Christiansborgs undervisningsordførere vil have opsyn med fondenes folkeskolemilliarder

Der er behov for tættere politisk opsyn med fondenes milliarder til folkeskolen, siger undervisningsordførere fra både Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Dansk Folkeparti. Meldingen fra partierne...

Sådan fordeler familiefondene pengene

Personer med familiære relationer til fondsstiftere modtog sidste år knap en halv milliard kroner i uddelinger fra en række kendte familiefonde. Det fremgår af Fundats’...

Boligfonds datalæk giver bøde på 150.000 kroner

Den 21. december 2018 runddelte Frederiksberg Boligfonds administrationsselskab Privatbo 424 USB-stik til lejerne i tre ejendomme på Frederiksberg. USB-stikkene indeholdt materiale, som lejerne havde...

Seneste nyt

Christiansborgs undervisningsordførere vil have opsyn med fondenes folkeskolemilliarder

Der er behov for tættere politisk opsyn med fondenes milliarder til folkeskolen, siger undervisningsordførere fra både Socialistisk Folkeparti, Alternativet...

Sådan fordeler familiefondene pengene

Personer med familiære relationer til fondsstiftere modtog sidste år knap en halv milliard kroner i uddelinger fra en række...

Fonden bag citronmånen døjer med dalende overskud og foretager ingen uddelinger

Der er fortsat gode penge at tjene på at producere kager og slik – men det er måske ikke...

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks milliarder kroner om året har de almene fonde i gennemsnit bevilget om året siden 2016 ifølge Danmarks Statistik. Men...

Ny kommunikationschef i Leo Fondet

Leo Fondet har pr. 17. august ansat Signe Krabek som kommunikationschef. Derudover er Pernille Mørch-Sørensen ansat som Management Assistant....

Boligfonds datalæk giver bøde på 150.000 kroner

Den 21. december 2018 runddelte Frederiksberg Boligfonds administrationsselskab Privatbo 424 USB-stik til lejerne i tre ejendomme på Frederiksberg. USB-stikkene...

Forsker og lærere: Christiansborg bør blande sig i fondenes folkeskolemilliarder

Christiansborg bør i højere grad sikre, at private fonde med milliard-initiativer som f.eks. Novo Nordisk Fondens Life-projekt ikke ender...

Novo Nordisk Fonden afviser skævvridning: Ingen grund til politisk indblanding

Novo Nordisk Fondens flagskibssatsning på uddannelsesområdet, Life, skal med en forventet bevilling på 1,6 mia. kr. “skabe væsentlige forandringer...

Navne

Ny kommunikationschef i Leo Fondet

Leo Fondet har pr. 17. august ansat Signe Krabek som kommunikationschef. Derudover er Pernille Mørch-Sørensen ansat som Management Assistant....

Ny direktør i A.P. Møller Fonden

Efter 12 år som direktør for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller...

Ny kvæstor i Carlsbergfondet

Den 1. august i år skifter Kim Füchsel fra en lang karriere i PwC til stillingen som kvæstor for...

Udskiftning i Honorés fond

Erik Stener Jørgensen indtræder i bestyrelsen for Honorés Fond og overtager formandsposten efter Jon Dyhre Hansen, som også er...

Ny direktør i Aage V. Jensen Naturfond

Aage V. Jensen Naturfond har ansat Hanne Haack Larsen som ny direktør med tiltrædelse fra 1. september. Hun afløser...

Per Have nyvalgt til Realdanias bestyrelse

Der var valg til bestyrelsen da repræsentantskabet mandag den 8. juni afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Realdania. Adm. dir. i...

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af politiske håndsrækninger i form af hjælpepakker og senest en sommerpakke, som blandt andet giver teatre, museer...

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gamle mantra om kun at støtte udvikling i kultursektoren og giv i stedet penge til drift og...

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Dette er en kommentar. Kommentaren er udtryk for skribenternes egen holdning. Uddannelses- og Forskningsministeriet samt offentlige og private fonde har...

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvilken betydning kommer coronakrisen til at få i forhold til vores fremtidige måde at være sammen på? Og hvad...

Fondsstøtte til Planbørnefondens corona-indsatser i Colombia og Jordan

Det kan godt være, at coronakrisen i stadig flere danskeres optik bliver betragtet som et overstået kapitel parallelt med...

Ny direktør i A.P. Møller Fonden

Efter 12 år som direktør for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden) går 65-årige Henrik Tvarnø...

Novo Nordisk Fonden afviser skævvridning: Ingen grund til politisk indblanding

Novo Nordisk Fondens flagskibssatsning på uddannelsesområdet, Life, skal med en forventet bevilling på 1,6 mia. kr. “skabe væsentlige forandringer i” og “sætte helt nye...

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af politiske håndsrækninger i form af hjælpepakker og senest en sommerpakke, som blandt andet giver teatre, museer og spillesteder mulighed for at...

Serie: Gode rammer for gode donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad bankernes ti statsgodkendte forvaltningsafdelinger være match-makere for små fonde, der ønsker at blive fusioneret. Det fører til bedre forrentning af fondenes kapital, færre...

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Justitsministeriets krone pryder den hvide kontorbygnings moderne facade, hvor den transparente glasdør glider til side og byder indenfor. Det er her fondsmyndigheden, som en...

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Dette er en kommentar. Kommentaren er udtryk for skribenternes egne holdninger. Nogle vigtige beslutninger i livet overlader vi ikke til andre. Vi kan f.eks. stå...

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Siden april har Ci­vil­sty­rel­sen været i dialog med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at forbedre de længe kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ikke-er­hvervs­dri­vende fondes formuer. Fondenes bundne kapital...

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvilke problemer bør som minimum indgå i kommissoriet for en evt. kommende fondskommission? Fundats har spurgt en fondsretsekspert med mere end 20 års erfaring i at rådgive fonde. Partner i Horten, advokat Jim Øksnebjerg peger her på fire centrale områder, hvor rammevilkårene for fondssektoren kan forbedres. Det er vigtigt også at huske de fonde, der er undtaget fra de to fondslove, understreger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er politisk opbakning til at nedsætte et ekspertudvalg, der kan komme med forslag til ændringer af den kritiserede fondslov fra 1985. Hvis udvalget bliver en realitet, så skal både dets faglighed og kommissorium være brede. Sådan lyder anbefalingen fra professor i fondsret Rasmus Feldthusen fra Københavns Universitet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Problemerne for de almene fonde er så store, at det kan kræve en ‘gennemgribende revision’ af fondsloven, erkender justitsminister Nick Hækkerup (S) nu. Selvom Civilstyrelsen inden længe lemper reglerne for de almene fondes investeringer, så bliver der sandsynligvis brug for en større lovændring, varsler ministeren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Christiansborg tegner der sig nu et flertal for at modernisere fondsloven fra 1985 ved at nedsætte et ekspertudvalg. Flere ordførere fra både højre og venstre side af folketingssalen beder justitsminister Nick Hækkerup (S) om at gå ind i sagen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fondsloven bør opdateres, så de små almene fonde får mere fleksible rammer og bedre mulighed for at blive opløst. For Civilstyrelsens lempelse af den såkaldte anbringelsesbekendtgørelse er kun ét skridt på vejen til rimelige forhold for især de små almene fonde, lyder det fra fondsforsker Anker Brink Lund og flere bestyrelsesformænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys forude for de tusinder af små almene fonde, der kæmper med at skabe et afkast af deres investeringer. Civilstyrelsen arbejder nemlig...

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skatteminister Morten Bødskov (S) ønsker ikke at hæve fondenes konso­lide­rings­fra­drag foreløbig. Ifølge direktør Henrik Tvarnø fra A.P. Møller Fonden fore­tager ministeren der­med en fejlvurdering, som skader særligt de mindre fonde i Danmark. Han opfordrer ministeren til at rette fejlen hurtigst muligt.

FV19 fondspolitik: Det vil Enhedslisten

Et fondsregister for de almene fonde, nedsættelse eller fjernelse af konsolideringsfradraget og et grundigt eftersyn af fondenes skatteregler. Det er blot nogle af de vigtige punkter på fondsområdet for Enhedslisten. Bliver partiets fondsordfører Rune Lund genvalgt til Folketinget, står en større fondspakke på listen over strategisk vigtige projekter for partiet.

FV19 fondspolitik: Det vil Alternativet

Alternativet er villig til at kigge på både kon­soli­de­rings­fra­drag og an­bring­el­ses­be­kendt­gø­rel­se samt op­løs­nings­reg­ler for almene fonde. Samtidig mener partiets politiske ordfører Rasmus Nordqvist, at fondenes store betydning fordrer et langt større fokus fra po­li­tisk side.

FV19 fondspolitik: Det vil Radikale Venstre

Radikale Venstre er villig til at kigge på anbringelsesbekendtgørelsen og hæve opløsningsgrænsen for de almene fonde betydeligt. Partiets finansordfører Martin Lidegaard ser fondene som en kæmpe gevinst og vil gerne have lavet en egentlig politisk strategi for fondene – med nogle fælles pejlemærker. Han foreslår en samlet placering af fonde under Finansministeriet.

FV19 fondspolitik: Det vil Liberal Alliance

Liberal Alliance vil ændre opløsningsgrænsen for de almene fonde. For det giver ingen mening, at uddelinger ædes op af administration, siger partiets finansordfører Joachim B. Olsen. Han vil også gerne kigge på konsolideringsfradrag og anbringelsesbekendtgørelse, og han mener, det vil være klogt at placere både erhvervsdrivende og almene fonde under Erhvervsministeriet.

FV19 fondspolitik: Det vil Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti er villig til at hæve konsolideringsfradraget, hvis det viser sig, at staten får langt flere penge ind end forudset. Samtidig vil partiets erhvervsordfører Hans Kristian Skibby gerne kigge på såvel opløsningsregler for de almene fonde som på fondenes lovmæssige placering i fremtiden.

FV19 fondspolitik: Det vil Socialdemokratiet

Socialdemokratiet er villig til at kigge på såvel anbringelsesbekendtgørelsen som opløsningsreglerne for de almene fonde. Partiets finansordfører Benny Engelbrecht mener, at man løbende bør tilpasse reglerne til investeringsklimaet. Samtidig vil han gerne have en større dialog og viden om fondenes betydning for samfundet.

FV19 fondspolitik: Det vil Venstre

Der er behov for et serviceeftersyn på fondslovgivningen for de ikke-erhvervsdrivende fonde. Det er noget af det, Venstre vil arbejde med på fondsområdet i den kommende valgperiode. Samtidig mener partiets erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, at fondene selv må blive bedre til at råbe op og italesætte behovet for bedre rammevilkår over for politikerne på Christiansborg.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lovkomplekset for de almene fonde trænger til en sanering. Det mener både førende fondseksperter, professionelle rådgivere og fondsbestyrelser. De op imod 10.000 almene fonde kæmper med at vedligeholde milliardstore almennyttige ressourcer, som sygner hen i et hjørne af Justitsministeriets ressort. Nu opfordrer medlem af Folketingets retsudvalg, Mette Reissmann (S), justitsministeren til at fremlægge sine planer for fondsområdet.

Interviewserie: Topledelse i fonde

Christine Buhl Andersen: Ny Carlsbergfondet skal være mere dialogbaseret

Jobskiftet havde været planlagt i mere end et halvt år, da Christine Buhl Andersen den 1. marts i år havde sin første arbejdsdag som...

Niels Peter Louis-Hansen: En af fondens piloteringspæle er at skabe glæde

Formanden for Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Niels Peter Louis-Hansen, smiler ofte med hele ansigtet og har let til latter. Og han ligner absolut...

Jens Ditlev Lauritzen: Social indsats og kulturstøtte går hånd i hånd

’Dannelse’ er et begreb, man støder på flere gange ved en rundtur på Lauritzen Fondens hjemmeside blandt andet i definitionen af fondens to fokusområder,...

Bo Stærmose: Samfundet kan ikke klare skærene uden støtte udefra

På trods af, at den danske velfærdsstat har et fintmasket net, bliver vi nødt til at erkende, at der er en række områder, hvor...

15. Juni Fonden har kurs mod mere strategisk filantropi og Rockwool-aktierne er ikke hellige

15. Juni Fonden er økonomisk og historisk tæt forbundet med Rockwool-koncernen, og aktierne i den verdensomspændende isoleringsvirksomhed udgør fire femtedele af fondens milliardformue. Men ifølge bestyrelsesformand Helene Kähler Hjenner kan bestyrelsen i 15. Juni Fonden i morgen beslutte at sælge Rockwool-aktierne, hvis det bedst fremtidssikrer fonden. Hun fortæller om en fond, som går i retning af at være mere proaktiv og mindre reaktiv – og fremover vil støtte færre og større projekter.

Christen Obel: Vi er ikke flove over, at pengene kommer fra tobaksindustrien

13.600 danskere dør hvert år af rygning. Rygning er den største enkeltårsag til kræft og øger risikoen for flere end 15 forskellige kræftformer. Og...

Peter Mads Clausen: Til gavn for Sønderborg – og Danfoss

I sine 20 år som formand for Bitten & Mads Clausens Fond har Peter Mads Clausen målrettet arbejdet for at gøre Sønderborg og resten af Sønderjylland til et attraktivt sted at bo – og samtidig gøre det nemmere for Danfoss at rekruttere arbejdskraft. Snart bliver listen over spektakulære byggerier, som den store fond står bag, suppleret med et ferieresort til 1,3 mia. kr. Den 70-årige formand har netop fået dispensation til at fortsætte på posten.

Sys Rovsing: Civilstyrelsen følger ikke med udviklingen i fondssektoren

Mens fondene er blevet mere moderne og professionelle, så halter Justitsministeriet langt efter samfundsudviklingen. Det mener en af den danske fondsverdens grand old ladies, advokat Sys Rovsing, der langer ud efter Civilstyrelsens ”konservative” og ”restriktive” administration som permutationsmyndighed. Og hun advarer desuden mod en uhensigtsmæssig fondstendens blandt kommunerne.

Scheibye: Fonde skal skrue op for fornyelse og ned for kontinuitet

Det er særdeles vigtigt at fastholde aldersgrænsen for medlemmer af danske fondsbestyrelser for at undgå taburetklæben og sikre fornyelse. Generelt har danske bestyrelsesmedlemmer en tendens til at sidde for længe i stolen, mener en af de mest erfarne bestyrelsesformænd i den danske fondsverden Sten Scheibye. Han viste selv vejen mod fornyelse kontra kontinuitet, da han sidste sommer stoppede som formand i Danmarks største fond, Novo Nordisk Fonden, og i løbet af de kommende tre-fem år siger han også farvel til sine øvrige formandsposter i blandt andet Industriens Fond og Knud Højgaards Fond.

Lars Frederiksen: Det er blevet vigtigere at opføre sig ordentligt

De danske fonde er de seneste år blevet langt mere transparente, og bestyrelserne har fået en større bevidsthed om, at de skal kunne stå på mål for alt, hvad de foretager sig – blandt andet hjulpet på vej af anbefalingerne fra Komitéen for God Fondsledelse. Men enkelte brodne kar risikerer fortsat at give fondsbranchen et plettet image. Det vurderer bestyrelsesformand i Hedorfs Fond Lars Frederiksen, der også er formand for Komitéen for God Selskabsledelse.

Bo Rygaard: Fremtidens fondsbestyrelse er yngre og mere filantropisk kompetent

Danske fondsbestyrelser vil i fremtiden sætte endnu mere fokus på den måde, de deler penge ud, og det kræver nye kompetencer i bestyrelserne. Det vil også medføre en foryngelse og fornyelse af bestyrelserne, forudser den erfarne bestyrelsesformand Bo Rygaard i dette personlige interview, hvor han giver sit bud på fremtidens bestyrelsesarbejde i danske fonde.

Bølgerne har lagt sig i Poul Due Jensens Fond

Efter et års tid med voldsom uro i Poul Due Jensens Fond, er der nu kommet ro i og udenfor bestyrelseslokalet. Det fastslår Jens Maaløe, der i april i år satte sig for bordenden i fonden som den fjerde formand siden marts 2018. Uenigheden i fondsbestyrelsen om, hvordan fondens pengetank skal administreres, er begravet. Og med transparens som det primære værktøj har Jens Maaløe sikret arbejdsro i fondens 12 personer store bestyrelse, der har den særlige sammensætning, at en tredjedel af medlemmerne er udpeget af Due Jensen-familien.

Fik du læst

Aktuelle emner

Effekt & resultater

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Flere af fondenes turboforløb til løft af fagligt svage elever har ingen eller kun en lille effekt. To forløb udviklet af en række offentlige...

Impact bliver omdrejningspunkt for Industriens Fond

Industriens Fond gør nu ‘impact’ til kernen i fondens filantropiske aktiviteter. Syv nyformulerede principper skal sikre, at fonden med uddelinger på omkring 250 mio....

Villum Fonden vil have mere viden om børns interesse for science i fritiden

I Bispebjerg ved København er børn og unge sammen med områdets ældre med til at udvikle lokalområdets byrum ved hjælp af blandt andet digitale...

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Underdirektør i den almennyttige forening Ældre Sagen Lars Linderholm har en mangeårig erfaring i at søge om midler til projekter. Og aldrig før har...

Nyt redskab skal måle forskningsbevillingers effekt på samfundet

Et nyt redskab skal måle, hvordan investeringer i excellent forskning gavner det brede samfund. Villum Fonden står bag initiativet, der får ros fra Lundbeckfonden, som selv arbejder ud fra en lignende filosofi.

Kapitalforvaltning

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks milliarder kroner om året har de almene fonde i gennemsnit bevilget om året siden 2016 ifølge Danmarks Statistik. Men bevillingerne kunne hvert eneste år...

15. Juni Fonden bliver erhvervsdrivende: håber på større afkast og øgede uddelingsrammer

15. Juni Fonden, som hvert år deler 40-60 millioner kroner ud til især natur- og jagtprojekter, er i juni overgået fra en status som...

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selvom flere erhvervsdrivende og almene fonde har taget de første vigtige skridt mod en professionalisering af ansvarlige og bæredygtige investeringer, er der stadig lang...

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fondene ligger stadig lavt, men de er på vej i den rigtige retning, når det kommer til impact-investeringer. Sådan kan man opsummere svarene fra henholdsvis...

Kapitalforvaltning er nu en del af God Fondsledelse

  Efter en høring og en række interessentmøder offentliggør Komitéen for God Fondsledelse nu de reviderede anbefalinger. ”Vi mener, at vi med de nye anbefalinger har...

Kultur

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af politiske håndsrækninger i form af hjælpepakker og senest en sommerpakke, som blandt andet giver teatre, museer og spillesteder mulighed for at...

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gamle mantra om kun at støtte udvikling i kultursektoren og giv i stedet penge til drift og dermed overlevelse. Sådan lyder opfordringen til...

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvilken betydning kommer coronakrisen til at få i forhold til vores fremtidige måde at være sammen på? Og hvad får den sociale distancering under...

Nobelpris-jubilæum markeres med fondsstøttet tv-julekalender

Det kommer næppe til at gå mange danskeres næse forbi i 2022, at det er 100 år siden, fysikeren Niels Bohr modtog Nobelprisen i...

Statens Kunstfond og Realdania vil nytænke dansk boligarkitektur

Begejstringen er stor hos både Statens Kunstfond og den filantropiske forening Realdania, efter at ansøgningerne om at komme med i parternes fælles såkaldte Boliglaboratorium...

Børn & unge

Christiansborgs undervisningsordførere vil have opsyn med fondenes folkeskolemilliarder

Der er behov for tættere politisk opsyn med fondenes milliarder til folkeskolen, siger undervisningsordførere fra både Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Dansk Folkeparti. Meldingen fra partierne...

Forsker og lærere: Christiansborg bør blande sig i fondenes folkeskolemilliarder

Christiansborg bør i højere grad sikre, at private fonde med milliard-initiativer som f.eks. Novo Nordisk Fondens Life-projekt ikke ender med at skævvride undervisningen i...

Novo Nordisk Fonden afviser skævvridning: Ingen grund til politisk indblanding

Novo Nordisk Fondens flagskibssatsning på uddannelsesområdet, Life, skal med en forventet bevilling på 1,6 mia. kr. “skabe væsentlige forandringer i” og “sætte helt nye...

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Flere af fondenes turboforløb til løft af fagligt svage elever har ingen eller kun en lille effekt. To forløb udviklet af en række offentlige...

Nobelpris-jubilæum markeres med fondsstøttet tv-julekalender

Det kommer næppe til at gå mange danskeres næse forbi i 2022, at det er 100 år siden, fysikeren Niels Bohr modtog Nobelprisen i...

Branchen i tal

Fondes almennyttige uddelinger overvurderet i årevis

Siden 2016 har danske fonde og filantropiske foreninger hvert år indberettet deres uddelinger til Danmarks Statistiks officielle fondsstatistik. Men det viser sig nu, at...