[vc_text_separator title="spar 50%"]

Kom tæt­te­re på den dan­ske fondsverden

Prøv et abon­ne­ment på Dan­marks Fonde
– og spar 50%

 • Uaf­hæn­gig, kri­tisk og se­ri­øs dæk­ning af den dan­ske fondsverden
 • Ar­tik­ler og ana­ly­ser om: 
  • fonds­samarbejde
  • effekt­ & resultater
  • ud­de­lings­po­li­tik
  • ka­pi­tal­for­valt­ning
  • stra­te­gi
  • be­sty­rel­ses­ar­bej­de og God Fondsledelse
  • fon­de­nes be­tyd­ning for samfundet
  • branche­stof om ak­tø­rer, drift og donationer
  • vi­den, er­fa­rin­ger og ten­den­ser fra den inter­nationale fondsverden

3 må­ne­der

250 kr.

[vc_btn title="prøv et abon­ne­ment" shape="square" color="green" align="center" i_align="right" i_icon_fontawesome="fa fa-check" css_animation="fadeIn" add_icon="true" link="url:%2Fproeveabonnement%2F|||" el_class="proevetabonnement"]

(pri­sen er eks­kl. moms)
Til­bud­det gæl­der til den 31. maj 2018

 • Et nyheds­brev hver an­den uge
 • Fuld ad­gang til artik­ler og ana­lyser på danmarks­fonde.dk – her­under lø­ben­de op­­da­te­­ring­er af 'Bran­chen i tal'
 • Et ufor­plig­ten­de prøveabonnement
[vc_text_separator title="Eksempler på Dan­marks Fon­des ar­tik­ler" css=".vc_custom_1523618467730{padding-top: 35px !im­portant;}"]
[vc_masonry_grid post_type="post" max_items="100" gap="20" item="10230" initial_loading_animation="fadeIn" grid_id="vc_gid:1523868884771-9e30bd56-e84b-7" taxonomies="685"]
[vc_text_separator title="Download ar­tik­ler – til print"]

Down­lo­ad en pdf med eksempler
på Dan­marks Fon­des artikler

[vc_btn title="download pdf" shape="square" color="warning" align="center" css=".vc_custom_1523827621833{padding-bottom: 0px !im­portant;}" link="url:%2Fwp-content%2Fuploads%2Fpdf%2Fdanmarks_fonde_proev-et-abonnement.pdf|||"]
[vc_hoverbox image="10815" primary_title="" hover_title="" shape="square" hover_background_color="white" css_animation="fadeIn" el_class="downloadartikler"]Artikler til print[/vc_hoverbox]

Ind­hold

85 pct. af al­le do­na­tio­ner kom­mer fra
de små og mel­lem­sto­re fonde

Fondstil­syn iværk­sæt­ter uddelingskontrol

Nyt vi­dens­cen­ter in­vi­te­rer ere fon­de til netværket

Effektmåling: Nøg­le­kom­pe­ten­ce el­ler gøgeunge?