter Mads Clausen målrettet arbejdet for at gøre Sønderborg og resten af Sønderjylland til et attraktivt sted at bo – og samtidig gøre det nemmere for Danfoss at rekruttere arbejdskraft. Snart bliver listen over spektakulære byggerier, som den store fond står bag, suppleret med et ferieresort til 1,3 mia. kr. Den 70-årige formand har netop fået dispensation til at fortsætte på posten.

Sys Rovsing: Civilstyrelsen følger ikke med udviklingen i fondssektoren

Mens fondene er blevet mere moderne og professionelle, så halter Justitsministeriet langt efter samfundsudviklingen. Det mener en af den danske fondsverdens grand old ladies, advokat Sys Rovsing, der langer ud efter Civilstyrelsens ”konservative” og ”restriktive” administration som permutationsmyndighed. Og hun advarer desuden mod en uhensigtsmæssig fondstendens blandt kommunerne.

Scheibye: Fonde skal skrue op for fornyelse og ned for kontinuitet

Det er særdeles vigtigt at fastholde aldersgrænsen for medlemmer af danske fondsbestyrelser for at undgå taburetklæben og sikre fornyelse. Generelt har danske bestyrelsesmedlemmer en tendens til at sidde for længe i stolen, mener en af de mest erfarne bestyrelsesformænd i den danske fondsverden Sten Scheibye. Han viste selv vejen mod fornyelse kontra kontinuitet, da han sidste sommer stoppede som formand i Danmarks største fond, Novo Nordisk Fonden, og i løbet af de kommende tre-fem år siger han også farvel til sine øvrige formandsposter i blandt andet Industriens Fond og Knud Højgaards Fond.

Lars Frederiksen: Det er blevet vigtigere at opføre sig ordentligt

De danske fonde er de seneste år blevet langt mere transparente, og bestyrelserne har fået en større bevidsthed om, at de skal kunne stå på mål for alt, hvad de foretager sig – blandt andet hjulpet på vej af anbefalingerne fra Komitéen for God Fondsledelse. Men enkelte brodne kar risikerer fortsat at give fondsbranchen et plettet image. Det vurderer bestyrelsesformand i Hedorfs Fond Lars Frederiksen, der også er formand for Komitéen for God Selskabsledelse.

Bo Rygaard: Fremtidens fondsbestyrelse er yngre og mere filantropisk kompetent

Danske fondsbestyrelser vil i fremtiden sætte endnu mere fokus på den måde, de deler penge ud, og det kræver nye kompetencer i bestyrelserne. Det vil også medføre en foryngelse og fornyelse af bestyrelserne, forudser den erfarne bestyrelsesformand Bo Rygaard i dette personlige interview, hvor han giver sit bud på fremtidens bestyrelsesarbejde i danske fonde.

Bølgerne har lagt sig i Poul Due Jensens Fond

Efter et års tid med voldsom uro i Poul Due Jensens Fond, er der nu kommet ro i og udenfor bestyrelseslokalet. Det fastslår Jens Maaløe, der i april i år satte sig for bordenden i fonden som den fjerde formand siden marts 2018. Uenigheden i fondsbestyrelsen om, hvordan fondens pengetank skal administreres, er begravet. Og med transparens som det primære værktøj har Jens Maaløe sikret arbejdsro i fondens 12 personer store bestyrelse, der har den særlige sammensætning, at en tredjedel af medlemmerne er udpeget af Due Jensen-familien.

Aktuelle emner

Partnerskaber

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en periode på foreløbig tre år skal et nystartet fondskontor i Region Sjælland forsøge at hjælpe både internt i regionen og eksterne samarbejdspartnere...

Danske fondsmidler skal forebygge smittespredning i Togo og Etiopien

Der skal reageres nu – ikke i morgen, når det handler om forebyggelse af covid19-smittespredning. Sådan lyder det fra Anne Smith Petersen, der er...

Offentlige myndigheder: Partnerskab med fonde giver mange fordele

Sydvest for Viborg er udsigten så god, at man under den klare forårshimmel kan se 800 år tilbage i tiden. Gennem de sidste fem...

Fond og Pensiondanmark indgår partnerskab for at afhjælpe mangel på plejeboliger til ældre

Antallet af danskere over 80 år stiger markant i disse år. Beregninger fra Kommunernes Landsforening og Danmarks Statistik viser, at borgere med flere end...

Partnerskaberne blomstrer mellem fonde og det offentlige

Natur, kultur, arkitektur, forskning og sociale formål. Det er blot et udsnit af de mange formål, som danske fonde netop nu støtter gennem formaliserede...

Kapitalforvaltning

Trygfonden fastholder uddelingsbudget trods negativt investeringsafkast

Cash is king. Og netop på baggrund af et kontant aktieudbytte på i alt 607 mio. kr. fra Tryghedsgruppens aktiepost i Tryg A/S kom...

Sønderjysk fond uddeler resten af formuen til fordel for lokalområdet

Lauritz og Augusta Dahls Mindelegat II er snart en saga blot i den danske fondssektor. Fonden, som i sine velmagtsdage delte omkring 100.000 kroner...

2019 blev rekordgodt år for Bikubenfonden

2019 blev et usædvanligt godt år for den erhvervsdrivende fond Bikubenfonden. Det fremgår af fondens årsberetning for 2019. Den økonomiske succes i 2019 afspejles ved,...

Den økonomiske krise rammer nu filantropien: Bankernes udbyttestop lammer indtjeningen i sparekassefonde

Millionerne stod skrevet med tal og bogstaver på checken, der blot manglede en sidste underskrift. Efter et godt bankår i 2019 skulle en række...

Nødråb til danske fonde fra trængte små virksomheder

Trods diverse hjælpepakker er store dele af erhvervslivet fortsat rent økonomisk trængt op i en krog som følge af corona-krisen. Derfor har Industriens Fond...

Kultur

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den erhvervsdrivende fond Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har doneret 25 millioner kroner til 27 udvalgte kulturinstitutioner, som fonden har langvarige relationer til. Fonden har...

Fonde og kulturminister går sammen om at tilbyde kunst trods nedlukning

‘Sammen om kunsten’ er navnet på et nyt initiativ, som skal skyde nyt liv ind i dansk kunst og kultur parallelt med den coronakrise,...

Fondsstøttet biografi fortæller historien om ægteparret Krogh

For mange diabetikere spiller August og Marie Krogh en afgørende rolle. I 1922 kom ægteparret Krogh hjem til Danmark efter et ophold i Amerika,...

Bikubenfonden opretter ny stilling som public affairs-chef

Bikubenfondens sekretariat bliver nu udvidet til også at omfatte en chef for public affairs. Det sker med udnævnelsen af Marianne With Bindslev, der med...

Christine Buhl Andersen: Ny Carlsbergfondet skal være mere dialogbaseret

Jobskiftet havde været planlagt i mere end et halvt år, da Christine Buhl Andersen den 1. marts i år havde sin første arbejdsdag som...

Fondstilsyn

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan lyde utroligt i et land, der plejer at glæde sig over sine omfattende registre, men ikke desto mindre er det sandt: Ingen...

Otte år uden fondstilsyn

Det kan være særdeles vanskeligt for myndighederne at holde styr på tilsynet med fonde, der undtages fra enten erhvervsfondsloven eller fondsloven. Det viser historien om...

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Dette er en kommentar. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning. Fonde og selvejende institutioner, der udfører opgaver for eller modtager tilskud til sin drift...

Erhvervsstyrelsen fortsætter kontrol af ledelsesvederlag i 2020

Erhvervsstyrelsen vil sætte en stopper for ulovlige vederlag til fondes bestyrelser og direktion. Sidste år fokuserede Erhvervsstyrelsen derfor sin kontrolindsats på at “få bragt...

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Justitsministeriets krone pryder den hvide kontorbygnings moderne facade, hvor den transparente glasdør glider til side og byder indenfor. Det er her fondsmyndigheden, som en...

Fundats 2020 #19

Otte år uden fondstilsyn

Det kan være særdeles vanskeligt for myndighederne at holde styr på tilsynet med fonde, der undtages fra enten erhvervsfondsloven eller fondsloven. Det viser historien om...

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den erhvervsdrivende fond Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har doneret 25 millioner kroner til 27 udvalgte kulturinstitutioner, som fonden har langvarige relationer til. Fonden har...

Trygfonden fastholder uddelingsbudget trods negativt investeringsafkast

Cash is king. Og netop på baggrund af et kontant aktieudbytte på i alt 607 mio. kr. fra Tryghedsgruppens aktiepost i Tryg A/S kom...

Fonde og kulturminister går sammen om at tilbyde kunst trods nedlukning

‘Sammen om kunsten’ er navnet på et nyt initiativ, som skal skyde nyt liv ind i dansk kunst og kultur parallelt med den coronakrise,...

Nyt bestyrelsesmedlem i Fonden EGV vil gøre op med glansbilledet af hopla-ældre

Folkesundhedsforsker Maria Kristiansen indtræder i bestyrelsen for Fonden Ensomme Gamles Værn. Som nyt bestyrelsesmedlem skal hun bidrage til at styrke ngo-fondens fokus på ældre mennesker...

Branchen i tal

Fondes almennyttige uddelinger overvurderet i årevis

Siden 2016 har danske fonde og filantropiske foreninger hvert år indberettet deres uddelinger til Danmarks Statistiks officielle fondsstatistik. Men det viser sig nu, at...

Disse nye erhvervsdrivende fonde blev stiftet i 2019

I alt 30 erhvervsdrivende fonde dukkede op på landkortet i løbet 2019. Én fond ønsker at fremme Danmark som tennisnation, en anden at bruge ‘happiness’ som nyt styringsredskab i sundhedsvæsenet, mens en tredje vil dokumentere verdens vilde natur. Og så har realitystjernen Linse Kessler også stiftet en fond.