Selvbetjening

Un­der selv­be­tje­ning kan du se di­ne abon­ne­ments­op­lys­nin­ger. Her kan du ret­te din adres­se og e-mail – og æn­dre din adgangskode.

For at få ad­gang til ar­tik­ler­ne, skal du log­ge ind på en ar­ti­kel-si­de (ik­ke un­der selvbetjening).